Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "fundacjabatorego"


fundacja-batorego-logo.png

Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej // Granty

Wsparcie finansowe dla organizacji społecznych działających w obszarach priorytetowych Fundacji im. Stefana Batorego – ochrony praw człowieka, równego traktowania, przestrzegania praworządności, ochrony środowiska i praw zwierząt.

1-batory.png

Fundusz Praw Kobiet // Granty

Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych działających na rzecz praw kobiet.

Czas wysz: 0.00722 s.