Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "inspiracje"


organizator

Fundacja Nowe Inspiracje // Organizacje

Fundacja wspomaga rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i zbliżanie narodów Europy. W swoich inicjatywach kładzie nacisk na działalność edukacyjną, promocję współpracy międzysektorowej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Realizując

salto

Źródło inspiracji dla młodzieży // News

25.06.2020

Platforma Participation Resource Pool zawiera przydatne materiały i opisuje trendy w zakresie uczestnictwa młodzieży.

module

Inspiracje

30.12.2019

Czas wysz: 0.01635 s.