Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "ngo"


grant

Stypendia Atlas Corps dla liderów społecznych // Granty

Roczne stypendia w USA i Ameryce Łacińskiej dla liderów organizacji pozarządowych z całego świata

European_Commission.svg.png

LIFE (2014-2020) // Granty

14.08.2020

Unijny program LIFE współfinansuje przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska i  klimatu.

fundacja_pzu.jpg

Młodzi niepełnosprawni - sprawni z Fundacją PZU // Granty

„Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU” to konkurs dotacyjny przeznaczony dla organizacji pozarządowych, które zrealizują działania na rzecz niepełnosprawnych w miejscowościach nie przekraczających 30 tys. mieszkańców.

OSF Logo.png

Fundacja Sorosa - programy // Granty

Programy grantowe wspierające tworzenie społeczeństw otwartych, przyznawane w różnych dziedzinach.

moje miejsce 3.jpg

Moje miejsce na Ziemi // Granty

Granty dla społeczności lokalnych na realizację działań w obszarze edukacji, sportu, włączania społecznego, bezpieczeństwa, ochrony środowiska, dziedzictwa historycznego oraz kultury i sztuki.

grant

Program Edukacja // Granty

Granty na rozwój kadry i działania dydaktyczne w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej, mobilność w szkolnictwie wyższym oraz partnerstwa na rzecz poprawy jakości kształcenia na wszystkich poziomach, w tym kształcenia i szkoleń zawodowych

grant

Google.org Impact Challenge - Bezpieczeństwo w sieci // Granty

Dofinansowanie projektów społecznych, edukacyjnych, mających na celu przeciwdziałaniu nienawiści i ekstremizmowi w sieci oraz zwiększaniu bezpieczeństwa społeczności i rodzin w internecie.

grant

Reading Companion - aplikacja do nauki jęz. angielskiego // Granty

Celem aplikacji stowrzonej przez IBM jest poprawa umiejętności w zakresie czytania i mówienia w języku angielskim

grant

Budowanie wsparcia społecznego // Granty

Granty dla organizacji pozarządowych z Polski, Czech, Słowacji i Węgier na projekty wzmacniające ich potencjał: poprawę komunikacji, poparcia społecznego oraz sposobu pozyskiwania funduszy

grant

Konkurs grantowy Fundacji Promocji Gmin Polskich // Granty

Granty dla wybranych gmin na realizację projektów z zakresu podnoszenia kompetencji cyfrowych mieszkańców

eea_300x230.png

Fundusze EOG: Ochrona ekosystemów // Granty

03.08.2020

Dotacje na ochronę ekosystemów i podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu i możliwości działań zapobiegawczych.

fundacja_pzu.jpg

Z Fundacją PZU po lekcjach // Granty

16.10.2020

Konkurs przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych, które zrealizują zajęcia pozalekcyjne dla uczniów. Dofinansowanie otrzymają projekty zorganizowane w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców uwzględniające edukację rówieśniczą, a także zaangażowanie szkół i środowiska lokalnego.

fundacja_pzu.jpg

Fundacja PZU z Kulturą // Granty

30.08.2020

„Fundacja PZU z Kulturą” to konkurs dotacyjny przeznaczony dla organizacji pozarządowych prowadzących działania na rzecz zwiększenia dostępu do kultury dla młodych osób w miejscowościach nie przekraczających 30 tys. mieszkańców.

grant

Generacja 5.0 // Granty

Granty na projekty skierowane do osób 50+, przyczyniające się do poprawy sytuacji zawodowej, zdrowotnej oraz większego zaangażowania w życie kulturalne

niw.jpg

Wsparcie doraźne NGO - przeciwdziałanie skutkom covid-19 // Granty

30.09.2020

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19.

grant

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich - Priorytet 5 // Granty

Wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w realizacji celów statutowych i działalności programowej, a także w sytuacjach, w których ograniczenia finansowe uniemożliwiają uczestnictwo w ważnych wydarzeniach życia publicznego o charakterze ponadlokalnym

grant

Niepodległa 2019 // Granty

Dotacje na działania zwiększające świadomość i włączające mieszkańców Polski w świętowanie odzyskania przez Rzeczpospolitą niepodległości oraz odbudowy państwowości.

grant

Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym // Granty

Granty na szkolenia dla jednostek, organizacji i kadr systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

MRPPS.jpeg

Rozwój ekonomii społecznej // Granty

Wsparcie działań edukacyjnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Rozwój społecznie odpowiedzialnego terytorium

eks 6.PNG

Europejski Korpus Solidarności - Projekty solidarności // Granty

01.10.2020

Dofinansowanie krajowych projektów młodzieżowych realizowanych na rzecz lokalnych społeczności.

Czas wysz: 0.01757 s.