Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "papieryDoKariery"


Papiery do kariery

Warsztaty uczą, jak odnaleźć się na rynku pracy i edukacji, poznać swoje słabe i mocne strony oraz dobrze prezentować swoje kwalifikacje.

Papiery do kariery

Film podsumowujący projekt "Papiery do kariery" realizowany w kilkunastu polskich miastach przez konsultantów sieci Eurodesk Polska.

Czas wysz: 0.01718 s.