Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "pozalekcyjne"


fundacja_pzu.jpg

Z Fundacją PZU po lekcjach // Granty

30.09.2023

Konkurs przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych, które zrealizują zajęcia pozalekcyjne dla uczniów. Dofinansowanie otrzymają projekty zorganizowane w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców uwzględniające edukację rówieśniczą, a także zaangażowanie szkół i środowiska lokalnego.

Czas wysz: 0.00898 s.
stopka strony