Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "sieć"


ECN.jpg

Europejska Sieć Konkurencji // EUronavigator

Europejska Sieć Konkurencji jest forum pomiędzy krajowymi organami antymonopolowymi a komisją Europejską. Sieć służy wdrażaniu europejskiego prawa konkurencji w wymiarze strukturalnym.

Projekt bez nazwy (38).png

Europejska Sieć Sądowa w sprawach cywilnych i handlowych (EJN-civil) // EUronavigator

Europejska Sieć Sądowa w sprawach cywilnych i handlowych (EJN-civil) jest strukturą, której celem jest uproszczenie i wzmocnienie współpracy sądowej między państwami członkowskimi w sprawach cywilnych i handlowych.

Projekt bez nazwy (40).png

Sieć EURAXESS // EUronavigator

Sieć wspiera mobilność międzynarodową oraz rozwój kariery naukowców.

EJN.png

Europejska Sieć Sądowa w sprawach karnych (EJN) // EUronavigator

Europejska Sieć Sądowa w sprawach karnych, w ramach której działa ponad 400 punktów kontaktowych, z czego 16 w Polsce, ułatwia współpracę sądową w sprawach karnych pomiędzy prokuratorami, sędziami i sądami państw członkowskich Unii Europejskiej.

Projekt bez nazwy (3).png

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich // EUronavigator

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wspiera wdrażanie programów rozwoju obszarów wiejskich państw członkowskich Unii Europejskiej oraz ułatwia współpracę i wymianę informacje pomiędzy tymi obszarami. 

Projekt bez nazwy (20).png

Europejska Sieć Informacji o Edukacji // EUronavigator

Europejska sieć przygotowuje i publikuje opisowe analizy systemów edukacji na poziomie europejskim, krajowym oraz lokalnym. 

Projekt bez nazwy (37).png

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) // EUronavigator

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) łączy szczeble lokalne, krajowe i europejski w celu promowania wiedzy i praktyk dt. zapobiegania przestępczości w państwach członkowskich. 

article

Dołącz do sieci

26.08.2019

Myśl globalnie, działaj lokalnie – takim hasłem kierujemy się tworząc sieć Eurodesk Polska. Należy do niej kilkadziesiąt organizacji i instytucji z całej Polski. Wszystkie prowadzą działalność informacyjną lub młodzieżową - niekomercyjną. Na jakich zasadach współpracujemy? Co oferujemy? Czego oczekujemy? Jak się do nas przyłączyć? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na te pytania. 

article

Sieć

18.10.2019

Do sieci Eurodesk Polska należy kilkadziesiąt organizacji i instytucji. Wszystkie prowadzą działalność informacyjną skierowaną do młodzieży i osób pracujących z młodzieżą.

Projekt bez nazwy (61).png

Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON // EUronavigator

ESPON to Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej. Celem programu jest wzmocnienie efektywności polityki spójności UE poprzez opracowywanie, rozpowszechnienie i promocję danych terytorialnych dotyczących całego obszaru 27 państw członkowskich UE oraz czterech państw partnerskich: Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.

luke-southern-ftQrm7D1Rw0-unsplash.jpg

Konsultacje w Erasmus+ InnHUB // Weź udział

Sieć Centrów Innowacji Erasmus+ InnHUB zaprasza na spotkania konsultacyjne w pięciu miastach Polski: w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi i Poznaniu. 

Projekt bez nazwy (27).png

Europejskie Służby Zatrudnienia (EURES) // EUronavigator

Sieć Eures (European Employment Services – Europejskie Służby Zatrudnienia) informuje o warunkach życia i pracy w krajach członkowskich, pomaga osobom poszukującym pracy oraz pracodawcom, którzy chcą zatrudniać pracowników z innych krajów członkowskich.

Projekt bez nazwy (72).png

Centra Dokumentacji Europejskiej (CDE) // EUronavigator

Polską sieć CDE tworzy kilkanaście ośrodków ulokowanych w bibliotekach działających przy uniwersytetach lub innych instytucjach naukowych znajdujących się w największych miastach na terenie Polski. Obecnie Centra działają w ramach sieci informacyjnej Europe Direct, ale zachowują pełną odrębność organizacyjną. 

EEN.png

Enterprise Europe Network // EUronavigator

Enterprise Europe Network to największa na świecie sieć wspierająca małe i średnie przedsiębiorstwa w internacjonalizacji ich działalności gospodarczej. Jej ośrodki funkcjonują w ponad 60 krajach na całym świecie (w tym we wszystkich państwach UE).

Projekt bez nazwy (71).png

Team Europe (TE) // EUronavigator

Sieć ekspertów specjalizujących się w różnych dziedzinach dotyczących Unii Europejskiej. Ekspertów można zaprosić na organizowane wydarzenia, gdzie dzielą się z uczestnikami swoją wiedzą i kompetencjami.

Projekt bez nazwy (53).png

EuroPeers // EUronavigator

Krajową sieć EuroPeers tworzą młodzi ludzie, którzy uczestniczyli w projektach programu Młodzież Erasmus+ Młodzież lub Europejskiego Korpusu Solidarności i chcą dzielić się swoimi doświadczeniami z rówieśnikami.

Projekt bez nazwy (54).png

Additional tools Green Spider Network (GSN) // EUronavigator

Green Spider Network (GSN) to sieć specjalistów ds. komunikacji z Ministerstwami Środowisk i z Krajowymi Agencjami Ochrony Środowiska w całej Europie.

organizator

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT // Organizacje

Celem organizacji jest zwiększanie umiejętności zarządzania i długofalowego działania organizacji pozarządowych, rozwój współpracy pomiędzy instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, propagowanie wiedzy o organizacji pozarządowych. O

organizator

Europejska Sieć Krajowych Ośrodków Informacji nt. uznawalności akademickiej i mobilności środowisk akademickich // Organizacje

Ośrodki ENIC-NARIC udzielają porad i informacji o uznawalności wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, dotyczących edukacji akademickiej. Informują o procedurach uznania wykształcenia wyższego (dyplomów, stopni naukowych) oraz o systemie edukacji

organizator

Polska Zielona Sieć // Organizacje

Polska Zielona Sieć (PZS) jest siecią organizacji ekologicznych, podejmującą działania o charakterze ogólnopolskim. PZS wspiera integrację ruchu ekologicznego w Polsce; realizuje projekty regionalne i długoterminowe kampanie ogólnopolskie. P

Czas wysz: 0.01369 s.
stopka strony