Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "strategia"


spotkanie

Strategia dla sektora młodzieży 2030

28.01.2020

Nowa strategia została ogłoszona przez Radę Europy 23 stycznia 2020 r. Zapewnia wytyczne na lata 2020–2030 i stanowi ramę dla programu „Młodzież dla demokracji”.

12.PNG

Strategia włączania społecznego i różnorodności // News

03.08.2021

Strategia ma pomóc Narodowym Agencjom w dotarciu do młodych ludzi o mniejszych szansach i wspieraniu ich w najlepszy możliwy sposób.

news

Strategia 2020 // News

06.01.2010

Na początku 2010 r. Komisja Europejska przedstawi propozycję strategii Unii Europejskiej na najbliższą dekadę.

news

Nowa strategia w sprawie równości płci // News

13.10.2010

Komisja Europejska zaakceptowała nowy, pięcioletni plan działań na rzecz promocji równych szans dla kobiet i mężczyzn. Jego celem jest lepsze wykorzystanie potencjału kobiet

news

Jest ustawa, jest strategia, jest OK // News

12.01.2011

Chcemy postrzegać wolontariat jako źródło kompetencji cenionych na rynku pracy. Będziemy starać się promować wolontariat oparty na wiedzy i pomagający się rozwijać – mówi Krzysztof Więckiewicz, dyrektor Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

news

Nowa strategia na rzecz kształcenia dorosłych // News

12.03.2012

Komisja Europejska rozpoczęła realizację Europejskiego Programu na rzecz Kształcenia Dorosłych.

news

Strategia do oceny // News

21.01.2013

Twoja organizacja zajmuje się pracą z młodymi ludźmi? Weź udział w ankiecie na temat efektów realizacji rządowej strategii dla młodzieży w latach 2003-2012.

news

Nowa strategia Komisji Europejskiej dla edukacji // News

06.07.2017

Na wysokim poziomie, integralna, zorientowana na przyszłość - Komisja Europejska ustaliła priorytety dla edukacji.

news

Strategia UE na rzecz młodzieży na lata 2019-2027 // News

12.06.2018

Zaangażowanie, łączenie, wzmocnienie – takie hasła przyświecają projektowi nowej strategii na rzecz młodzieży UE. Komisja Europejska zaproponowała szereg działań, które mają na celu wspieranie działań młodych ludzi w Europie i zachęcenie ich do zabierania głosu w kształtowaniu polityki UE.

kobieta i mężczyzna

Równa Unia

06.03.2020

Pomimo że więcej kobiet kończy studia wyższe, zarabiają one o ok. 16% mniej niż mężczyźni. Te nierówności ma znieść najnowsza Strategia na rzecz Równości Płci, zaproponowana przez Komisję Europejską.

ppp.jpg

Strategia UE na rzecz równości LGBTIQ // News

18.11.2020

Komisja Europejska przedstawiła pierwszą w historii strategię UE na rzecz równości lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transseksualnych, interseksualnych i queer.

Bulletin-2.jpg

Nasza Europa, nasza przyszłość // News

18.03.2021

Aż 20% młodych mieszkańców Europy dorasta w lęku przed przyszłością – wynika z najnowszego raportu współtworzonego przez UNICEF.

brandon-hoogenboom-1w8wXJAwCaM-unsplash.jpg

Strategia UE na rzecz młodzieży // News

25.10.2021

Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie z realizacji Strategii UE na rzecz młodzieży za lata 2019-2021. Raport wylicza, jakie inicjatywy udało się w tym czasie wdrożyć oraz identyfikuje obszary, które wymagają wzmożonych działań.

brooke-cagle-g1Kr4Ozfoac-unsplash.jpg

Zgłoś opinię nt. Strategii UE na rzecz młodzieży // News

06.10.2022

Komisja Europejska zachęca do zgłaszania uwag do Strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019-2027. Odbywa się to w związku z oceną śródokresową inicjatywy. Swoje uwagi można przesyłać do 21 października 2022 r.

EU-Youth-Strategy-Visual_orange-background.jpg

Ankieta: Strategia UE na rzecz młodzieży // News

25.07.2023

Pracujesz z młodymi ludźmi? Działasz w organizacji młodzieżowej? Wypełnij ankietę i włącz się w proces ewaluacji Strategii UE na rzecz młodzieży!

andrew-neel-cckf4TsHAuw-unsplash.jpg

Raport z realizacji strategii Youth2030 // News

09.08.2023

Na stronie Organizacji Narodów Zjednoczonych jest już dostępna najnowsza publikacja informująca o najważniejszych postępach i osiągnięciach w realizacji strategii Youth 2030.

Czas wysz: 0.00959 s.
stopka strony