Wyniki wyszukiwania

dla hasła: "wielokulturowość"


wolontariuszka

Wolontariat w Raminie // Weź udział

Wielokulturowość i różnorodność: oto priorytety organizacji Gutshaus Ramin, która działa na pograniczu polsko-niemieckim.

organizator

Fundacja Rozwoju Międzykulturowego EBU // Organizacje

Fundacja działa na rzecz rozwoju międzykulturowego, aktywności obywatelskiej oraz edukacji młodzieży z Mińska Mazowieckiego. Organizacja prowadzi szkolenia i warsztaty z dialogu międzykulturowego, zajmuje się animacją kulturową oraz realizuje międ

organizator

Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych "Logos Polska" // Organizacje

Stowarzyszenie koncentruje się na wymianie międzykulturowej, sile korzyści wynikających z różnorodności kulturowej i higieny informacji. Koordynatorzy uczestniczyli w wielu międzynarodowych projektach w Gruzji, Armenii, Estonii, Niemczech i innych

unesco.png

Granty UNESCO dla młodych naukowców zainteresowanych badaniami Jedwabnego Szlaku // Granty

31.05.2023

UNESCO przyzna 12 grantów w wysokości 10 000 $ dla młodych naukowców poniżej 35 roku życia, którzy zaproponują najlepsze pomysły na badania poświęcone wspólnemu dziedzictwu jedwabnych szlaków.

MEN.jpg

Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym // Granty

Projekty na rzecz integracji dzieci cudzoziemców w polskich szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych. 

news

Wartość wolontariatu - sesja studyjna w Budapeszcie // News

09.09.2010

Europejskie Centrum Młodzieży z Budapesztu organizuje sesję studyjną, której tematem będzie wielokulturowość w międzynarodowych projektach wolontariatu.

news

Zrób coś dla mniejszości // News

21.02.2012

Masz pomysł na projekt edukacyjny wspierający uchodźców, mniejszości narodowe i etniczne w Polsce? Wiesz jakie działania są potrzebne, by wspierać wzajemne zrozumienie, wielojęzyczność i promować wielokulturowość? Jeśli tak – weź udział w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

news

Szansa dla bibliotek // News

23.06.2014

Do 27 czerwca biblioteki z całej Polski mogą zgłaszać się do akcji "Wielokulturowość: jestem na tak!". Do wygrania są m.in. atrakcyjne książki.

plplpl.jpg

Wszyscy różni, wszyscy równi // News

04.02.2021

Nowa publikacja SALTO „Embarcing Diversity” jest skierowana do organizacji zajmujących się pracą z młodzieżą pochodzącą z różnych kultur.

Czas wysz: 0.0098 s.
stopka strony