MŁODZIEŻ MA GŁOS

To najbardziej „unijna” ze wszystkich lekcji. Różni się nieco od pozostałych. Po pierwsze czas potrzebny na jej przeprowadzenie to co najmniej pełna godzina zegarowa. Po drugie otwarcie zachęca młodzież do wypływania na kształt unijnej polityki młodzieżowej. Lekcja w praktyce realizuje strategię Unii Europejskiej, która zakłada jak najszerszą wymianę poglądów między osobami odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki na szczeblu europejskim a obywatelami, w szczególności młodymi. Priorytet ten funkcjonuje pod nazwą „zorganizowanego dialogu”, w którego „duchu” sesja jest prowadzona.

W trakcie sesji „Młodzież ma głos” uczniowie odpowiadają na pytania związane z Unią Europejską, odkrywają dowody na działalność UE w ich okolicy, dyskutują o najważniejszych osiągnięciach Unii Europejskiej, poznają priorytety polityki młodzieżowej UE i możliwość, jakie Unia stwarza młodzieży. Dowiadują się, w jaki sposób mogą przekazywać przedstawicielom UE swoje poglądy. Na koniec sesji uczestnicy podejmują swoje „unijne zobowiązanie”.

Metody pracy: quiz, prac i dyskusja w grupach, dyskusja, praca indywidualna, mini-wykłady.
Film o lekcji: http://www.eurodesk.pl/filmy#MODZIEMAGOS