Eurowybory 24

EU Elections Postcard #1 – kopia.png

Tematem pierwszego tegorocznego quizu są – jakżeby inaczej – wybory do Parlamentu Europejskiego. Pytania są i łatwe, i trudne. Czasami oczywiste, niekiedy zaskakujące. Warto się z nimi zmierzyć, choćby dla sprawdzenia samego siebie. 

Liczba pytań: 12

LISTA QUIZÓW