Ramię w ramię z przywódcami świata

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
09-02-2017

Młodzi ludzie z całego świata w wieku od 21 do 26 lat, chcący zaangażować się w rozwiązywanie najważniejszych problemów globu, mogą wziąć udział w Young Leaders Programme.

fragment witryny programu

Uczestnicy projektu będą mogli wspólnie z liderami największych państw świata dyskutować o międzynarodowych problemach w trakcie spotkania organizowanego podczas Europejskich Dni Rozwoju. Wydarzenie odbędzie się w Brukseli w dniach od 7 do 8 czerwca 2017 r.

Tematem głównym będzie w tym roku Inwestowanie w Rozwój. Uczestnicy Young Leaders Programme będą się zastanawiać nad trzema kwestiami: inwestowaniem w ludzi i planetę, inwestowaniem w dobrobyt oraz inwestowaniem w pokój i partnerstwo. Jak podkreślają organizatorzy, zwiększenie zaangażowania finansowego, w szczególności poprzez udział sektora prywatnego jako odpowiedzialnego partnera ekonomicznego, pomoże budować trwały wzrost oparty na włączeniu społecznym i tworzyć godne miejsca pracy, szczególnie dla kobiet i ludzi młodych.

Szesnastu uczestników spotkania Young Leaders Programme będzie mogło zabrać głos w trakcie dyskusji panelowej oraz zaprezentować swoją działalność na rzecz rozwoju przed międzynarodowym audytorium. Młodzi liderzy będą też mogli uczestniczyć w warsztatach i pracach nad rekomendacjami końcowymi.

By zakwalifikować się do programu, należy do 9 marca br. przesłać aplikację opisującą m.in. dotychczasowe dokonania i zdobytą wiedzę w zakresie rozwoju.

Więcej szczegółów na stronie www.eudevdays.eu/young-leaders.