Newsletter

Ostatnie wydanie newslettera

Jeżeli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją w przeglądarce.
 
  Logotyp Eurodesk newsletter
6 marca 2017 r. (28)
 
 
     
 

W marcu jak w (młodzieżowym) garncu

Na początek naszego kalejdoskopu grantów - dobry start w dorosłe życie, o który postara się ponownie program „Równać szanse”. O młodzież zadba też program stypendialny „Klasa”, dzięki któremu młodzi ludzie z mniejszych miejscowości, z mniejszymi szansami, osiągający dobre wyniki w nauce otrzymają możliwość kształcenia się w dobrych liceach. Ciekawość świata za wschodnią granicą – a przede wszystkim rówieśników zza wschodniej granicy – postarają się zaspokoić dwa programy: Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży i Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, które dofinansują projekty wymian i wspólnych działań po obu stronach granicy. Współpraca nie ma granic! Ciekawość świata – a przede wszystkim wyzwań, przed którym stoi – pomogą natomiast zaspokoić granty dla organizacji pozarządowych na edukację globalną (nie tylko młodzieży).

Zapraszamy do lektury,
Krajowe Biuro Eurodesk Polska.
   
     
 
    Deadline   Nazwa grantu    
   
 
  10 marca 2017  

Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży »

Granty na realizację projektów wymian młodzieży, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz historii i kulturze obu narodów
 
 
 
  12 marca 2017  

Nagroda Marii Skłodowskiej-Curie »

Nagroda jest sposobem na promocję dorobku naukowego uczestników i absolwentów 7. Programu Ramowego (FP7) oraz Horizon 2020 MSCA
 
 
 
  14 marca 2017  

Erasmus+ Wsparcie reform polityki edukacyjnej w szkolnictwie zawodowym – propozycje współpracy 2017 »

Program Erasmus+ (Akcja 3): Wsparcie reform polityki edukacyjnej – propozycje współpracy 2017 ma na celu nawiązanie współpracy organizacji i instytucji, które w ramach międzynarodowych partnerstw będą wyznaczać kierunki innowacyjnych zmian w polityce edukacyjnej szkolnictwa zawodowego oraz inicjować i wpływać na zachodzące zmiany.
 
 
 
  14 marca 2017  

Równać szanse - Ogólnopolski Konkurs Grantowy »

Dofinansowanie projektów adresowanych do uczniów z terenów wiejskich i miejscowości do 20 tys. mieszkańców na działania służące wyrównywaniu szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie
 
 
 
  15 marca 2017  

LIFE (2014–2020) »

Unijny program LIFE wspiera przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska
 
 
 
  24 marca 2017  

Edukacja globalna. Regranting dla organizacji pozarządowych »

Konkurs na realizację projektów w dziedzinie edukacji globalnej w miejscowościach do 500 tys. mieszkańców
 
 
 
  30 marca 2017  

Wizyty studyjne w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie oraz w Polsce »

Granty na organizację wizyt studyjnych polskich instytucji i organizacji działających w sektorze kultury w Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie oraz przedstawicieli instytucji i organizacji Państw-Darczyńców w Polsce
 
 
 
  31 marca 2017  

Demokracja w działaniu - Działania stażnicze »

Dotacje dla organizacji zajmujących się sprawowaniem obywatelskiej kontroli nad różnymi aspektami funkcjonowania instytucji publicznych i instytucji zaufania publicznego
 
 
 
  31 marca 2017  

Marzenie o Nauce – stypendium na naukę w liceum »

Stypendia dla zdolnej młodzieży na naukę w najlepszym liceum w regionie
 
 
 
  31 marca 2017  

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży »

Dofinansowanie bezpośrednich kontaktów i współpracy młodzieży polskiej i ukraińskiej na rzecz budowania przyjaznych, dobrosąsiedzkich relacji między społeczeństwami obu państw
 
 
 
  15 kwietnia 2017  

Program stypendialny "Klasa" »

„Klasa” to program stypendialny zapewniający absolwentom gimnazjów naukę w renomowanych liceach ogólnokształcących w 5 miastach akademickich.
 
 
 
  26 kwietnia 2017  

Erasmus+ Młodzież – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – Partnerstwa strategiczne »

Dofinansowanie partnerstw organizacji młodzieżowych, instytucji działających w obszarze pozaformalnej edukacji młodzieży i grup nieformalnych, utworzonych w celu wprowadzania innowacji i przekazywania dobrych praktyk
 
 
 
  26 kwietnia 2017  

Erasmus+ Młodzież – Mobilność pracowników młodzieżowych »

Dotacje na międzynarodowe szkolenia, seminaria, współpracę w sieci, wizyty studyjne i staże w organizacjach partnerskich
 
 
 
  26 kwietnia 2017  

Erasmus+ Młodzież – Wymiany młodzieżowe »

Unijne granty na międzynarodowe spotkania młodzieży
 
 
 
  26 kwietnia 2017  

Erasmus+ Młodzież - Wolontariat Europejski »

Wolontariat Europejski umożliwia osobom w wieku od 17 do 30 lat podjęcie pracy społecznej za granicą. Trwa od 2 do 12 miesięcy
 
 
 
  26 kwietnia 2017  

Erasmus+ Młodzież – Rozwój polityki młodzieżowej »

Fundusze na międzynarodowe i krajowe seminaria umożliwiające dialog z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunku polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą
 
 
 
  26 kwietnia 2017  

Erasmus+ Młodzież – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – Międzynarodowe Inicjatywy Młodzieżowe »

Dotacje na międzynarodowe inicjatywy grup młodzieży z krajów europejskich, realizowane na rzecz lokalnych społeczności
 
 
  Pobierz obrazki aby wyświetlić poprawnie wiadomość. Pobierz obrazki aby wyświetlić poprawnie wiadomość.  
  Pobierz obrazki aby wyświetlić poprawnie wiadomość. Pobierz obrazki aby wyświetlić poprawnie wiadomość.  
  Pobierz obrazki aby wyświetlić poprawnie wiadomość. Pobierz obrazki aby wyświetlić poprawnie wiadomość.  
  Pobierz obrazki aby wyświetlić poprawnie wiadomość. Pobierz obrazki aby wyświetlić poprawnie wiadomość.  
 
  Pobierz obrazki aby wyświetlić poprawnie wiadomość. Pobierz obrazki aby wyświetlić poprawnie wiadomość. Pobierz obrazki aby wyświetlić poprawnie wiadomość.  
 
     
  Obserwuj nas    
     
 
Twitter Facebook Vimeo YouTube
 
     
    EURONEWSY EUROKALENDARZ INSPIRACJE PROJEKTY SZKOLENIA    
     
    FRSE        
     
    Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Krajowe Biuro Eurodesk Polska
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa

www.frse.org.pl | www.eurodesk.pl
  Redaktor wydania: Łukasz Smogorowski

Otrzymujesz tę wiadomość, ponieważ zapisałaś(-eś) się na listę mailingową newslettera Eurokursor - Granty, wydawanego przez Eurodesk Polska.

Zrezygnuj z otrzymywania newslettera Eurokursor.
   
     
    Krajowe Biuro Eurodesk Polska nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające ze współpracy nawiązanej z organizacjami i osobami, których ogłoszenia zostały opublikowane na stronie Eurodesk Polska i wysyłane newsletterem.    
     
                                                       

Zapisz się!

Eurokursor

Przegląd działań UE dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą, a także szkoleń, w których można wziąć udział i projektów, do których można się przyłączyć.

 
 

Eurokursor – Granty

Kompleksowy wykaz aktualnych programów grantowych – polskich i europejskich.

 

Zapis na powyższe listy mailingowe równa się wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)

Administratorem danych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 43. Dane są przetwarzane w celu obsługi korespondencji i nie będą udostępniane odbiorcom danych, w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Archiwum

2017

2016

2015