Newsletter

Ostatnie wydanie newslettera

 
  Logotyp Eurodesk newsletter
6 lutego 2017 r. (27)
 
 
     
 

Krótki miesiąc, długa lista możliwości

Jeszcze nie opadł elektroniczny kurz po naborze wniosków w pierwszym terminie programu Erasmus+, a na newsletterowym horyzoncie widnieją już deadline'y kolejnych programów – w tym kilku nowych. Inicjatywy lokalne w przestrzeni miejskiej wspierać będzie program Lechstarter. Osoby indywidualne oraz instytucje i organizacje mogą starać się o darowiznę Fundacji KGHM, a Fundacja Banku Zachodniego WBK uruchomiła dotacje dla „Młodych mistrzów sportu”. Młodych sportowców wspierać też będzie po raz kolejny ministerialny program „Sport wszystkich dzieci”. W eurodeskowej bazie grantów znajduje się już także – jako program ze stałym naborem – Europejski Korpus Solidarności. Chęć udziału w tej nowej, unijnej inicjatywie – chęć potwierdzoną rejestracją – zgłosiło już ponad 20 tys. młodych osób, choć program jest wciąż, „na żywo”, dopracowywany.

Zapraszamy do lektury,
Krajowe Biuro Eurodesk Polska.
   
     
 
    Deadline   Nazwa grantu    
   
 
  9 lutego 2017  

Erasmus+ Budowanie Potencjału »

Granty Unii Europejskiej na realizację projektów współpracy międzynarodowej opartej na wielostronnym partnerstwie między organizacjami aktywnymi w dziedzinie młodzieży, edukacji, szkoleń a sektorem społeczno-ekonomicznym w krajach programu i państwach partnerskich.
 
 
 
  12 lutego 2017  

Sport wszystkich dzieci »

Program dotacyjny wspierający upowszechnianie i umożliwianie podejmowanie aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież, przy jednoczesnym kształtowaniu wśród młodych osób postaw społecznych i zdrowotnych
 
 
 
  12 lutego 2017  

Bank Młodych Mistrzów Sportu »

Dofinansowanie inicjatyw sportowych służących sportowemu i edukacyjnemu rozwojowi dzieci i młodzieży
 
 
 
  22 lutego 2017  

Lechstarter - granty na inicjatywy lokalne »

wsparcie realizacji ogólnodostępnych i społecznie pożytecznych, lokalnych projektów dotyczących zmian w przestrzeni miejskiej, prospołecznych innowacji i współpracy
 
 
 
  23 lutego 2017  

Erasmus+ Jean Monnet: Wsparcie na rzecz stowarzyszeń specjalizujących się w nauczaniu o UE i integracji europejskiej »

Unijne granty dla stowarzyszeń, których jednoznacznie określonym celem jest wnoszenie wkładu w badania dotyczące procesu integracji europejskiej
 
 
 
  23 lutego 2017  

Erasmus+ Jean Monnet: Moduły (Nauczanie i badania) »

Granty na uruchamianie przez instytucje szkolnictwa wyższego krótkich programów nauczania lub kursów poświęconych tematyce Unii Europejskiej
 
 
 
  23 lutego 2017  

Erasmus+ Jean Monnet: Projekty (Debata dotycząca tworzenia polityk ze światem nauki) »

Granty na wsparcie przedsięwzięć służących uatrakcyjnieniu nauczania o Unii Europejskiej na różnych etapach edukacji
 
 
 
  23 lutego 2017  

Erasmus+ Jean Monnet: Centra doskonałości (Nauczanie i badania) »

Granty na stworzenie punktów kompetencji i wiedzy na temat Unii Europejskiej. Centrum Doskonałości Jeana Monneta skupia specjalistyczną wiedzę i kompetencje wysokiej klasy ekspertów (w tym beneficjentów grantów Katedra Jeana Monneta i/lub grantów Moduł Jeana Monneta)
 
 
 
  23 lutego 2017  

Erasmus+ Jean Monnet: Katedry (Nauczanie i badania) »

Granty dla profesorów uniwersyteckich lub adiunktów na rozwój kariery dydaktycznej o specjalizacji związanej z Unią Europejską
 
 
 
  23 lutego 2017  

Erasmus+ Jean Monnet: Sieci (Debata dotycząca tworzenia polityk ze światem nauki) »

Granty na tworzenie i rozwój konsorcjów złożonych z podmiotów z różnych krajów (instytucji szkolnictwa wyższego, centrów doskonałości, wydziałów, zespołów, ekspertów indywidualnych itp.), zajmujących się badaniami nad Unią Europejską oraz na wzmocnienie istniejących sieci wspierających dotyczących tematyki Unii Europejskiej
 
 
 
  26 lutego 2017  

Młodzieżowa Stolica Europy 2020 »

Konkurs na Młodzieżową Stolicę Europy 2020 - w czasie jednego roku miasto pełniące tę rolę angażuje się w młodzieżowe przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, społecznym i ekonomicznym
 
 
 
  28 lutego 2017  

Erasmus+ Sojusze na rzecz wiedzy »

Dofinansowanie na rozwój międzynarodowych, usystematyzowanych i ukierunkowanych na rezultaty projektów, realizowanych w ramach współpracy instytucji szkolnictwa wyższego i organizacji biznesowych
 
 
 
  28 lutego 2017  

Stypendia BAS dla licealistów »

Stypendium na ostatnie dwa lata nauki w brytyjskich szkołach, zakończone maturą w systemie A-level lub międzynarodową
 
 
 
  1 marca 2017  

Nagroda dla Młodego Europejczyka Roku, stypendia podróżne i grant InterRail »

Fundacja Młoda Europa im. Heinza Schwarzkopfa wspiera odpowiedzialnych i politycznie uświadomionych młodych ludzi, którzy przyczyniają się do wsparcia procesów integracji europejskiej. Funduje nagrodę i stypendia podróżne.
 
 
 
  1 marca 2017  

Europa dla obywateli (2014–2020) »

Program „Europa dla Obywateli” stanowi wsparcie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, władz samorządowych i organizacji eksperckich prowadzących działania promujące aktywne obywatelstwo, organizujących debaty i przedsięwzięcia służące refleksji nad obywatelstwem europejskim i demokracją, wspólnymi wartościami, historią i kulturą
 
 
 
  1 marca 2017  

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Granty Wyszehradzkie »

Program wspiera finansowo współpracę kulturalną, wymiany naukowe i badania, edukację, wymiany młodzieżowe i współpracę transgraniczną
 
 
 
  5 marca 2017  

Patriotyzm Jutra »

Program Muzeum Historii Polski realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 
 
 
  10 marca 2017  

Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży »

Granty na realizację projektów wymian młodzieży, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz historii i kulturze obu narodów
 
 
 
  14 marca 2017  

Erasmus+ Wsparcie reform polityki edukacyjnej w szkolnictwie zawodowym – propozycje współpracy 2017 »

Program Erasmus+ (Akcja 3): Wsparcie reform polityki edukacyjnej – propozycje współpracy 2017 ma na celu nawiązanie współpracy organizacji i instytucji, które w ramach międzynarodowych partnerstw będą wyznaczać kierunki innowacyjnych zmian w polityce edukacyjnej szkolnictwa zawodowego oraz inicjować i wpływać na zachodzące zmiany.
 
 
 
  15 marca 2017  

LIFE (2014–2020) »

Unijny program LIFE wspiera przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska
 
 
 
  30 marca 2017  

Wizyty studyjne w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie oraz w Polsce »

Granty na organizację wizyt studyjnych polskich instytucji i organizacji działających w sektorze kultury w Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie oraz przedstawicieli instytucji i organizacji Państw-Darczyńców w Polsce
 
 
 
  31 marca 2017  

Marzenie o Nauce – stypendium na naukę w liceum »

Stypendia dla zdolnej młodzieży na naukę w najlepszym liceum w regionie
 
 
  Pobierz obrazki aby wyświetlić poprawnie wiadomość. Pobierz obrazki aby wyświetlić poprawnie wiadomość.  
  Pobierz obrazki aby wyświetlić poprawnie wiadomość. Pobierz obrazki aby wyświetlić poprawnie wiadomość.  
  Pobierz obrazki aby wyświetlić poprawnie wiadomość. Pobierz obrazki aby wyświetlić poprawnie wiadomość.  
  Pobierz obrazki aby wyświetlić poprawnie wiadomość. Pobierz obrazki aby wyświetlić poprawnie wiadomość.  
 
  Pobierz obrazki aby wyświetlić poprawnie wiadomość. Pobierz obrazki aby wyświetlić poprawnie wiadomość. Pobierz obrazki aby wyświetlić poprawnie wiadomość.  
 
     
  Obserwuj nas    
     
 
Twitter Facebook Vimeo YouTube
 
     
    EURONEWSY EUROKALENDARZ INSPIRACJE PROJEKTY SZKOLENIA    
     
    FRSE        
     
    Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Krajowe Biuro Eurodesk Polska
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa

www.frse.org.pl | www.eurodesk.pl
  Redaktor wydania: Łukasz Smogorowski

Otrzymujesz tę wiadomość, ponieważ zapisałaś(-eś) się na listę mailingową newslettera Eurokursor - Granty, wydawanego przez Eurodesk Polska.

Zrezygnuj z otrzymywania newslettera Eurokursor.
   
     
    Krajowe Biuro Eurodesk Polska nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające ze współpracy nawiązanej z organizacjami i osobami, których ogłoszenia zostały opublikowane na stronie Eurodesk Polska i wysyłane newsletterem.    
     
                                                       

Zapisz się!

Eurokursor

Przegląd działań UE dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą, a także szkoleń, w których można wziąć udział i projektów, do których można się przyłączyć.

 
 

Eurokursor – Granty

Kompleksowy wykaz aktualnych programów grantowych – polskich i europejskich.

 

Zapis na powyższe listy mailingowe równa się wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)

Administratorem danych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 43. Dane są przetwarzane w celu obsługi korespondencji i nie będą udostępniane odbiorcom danych, w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Archiwum

2017

2016

2015