Nasz zespół

Wawrzyniec Pater – wieloletni koordynator Eurodesku, obecnie Główny Spesjalista.  Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu polityki i informacji młodzieżowej. Uważa, że wprowadzenie kompleksowego systemu informacji i doradztwa dla młodych ludzi powinno być jednym z priorytetów działań państwa polskiego na rzecz młodzieży. 
Anna Ciucias
Najmłodsza stażem pracowniczka Eurodesku. Zajmuje się pracami administracyjnymi - zarządzaniem biurem, organizacją spotkań i szkoleń dla organizacji należących do sieci Eurodesk Polska.  
Łukasz Smogorowski
Bazę edukacyjnych i młodzieżowych programów grantowych ma w jednym palcu. Ponadto odpowiada na pytania i prowadzi eurolekcje.