Eurokalendarz

10.12 2018
Światowe święto praw człowieka obchodzone jest co roku w rocznicę ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Choć od tej chwili minęło już ponad 60 lat, wciąż są kraje, w których godność ludzka nie jest szanowana.
18.12 2018
Ustanowione w 2000 r. święto ma przyczynić się do przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności osób pochodzących z innych krajów.
20.12 2018
Z globalnymi wyzwaniami trzeba sobie radzić w taki sposób, by wszelkie koszty i obciążenia rozłożyć w zgodzie z podstawowymi zasadami sprawiedliwości społecznej. Tak brzmi przesłanie święta obchodzonego 20 grudnia.
05.02 2019
Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. To okazja to inicjowania i propagowania działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.
11.02 2019
Każdego roku 11 lutego organizowane są liczne działania informacyjne, promujące korzystanie we właściwy sposób z numeru 112.
08.03 2019
Międzynarodowy Dzień Kobiet to jedno z tych świąt, których datę pamiętamy nawet obudzeni nagle w środku nocy. Gorzej z pamięcią o celach tej inicjatywy.
20.03 2019
Święto upamiętnia rezolucję ONZ, według której „dążenie do szczęścia jest podstawowym celem człowieka".
22.03 2019
Wody pitnej brakuje setkom milionów ludzi na całym świecie. Światowy Dzień Wody to dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba szanować.
30.03 2019
Coroczne ogólnoświatowe wezwanie do wyłączenia świateł oraz urządzeń elektrycznych na jedną godzinę.
06.04 2019
Organizowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych międzynarodowy dzień sportu dla rozwoju i pokoju podkreśla siłę sportu jako katalizatora zmian społecznych we wszystkich częściach świata.

Strony