Eurokalendarz

25.10 2018
Europejski Dzień Sprawiedliwości Obywatelskiej to okazja, by poszerzyć swoją wiedzą dotyczącą prawa i poznać inicjatywy Komisji Europejskiej i Rady Europy związane z wymiarem sprawiedliwości.
05.11 2018
09.11 2018
Konferencje, warsztaty, wystawy i dyskusje – tak wygląda program pierwszego w historii Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych.
12.11 2018
18.11 2018
Ta międzynarodowa kampania ma promować świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. To również święto tych, którzy nie boją się ryzyka i przełamują bariery.
17.11 2018
25.11 2018
Kilka tysięcy imprez w całej Europie – tak w ostatnich latach wyglądał Europejski Tydzień Redukcji Odpadów. Ekologiczna świadomość rośnie, ale wciąż może być większa.
17.11 2018
Święto żaków to jedno z wydarzeń o najdłuższej tradycji. Po raz pierwszy obchodzono je w 1941 r. z inicjatywy Międzynarodowej Rady Studentów.
20.11 2018
Dzień Ochrony Praw Dziecka przypominać ma o przywilejach najmłodszych. W zależności od kraju obchodzony jest 20 listopada lub 10 grudnia.
25.11 2018
Wydarzenia organizowane w tym dniu mają zwrócić uwagę na los podczas konfliktów wojennych i prześladowanych z przyczyn politycznych.
05.12 2018
To święto wolontariuszy i organizacji zajmujących się wolontariatem na całym świecie.
10.12 2018
Światowe święto praw człowieka obchodzone jest co roku w rocznicę ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Choć od tej chwili minęło już ponad 60 lat, wciąż są kraje, w których godność ludzka nie jest szanowana.
18.12 2018
Ustanowione w 2000 r. święto ma przyczynić się do przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności osób pochodzących z innych krajów.

Strony