Eurokalendarz

24.04 2019
24 kwietnia obchodzony jest Europejski Dzień Śniadania, który organizowany jest pod hasłem "Znajdź czas na śniadanie" (ang. Make time for breakfast).
29.04 2019
05.05 2019
Europejski Tydzień Młodzieży powstał po to, by głos młodzieży w sprawach dla niej istotnych był słyszalny na różnych poziomach – lokalnym, regionalnym, krajowym i w końcu europejskim.
29.04 2019
Promowanie porozumienia między młodszymi i starszymi mieszkańcami Europy – taki jest cel obchodzonego w kwietniu święta, ustanowionego przez Komisję Europejską.
06.05 2019
Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to część strategii Komisji Europejskiej zmierzającej do zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych.
09.05 2019
9 maja 1950 r. Robert Schuman ogłosił deklarację, która zapoczątkowała proces integracji Europy. Na pamiątkę w tym dniu obchodzone jest święto naszego kontynentu.
16.05 2019
Co roku w dniu 20 maja w całej Unii Europejskiej obchodzony jest Europejski Dzień Morza. Jego celem jest zaprezentowanie znaczenia mórz i oceanów w naszym codziennym życiu.
17.05 2019
17 maja 1990 r. wykreślono homoseksualizm z Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Dla ruchu LGBT ten dzień stał się świętem.
27.05 2019
02.06 2019
Coroczne ogólnoeuropejskie wydarzenie promujące ruch i zdrowy styl życia.
28.05 2019
Święto Sąsiadów to absolutnie wyjątkowa inicjatywa, stworzona przez młodych paryżan, zbuntowanych przeciwko izolacji i rozpadowi lokalnych więzi.
31.05 2019
O szkodliwości palenia powiedziano już wszystko i wiele razy, ale powtarzać wciąż trzeba. Temu służyć ma Światowy Dzień bez Tytoniu.

Strony