Eurokalendarz

21.09 2019
Międzynarodowy Dzień Pokoju został proklamowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1981 roku. Twórcy inicjatywy chcieli zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na potrzebę uczczenia i przestrzegania pokoju.
21.09 2019
Na terenach przygranicznych państw członkowskich UE co roku świętowane są efekty programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
22.09 2019
Auto nie jest jedynym możliwym środkiem transportu w miastach – często wygodniej, a przede wszystkim zdrowiej jest pojechać do pracy rowerem. A już szczególnie 22 września.
26.09 2019
26 września to dzień, w którym Rada Europy chce zachęcić 800 milionów Europejczyków z 47 krajów do nauki języków obcych – niezależnie do wieku.
28.09 2019
Dostęp do informacji to jedna z podstawowych wolności obywatelskich. Ustanowione przez UNESCO w 2016 roku święto ma promować równy dostęp do wiedzy i nowych technologii komunikacyjnych.
01.10 2019
31.10 2019
Masz ochotę spróbować czegoś nowego? Weź udział w jednym z wydarzeń organizowanych w ramach kampanii Time to Move i dowiedz się, ile możliwości czeka na Ciebie w całej Europie!
04.10 2019
10.10 2019
Wkład badań nad przestrzenią kosmiczną w rozwój ludzkości to główny temat organizowanego co roku święta astronomów i astrofizyków.
10.10 2019
Karanie śmiercią jest okrutne i nieludzkie – nie powinno być więc stosowane. Takie przekonanie wyrażają co roku przywódcy kilkudziesięciu państw i setek organizacji.
15.10 2019
Kobiety pełnią kluczową rolę w rozwoju obszarów wiejskich, zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego i walce z ubóstwem. Przypominać ma o tym święto obchodzone 15 października.
16.10 2019
Co roku u ok. 400 tys. mieszkańców Starego Kontynentu stwierdza się zatrzymanie akcji serca. Ogólnoeuropejska akcja, organizowana m.in. z udziałem posłów do Parlamentu Europejskiego, ma zwiększyć wiedzę o tym, jak pomóc w momencie zawału.

Strony