Co oferuje sieć Eurodesk Polska i jak się do niej przyłączyć

Myśl globalnie, działaj lokalnie – takim hasłem kierujemy się tworząc sieć Eurodesk Polska. Należy do niej kilkadziesiąt organizacji i instytucji. Wszystkie prowadzą działalność informacyjną skierowaną do młodzieży i osób pracujących z młodzieżą.

Sieć Eurodesk Polska działa na dwóch poziomach – regionalnym i lokalnym. W większych miastach działają punkty regionalne, w mniejszych – lokalne. Większość punktów lokalnych działa w ramach sieci regionalnych tworzonych i koordynowanych przez  punkty regionalne. Organizacje zainteresowane przyłączeniem się do sieci Eurodesk Polska z regionów, w których działają sieci regionalne (pomorskie i kujawsko-pomorskie) powinny wypełnić poniższą ankietę i skontaktować się z koordynatorami tych sieci. Organizacje z pozostałych regionów, działające na poziomie lokalnym, po wypełnieniu ankiety kontaktują się bezpośrednio z Krajowym Biurem Eurodesk Polska.

Organizacjom i instytucjom działającym w sieci Krajowe Biuro Eurodesk Polska oferuje:

 1. Dostęp do internetowych narzędzi Eurodesku:
  • intranetu służącego do komunikowania się między konsultantami Eurodesku z całej Europy,
  • bazy danych oraz zaawansowanych narzędzi wyszukiwania jej zawartości (programów grantowych, organizacji, źródeł informacji),
  • europejskiej bazy wydarzeń i projektów,
  • pozostałych zasobów informacyjnych i know-how Eurodesku, takich jak archiwum odpowiedzi na pytania,
  • narzędzi służących do rejestrowania i raportowania działalności informacyjnej.
 2. Nieodpłatne szkolenie z udzielania informacji i posługiwania się narzędziami Eurodesku.
 3. Możliwość uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez krajowe i europejskie biuro Eurodesku i organizacje partnerskie.
 4. Licencję na prowadzenie eurolekcji i warsztatów opracowanych przez Eurodesk Polska (po odbyciu szkolenia).
 5. Możliwość uczestnictwa w sieciowych – krajowych i europejskich – projektach informacyjnych Eurodesku.
 6. Możliwość współdecydowania o zawartości i działaniach promocyjnych Europejskiego Portalu Młodzieżowego.
 7. Możliwość współdecydowania o zawartości i działaniach promocyjnych witryny Last Minute Market.
 8. Publikacje i materiały promocyjne Eurodesk Polska i organizacji współpracujących z Eurodeskiem.

Uwaga: współpraca w ramach Eurodesku ma charakter bezgotówkowyorganizacje należące do sieci Eurodesk Polska nie otrzymują żadnych środków finansowych.

Ze wszystkimi organizacjami należącymi do sieci Krajowe Biuro Eurodesk Polska zawiera – bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji koordynujących sieci regionalne – pisemne porozumienie o współpracy. Przedstawiciele organizacji i instytucji, które spełniają kryteria stawiane przed kandydatami na punkty Eurodesk Polska i zaakceptują zasady współpracy opisane w porozumieniu, zapraszani są na szkolenie wprowadzające. Udział w tym szkoleniu jest faktycznym początkiem współpracy w ramach sieci Eurodesk Polska.

Ankiety przesłane przez organizacje i instytucje zainteresowane członkostwem w sieci Eurodesk Polska rozpatrywane są bezpośrednio przed szkoleniami wprowadzającymi. Szkolenia takie odbywają się dwa razy do roku – zazwyczaj we wrześniu i maju. Informacja zwrotna do wszystkich organizacji, które ubiegają się o członkostwo w sieci i przesłały ankiety przekazywana jest 2-3 tygodnie przed terminem szkolenia.