Międzynarodowy Dzień Migrantów

Kiedy: 
18.12.2018

Ustanowione w 2000 r. święto ma przyczynić się do przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności osób pochodzących z innych krajów.

zdjęcie okolicznościowe
Autor zdjęcia lub licencja: 
Zdjęcie okolicznościowe

Dzień Migrantów obchodzony jest w rocznicę wejścia w życie Międzynarodowej Konwencji ONZ o Ochronie Praw Wszystkich Pracowników - Migrantów i Członków Ich Rodzin. Dzień jest okazją do tego, by podzielić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami, a dzięki temu skuteczniej działać na rzecz ochrony praw osób migrujących.

Według ONZ, na świecie jest ponad 220 mln migrantów. Często są oni postrzegani jako zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia publicznego czy obciążenie dla systemów pomocy społecznej. Negatywna opinia na temat migrantów wpływa na kształt polityki prowadzonej przez rządy poszczególnych państw, które w efekcie ograniczają lub znoszą ochronę pracowników pochodzących z innych krajów.

Międzynarodowy Dzień Migrantów ma przypomnieć społeczeństwom i decydentom, że prawa obcokrajowców też podlegają ochronie.

Więcej informacji

(Fot. Bread for the World/flickr.com)