Szkolenia, seminaria, konferencje

25-05-2017
Identyfikacja potrzeb i opracowanie konkretnych działań służących wprowadzaniu zmian społecznych – tym tematom poświęcone będzie szkolenie organizowane w Danii.
25-05-2017
Osoby pracujące z młodzieżą niepełnosprawną są zaproszone do udziału w międzynarodowym seminarium poświęconym możliwościom, jakie daje program Erasmus+ Młodzież.
25-05-2017
Czy Europejski Korpus Solidarności jest szansą dla młodych ludzi? Odpowiedzi na to pytanie będą szukać uczestnicy seminarium organizowanego przez Grupę Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim.
24-05-2017
Weź udział w tygodniowym seminarium dla 35 przyszłych liderów z całego świata jesienią 2017.
22-05-2017
Przedstawiciele III sektora, samorządowcy i pracownicy instytucji zajmujących się rozwojem społeczeństwa obywatelskiego mogą wziąć udział w bezpłatnym spotkaniu organizowanym w Rzeszowie.
15-05-2017
Młodzi ludzie z całego świata mogą wziąć udział w pięciodniowych grze symulacyjnej, która umożliwi im poznanie zasad prowadzenia międzynarodowych negocjacji w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych.
15-05-2017
Szukasz kontaktu z organizacjami młodzieżowymi z innych krajów? Weź udział w seminarium w Portugalii.
15-05-2017
Muzyka może być skutecznym narzędziem pracy z młodzieżą – taka idea przyświeca organizatorom międzynarodowego szkolenia w Hiszpanii. Chcesz się wybrać – zgłoś się!
06-04-2017
Młodzi aktywiści w wieku od 18 do 30 lat zjadą w październiku do Nantes, by uczestniczyć w konferencji poświęconej tożsamości europejskiej, pokojowemu współistnieniu i otwarciu na innych.