Szkolenia, seminaria, konferencje

19-11-2017
Departament Młodych Rady Europy zaprasza pracowników placówek młodzieżowych zrzeszonych w sieci Council of Europe Quality Label for Youth Centres oraz ich partnerów na szkolenie poświęcone wdrażaniu programów edukacyjnych dedykowanych młodzieży.
13-11-2017
Creative Europe Desk Polska zaprasza do Łodzi na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na projekty kulturalne i kreatywne w ramach programu Kreatywna Europa – komponent Kultura.
12-11-2017
Jak zdobywać wiedzę w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości i jak wykorzystywać do tego nowe technologie? Odpowiedzi na te pytania spróbują znaleźć uczestnicy tegorocznej edycji Online Education Berlin.
10-11-2017
SALTO zaprasza do Liverpoolu na międzysektorowe seminarium poświęcone możliwościom wsparcia socjalnej przedsiębiorczości młodzieży za pomocą środków pochodzących z programów VET i Erasmus+.
10-11-2017
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza nowych wnioskodawców na spotkanie szkoleniowo-informacyjne dotyczące projektów partnerstw strategicznych na rzecz edukacji dorosłych (Akcja 2, program Erasmus+).
10-11-2017
Zajmujesz się tematyką młodzieżową lub jesteś młodym liderem? Podczas szkolenia w Portugalii dowiesz się jak zachęcić społeczności lokalne do dialogu międzykulturowego i otwartości na młodych migrantów i uchodźców.
10-11-2017
Twoja organizacja realizuje projekty przeznaczone dla młodzieży z mniejszymi szansami? Weź udział w seminarium „Mobility Taster for Inclusion Organisations” i przekonaj się jakie możliwości daje program Erasmus+ Młodzież.
10-11-2017
Pracujesz z młodzieżą? Jesteś młodym liderem? Zgłoś się na szkolenie, podczas którego dowiesz się jak wzmocnić młodych ludzi w poczuciu, że mogą mieć pozytywny i znaczący udział w społeczeństwie.
09-11-2017
Komisja Europejska, Rząd Portugalii oraz Fundacja Calouste Gulbenkiana zapraszają do Lizbony na konferencję poświęconą zagadnieniu innowacji społecznych.
17-09-2017
Zgłoś się na szkolenie prowadzone przez przedsiębiorców z pasją.