Fundacja Centrum im. Prof. Bronisława Geremka

ul. Wilcza 9A lokal 7
00-538 Warszawa

telefon: +48 22 628 83 63
fax: +48 22 628 83 66
http://www.geremek.pl
email: fundacja@geremek.pl

Celem Fundacji jest dokumentowanie, utrwalanie i promowanie pamięci o dorobku, życiu i działalności prof. Bronisława Geremka, poprzez wspieranie rozwoju edukacji, myśli i kultury politycznej, działalność na rzecz rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego i kształtowania postaw społecznych.

Dostępne granty