Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

ul. Zwycięstwa 42
75-054 Koszalin
Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesku

telefon: (94) 347 13 17
fax: (94) 347 13 17
http://www.fundacja.koszalin.pl/
email: biuro@fundacja.koszalin.pl, koszalin@eurodesk.eu

Celem działalności Fundacji jest informowanie lokalnego społeczeństwa o procesie i aspektach integracji Polski z Unią Europejską. Organizacja prowadzi konsultacje i doradztwo, działania promocyjne dla różnych grup społecznych i zawodowych, organizuje szkolenia i warsztaty; współpracuje z samorządem, organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświatowymi. Organizacja jest Regionalnym Punktem Informacyjnym Eurodesku RPIE.

The Centre for Innovation and Enterprise Foundation
The aim of the foundation is to inform the local community on the process of integration with The European Union. The organisation offers counselling, organises training courses and workshops, co-operates with NGOs, self-government and educational institutions. It runs a regional information point of the Eurodesk network.