Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych Nadzieja

ul. Kaszubska 50
76-200 Słupsk

telefon: (59) 842 65 31
fax: (59) 842 65 31
http://www.fundacjanadzieja.slupsk.pl/
email: biuro@fundacjanadzieja.slupsk.pl

Fundacja „Nadzieja” prowadzi bezpłatną kompleksową rehabilitację dzieci niepełnosprawnych w ramach turnusów rehabilitacyjnych, organizowanych w Ośrodku Hipoterapii. Udziela bezpłatnych porad psychopedagogicznych rodzicom.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u organizacji.

The Hope Foundation for Disabled Children
The Foundation helps disabled children. It runs physiotherapy, hippo-therapy and rehabilitation activities. It also runs a psychological counselling service.