Fundacja "Normalna Przyszłość"

Aleja Stanów Zjednoczonych 53, lok. 412
04-028 Warszawa

telefon: 794 158 705; 22 612 62 90
fax: 22 244 25 46
http://www.normalnaprzyszlosc.org
email: biuro@normalnaprzyszlosc.org

Fundacja działa na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Udziela pomocy niepełnosprawnym studentom i absolwentom w rozpoczęciu aktywnego życia zawodowego oraz ułatwia im zdobycie mieszkania. Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizowanie spotkań z pracodawcami, współpracę z organizacjami doskonalenia zawodowego niepełnosprawnych, pozyskiwanie środków do dofinansowania kredytów mieszkaniowych, jak również pozyskiwanie samych lokali mieszkaniowych dla niepełnosprawnych studentów.

The "Normalna Przyszłość" Foundation
The Foundation helps disabled students and graduates to start a professional career and find a place to live. The Foundation realises its goals through organising meetings with employers, cooperation with organisations dealing with the professional improvement of the disabled, fund raising to subsidise home loans and acquiring flats for disabled students.