Europejskie Spotkanie Młodzieży 2020

15-01-2020

Nadchodzi czwarta edycja EYE2020! Możesz zaangażować się w działania jako uczestnik lub wolontariusz.

Europejskie Spotkanie Młodzieży (European Youth Event, EYE) to wydarzenie organizowane przez Parlament Europejski, w trakcie którego tysiące młodych ludzi z całej Unii może spotkać się z europejskimi decydentami, by wymienić poglądy na temat najważniejszych problemów młodzieży. Hasło tegorocznej edycji to Przyszłość jest teraz.

Najbliższa edycja imprezy odbędzie się w Strasburgu w dniach 29-30 maja 2020. Zgłoszenia przyjmowane są od grup liczących minimum 10 osób. Za rejestrację grupy odpowiada lider, który musi mieć co najmniej 18 lat. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Parlamentu Europejskiego. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak uczestnicy muszą samodzilenie zadbać o zakwaterowanie na miejscu.

Możesz także zaangażować się w pomoc przy organizacji wydarzenia jako wolontariusz.

Deadline: 
29.02.2020