Mandat młodego delegata do wzięcia!

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
06-09-2018

Organizatorzy Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych postanowili zaprosić do udziału w obradach również młodych ludzi. Dwie kolejne sesje wzmocną młodzi przedstawiciele wszytskich państw członkowskich Rady Europy. Chcesz być jednym z nich? Aplikuj!

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych to organ doradczy Rady Europy złożony z reprezentantów władz lokalnych i regionalnych poszczególnych państw członkowskich. Główne cele organizowanych raz-dwa razy do roku sesji Konkresu to promowanie wartości demokratychnych na szczeblu lokalnym oraz umacnianie dialogu międzynarodowego pomiędzy regionami.

W dniach 2-4 kwietnia oraz 29-30 października w Strasbourgu odbędzie się kolejno 36. oraz 37. sesja Konkresu. Do 17 września młodzi ludzie ze wszystkich państw należących do Rady Europy mogą zgłaszać swoje kandydatury na młodzieżowych delegatów.

Ogłoszenie skierowane jest do osób, które:

  • mają między 18 a 30 lat
  • mówią płynnie po angielsku
  • są zaangażowe w działania młodzieżowe na poziomie lokalnym lub regionalnym
  • chcą poświęcić swój czas i engerię na współpracę z Komitetem oraz realizację kolejnych projektów młodzieżowych.

Rada Europy pokrywa wszelkie koszty związane z udziałem w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych.

Więcej informacji

 

 

Deadline: 
17.09.2018