Rada Europy zaprasza do współpracy

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
05-04-2017

Przedstawiciele pozarządowych organizacji młodzieżowych z całej Europy mogą zgłaszać się do udziału w pracach Rady Doradczej ds. Młodzieży, działającej przy Radzie Europy.

Działania Rady Europy w dziedzinie młodzieży opierają się na partnerstwie pomiędzy rządami a pozarządowymi organizacjami młodzieżowymi, nazywanym współzarządzaniem (co-management). Oznacza to, że przedstawiciele organizacji oraz sieci młodzieżowych ściśle współpracują z decydentami (Europejskim Komitetem Sterującym ds. Młodzieży) przy tworzeniu standardów i wyznaczaniu priorytetów działań Rady Europy w sektorze młodzieżowym, a także rekomendacji w zakresie finansowania i kształtu programów w przyszłości.

Rada Doradcza ds. Młodzieży jest pozarządowym partnerem w systemie współzarządzania. Osoby chętne do zasiadania w niej w trakcie kolejnej, dwuletniej kadencji (styczeń 2018 – grudzień 2019) – przede wszystkim przedstawiciele młodzieżowych organizacji pozarządowych oraz sieci młodzieżowych niezrzeszonych w Europejskim Forum Młodzieży – mogą nadsyłać swoje zgłoszenia.

Kandydaci powinni być w wieku od 18 do 30 lat, posiadać rekomendację swojej organizacji (sieci) oraz mieć doświadczenie w realizacji innowacyjnych działań na rzecz: zwiększania dostępu młodych ludzi do przysługujących im praw, promowania edukacji obywatelskiej i praw człowieka, wspierania zaangażowania młodziezy i popularyzacji pracy z młodzieżą oraz budowy społeczeństw opartych na pokojowym współistnieniu i włączeniu społecznym.

Gdzie: 
cała Europa
Kiedy: 
2018 r. - 2019 r.
Deadline: 
31.05.2017
Więcej informacji: