Wolontariat Polsko-Niemiecki

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
04-07-2018

Paritätische Freiwilligendienste Sachsen oferuje młodym ludziom (17-26 lat, w wyjątkowych przypadkach do 30 roku życia) możliwość odbycia 12-miesięcznego stażu wolontariackiego w różnych instytucjach w polsko-niemieckim rejonie przygranicznym. Projekty rozpoczynają się 1 września.

Wolontariat można odbyć w następujących placówkach:

  • Przedszkole w Zittau (youtube-Link), asystent języka polskiego, animator językowy,
  • Szkoła Waldorfska w Görlitz (youtube-Link), asystent językowy, pomoc w świetlicy (zajęty),
  • Ośrodek Doświadczalny School_lab w Dreźnie, opieka z młodzieżą, przeprowadzanie eksperymentów,
  • Ośrodek opieki w Großhennersdorf, opieka nad osobami z niepełnosprawnością,
  • Ośrodek opieki dla osób z niepełnosprawnością w Dreźnie, opieka nad osobami z niepełnosprawnością,
  • Meetingpoint Music Messiaen e.V. Görlitz, praca projektowa na temat muzyki i historii,
  • Muzeum Śląskie w Görlitz, praca projektowa, przygotowywanie wystaw, tłumaczenia.

Wyjazd do Niemiec odbywa się w ramach Niemieckiego Wolontariatu Krajowego (BFD). Organizatorzy pokrywają koszty ubezpieczenia wolontariuszy w okresie stażu oraz koszty uczestnictwa w seminariach (25 dni) w grupie polsko-niemieckiej. Zapewniają także fachową opiekę pedagogiczną w placówkach. Opłaty związane z mieszkaniem i wyżywieniem wolontariusze pokrywają z otrzymywanego kieszonkowego.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wysłanie CV i listu motywacyjnego w j. niemieckim (ew. angielskim) na adres: schneider-laris@parisax-freiwilligendienste.de. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokładne informacje (po polsku!) o placówkach, ramy organizacyjne oraz opowieści poprzednich wolontariuszy można znaleźć na stronie: https://www.freiwillig-jetzt.de/start/pl-informacja

Deadline: 
15.07.2018