Grant na wspieranie rozwoju nauczycieli

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
02-12-2016

Komisja Europejska będzie przez cztery lata współfinansować działalność międzynarodowej sieci organizacji, działającej na rzecz nauczycieli i kadry zarządzającej. Nabór wniosków właśnie trwa.

zdjęcie ilustracyjne
Autor zdjęcia lub licencja: 
Fot. Flixelpix, David/flickr.com/CC

Celem inicjatywy jest wzmocnienie europejskiej współpracy między władzami publicznymi, organizacjami zrzeszającymi praktyków oraz uczelniami, instytutami naukowymi, fundacjami i innymi podmiotami w zakresie wspierania jakości i profesjonalizacji zawodów związanych z nauczaniem, w tym wspierania rozwoju samych nauczycieli i kadry zarządzającej edukacją.

Szansę na podpisanie porozumienia z Komisją Europejską mają sieci o szerokim zasięgu działania (co najmniej 15 krajów UE) i zróżnicowanym charakterze zaangażowanych instytucji i stowarzyszeń: od działających w sferze polityki, po te zajmujące się działalnością praktyczną i badawczą. Głównym obszarem zainteresowania członków sieci powinna być ogólna edukacja dzieci i młodzieży (w wieku od 0 do 18 lat).

Z wybranym oferentem Komisja zawrze czteroletnią ramową umowę o współpracy, gwarantującą coroczne granty na działalność. Ogólny budżet na współfinansowanie sieci w 2017 r. oszacowano na 300 tys. euro. Grant UE może pokryć do 75 proc. kosztów kwalifikowanych.

Wnioski można składać do 22 lutego 2016 r.

Dodatkowe informacje na stronie Komisji Europejskiej.