Bank Młodych Mistrzów Sportu

Fundator: Fundacja Banku Zachodniego WBK
Deadline: Czekamy na nowy termin

Dofinansowanie inicjatyw sportowych służących sportowemu i edukacyjnemu rozwojowi dzieci i młodzieży.

Celem programu jest krzewienie idei sportowej rywalizacji oraz zasad fair play, w Polsce i poza jej granicami. Największe szanse na dofinansowanie będą miały projekty związane ze sportem, promujące młode talenty w różnych zespołowych dyscyplinach sportowych.

Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać: 10 000 zł.

Dofinansowywane działania:
- drużynowe zawody sportowe
- olimpiady
- paraolimpiady
- turnieje sportowe

Do kogo skierowany jest program
Dzieci i młodzież pomiędzy 10. a 26. rokiem życia.

Kto może aplikować
Instytucje lub organizacje społeczne posiadające osobowość prawną. Wnioski powinny być składane poprzez aplikację na stronie internetowej.

 

Termin zgłoszeń: 18 marca 2019 r.

Więcej informacji

Fundator

Fundacja Banku Zachodniego WBKemail: fundacja@bzwbk.plwww: http://fundacja.bzwbk.pl/ul. Kasprzaka 2201-211 Warszawa