Granty -

Bank Młodych Mistrzów Sportu


Dofinansowanie inicjatyw sportowych służących sportowemu i edukacyjnemu rozwojowi dzieci i młodzieży.

Celem programu jest krzewienie idei sportowej rywalizacji oraz zasad fair play, w Polsce i poza jej granicami. Największe szanse na dofinansowanie będą miały projekty związane ze sportem, promujące młode talenty w różnych zespołowych dyscyplinach sportowych.

Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać: 10 000 zł.

Dofinansowywane działania:
- drużynowe zawody sportowe,
- olimpiady,
- paraolimpiady,
- turnieje sportowe.


W ramach projektu nie można dokonywać zakupów- wyposażenie sal gimnastycznych, klubów sportowych, etc., a także wyjazdów i kolonii sportowych.

Do kogo skierowany jest program
Dzieci i młodzież pomiędzy 5. a 26. rokiem życia.

Kto może aplikować
Instytucje lub organizacje społeczne posiadające osobowość prawną. Wnioski powinny być składane poprzez aplikację na stronie internetowej.

Termin zgłoszeń: Ze względu na epidemię koronawirusa, termin naboru do programu grantowego BANK MŁODYCH MISTRZÓW SPORTU (edycja 2020) został przesunięty.

Więcej informacji

#zdrowie #ngo #sport #młodzież #osoby