O nas

O Eurodesku

Odpowiadamy na pytania, wydajemy publikacje, prowadzimy lekcje, zarządzamy bazą programów grantowych. Informujemy o szkoleniach, studiach i wolontariacie za granicą. Eurodesk to przepastne źródło sprawdzonych i wiarygodnych informacji - dla wszystkich, którzy myślą o zdobywaniu doświadczeń za granicą, szukają źródeł finansowania i możliwości współpracy międzynarodowej.


Eurodesk to program Unii Europejskiej dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych, wspierany – finansowo i merytorycznie - przez Komisję Europejską, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego w ramach programu "Erasmus+".  

Eurodesk to międzynarodowa sieć działająca w 37 krajach europejskich. Należą do niej organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą, zajmujące się informacją europejską i/lub młodzieżową. W Eurodesku działa ponad 3000 organizacji, w tym blisko 50 w sieci Eurodesk Polska.

Eurodesk to błyskawiczna informacja o możliwościach w Europie - dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Edukacja, szkolenia, mobilność, fundusze – to główne obszary zainteresowania naszych odbiorców. A tym samym i nasze.

 

JAK DZIAŁAMY

Struktura. Program Eurodesk działa na czterech poziomach – europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. Koordynatorem na poziomie europejskim jest biuro Eurodesk Brussels Link w Brukseli. Za koordynację Eurodesku w Polsce odpowiada Krajowe Biuro Eurodesk Polska, które mieści się w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Przy instytucjach i organizacjach w większych miastach działają Regionalne Punkty Eurodesk Polska. W mniejszych miastach i miejscowościach - punkty lokalne, część z nich w ramach sieci regionalnych.

Narzędzia. Konsultanci Eurodesku w całej Europie mają ze sobą stały kontakt online. Dzięki temu błyskawicznie zdobywamy i przekazujemy informacje. Prowadzimy też bazy danych: 
- polskich i europejskich programów grantowych
- organizacji i instytucji prowadzących działalność młodzieżową i działających na rzecz młodzieży,
- zrealizowanych projektów
- źródeł informacji (baza dostępna tylko dla punktów Eurodesku),
- szkoleń i projektów, w których można wziąć udział - do współpracy przy zamieszczaniu atrakcyjnych dla młodzieży ofert na
tej stronie zapraszamy wszystkie organizacje i instytucje wysyłające młodych ludzi na projekty za granice, organizujące 
wydarzenia, poszukujące stażystów, wolontariuszy, uczestników szkoleń i warsztatów.

Know-how. Nasze działania poparte są wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu informacją – wyszukujemy informacje, analizujemy informacje, gromadzimy informacje, przetwarzamy informacje, udzielamy informacji. Naszym know-how dzielimy się z pracownikami organizacji i instytucji, które należą do sieci Eurodesk Polska. I vice versa. Konsultanci Eurodesk Polska to niejednokrotnie eksperci w dziedzinach związanych z młodzieżą, edukacją, mobilnością, szkoleniami i Unią Europejską. Swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzielą się z innymi członkami sieci. Istotę eurodeskowego networkingu znakomicie oddaje reportaż o sieci sieci Eurodesk Polska.

 

CO ROBIMY

Odpowiadamy na pytania. Są ich setki. Np. takie: Dlaczego dzień Europy obchodzi się 9 maja? Jakie są zasady występowania na ulicy w Wielkiej Brytanii? Gdzie szukać kontaktu z młodymi Niemcami? Odpowiadamy na nie telefonicznie, mailowo, osobiście. Masz pytanie? Skontaktuj się z Krajowym Biurem lub jednym z punktów Eurodesk Polska.

Informujemy! Nasze newsy to błyskawiczny przegląd najważniejszych spraw związanych z europejską polityką młodzieżową i działań UE na rzecz młodzieży i pracowników młodzieżowych. Informujemy o wydarzeniach, grantach, nowościach wydawniczych i internetowych. Wszystkie aktualności (uzupełnione o informacje z innych działów - Granty, Konkursy, Aktywność - wysyłamy co dwa tygodnie naszym elektronicznym newsletterem - Eurokursorem. Artykuły o polityce młodzieżowej publikujemy też w kwartalniku FRSE „Europa dla Aktywnych” ("EdA"), który ukazuje się wraz ze stałym dodatkiem informacyjno-promocyjnym „Twój Eurodesk”. „EdA” i "TE" trafia do kilku tysięcy odbiorców w całej Polsce.

Promujemy aktywność. Szukasz międzynarodowych projektów i szkoleń? W dziale "Weź udział" znajdziesz - zweryfikowane i wiarygodne - informacje o organizacjach z całej Europy szukających wolontariuszy, partnerów do wymian, projektów edukacyjnych, uczestników wydarzeń. Z kolei o międzynarodowych i ogólnokrajowych konkursach informujemy w dziale Konkursy. A w dziale Inspiracje znajdziesz fascynujące przykłady zrealizowanych projektów, wywiady z ich twórcami, wolontariuszami, stażystami.

Wydajemy publikacje. Tak, jesteś Europejczykiem! I możesz bez przeszkód spotkać się z rówieśnikami z innych krajów lub wyjechać za granicę - na staż, na studia, do pracy, na wolontariat. Od czego zacząć? Od lektury naszych publikacji - o wymianach młodzieży, stażach w instytucjach międzynarodowych, pracy, studiach i wolontariacie w Europie. Publikacje dostępne są za darmo - tylko i wyłącznie - w punktach Eurodesk Polska.

Prowadzimy eurolekcje, warsztaty i gry. O pracy, studiach, wolontariacie, funduszach, aktywnym obywatelstwie i szansach dla młodzieży w Europie. Lekcji jest siedem, gry są dwie. Wszystkie opracował Eurodesk. Zajęcia prowadzą konsultanci Eurodesk Polska - w szkołach i organizacjach młodzieżowych. Gdzie i na jakich zasadach? Czytaj na stronie eurolekcje.

Odpowiadamy za Europejski Portal Młodzieżowy, na którym znajdują się setki artykułów dla młodzieży. Tworzą je konsultanci krajowi Eurodesku. Europejski Portal Młodzieżowy składa się z 9 działów. Trzy najważniejsze to wolontariat, praca i studia. To najbardziej młodzieżowa strona Unii Europejskiej.

Wspieramy programy i inicjatywy Unii Europejskiej. Takie jak Europejski Korpus Solidarności czy DiscoverEU. Informujemy o nich, wyjaśniamy zasady, szkolimy, zachęcamy do udziału, dokumentujemy doświadczenia uczestników. 
 


#onas #eurodesk #erasmus

stopka strony