Organizacje organizations

W bazie znajdziesz ponad 1000 ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych organizacji, instytucji, placówek i innych podmiotów prowadzących działalność młodzieżową i działających na rzecz młodzieży. Można je wyszukiwać według kryteriów geograficznych i kategorii tematycznych.


Smart Secure Networks Sp. z o.o.

Smart Secure Networks posiada doświadczenie w wykorzystaniu potencjału i wiedzy dot. Internetu Rzeczy i Sztucznej Inteligencji do budowania rozwiązań edukacyjnych. Współpracuje ze środowiskiem edukatorów, w tym edukatorów młodzieży,...

Rzeszów

Fundacja Inter Cars

Fundacja Inter Cars została powołana w maju 2021 roku, w ramach realizacji założeń strategii zrównoważonego rozwoju firmy Inter Cars S.A. Jej misją jest wspieranie rozwoju dostępnej, bezpiecznej oraz odpowiedzialnej mob...

Warszawa

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) dofinansowuje i merytorycznie wspiera polsko-niemieckie projekty młodzieżowe. Dla organizatorów tych spotkań – nauczycieli, pedagożek i animatorów – PNWM przeprowadza szkolenia, konfer...

Warszawa

Krajowe Centrum Europass&Euroguidance

Europass to zestaw dokumentów umożliwiających obywatelom Unii Europejskiej lepsze prezentowanie kwalifikacji zawodowych i kompetencji na obszarze całej Europy. Euroguidance jest Inicjatywą Komisji Europejskiej, siecią krajowych ośrodk...

Warszawa

Fundacja ORLEN

Fundacja ORLEN działa od 2001 r. Przekazujemy darowizny finansowe osobom chorym i potrzebującym, wspieramy lokalne społeczności poprzez programy grantowe i przyznajemy stypendia zdolnej młodzieży. Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo. Przek...

Warszawa

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie to największa niepubliczna uczelnia wyższa na Podkarpaciu. Powstała 8 marca 1996 roku jako rozwinięcie działalności Rzeszowskiej Szkoły Menadżerów i Stowarzyszenia Pr...

Rzeszów

Fundacja HEKET: Humans, Experience, Knowledge, Education, Training

HEKET Foundation is an NGO working in the field of education, human development, research, entrepreneurship and labour-market related issues. The purposes of the foundation are mainly:-scientific, technical and educational activities, includin...

Kraków

Instytut Roździeńskiego

Stowarzyszenie Instytut Roździeńskiego realizuje szereg projektów i inicjatyw nastawionych na edukację obywatelską i regionalną. Ponadto Stowarzyszenie realizuje projekty o tematyce artystycznej oraz z zakresu edukacji cyfrowej. IR z pow...

Katowice

Alliance of European Voluntary Service Organisations (AEVSO)

Alliance of European Voluntary Service Organisation (AEVSO) jest międzynarodową pozarządową organizacją młodzieżową. Reprezentuje krajowe organizacje wolontariackie, które promują zrozumienie międzykulturowe, pokój, demokratyczne u...

KUAS - Kyoto University of Advanced Science

Prywatny uniwersytet z siedzibą w Ukyō-ku w Kioto w Japonii....

Kyoto

Związek Dużych Rodzin Trzy Plus

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” to ogólnopolskie stowarzyszenie, które od 2007 roku wpływa na pozytywny obraz dużych rodzin w Polsce, inicjuje działania zmierzające do sprawiedliwego traktowania rodzin przez polski system prawny ...

Warszawa

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Głównym celem działania Fundacji jest promowanie i wspieranie programów ułatwiających rozwój dzieci i młodzieży w Polsce.Fundacja przyznaje dotacje, organizuje szkolenia, seminaria i konferencje, opracowuje publikacje i badania naukow...

Warszawa

Fundacja Centrum Logopedyczne

Fundacja Centrum Logopedyczne adresuje swoją działalność szkoleniową przede wszystkim do specjalistów – logopedów, psychologów, pedagogów, nauczycieli oraz studentów tych kierunków, a także ogółu społeczeństwa – zwłaszcza ...

Katowice

Collegium Intermarium

Collegium Intermarium powstało jako odpowiedź na kryzys życia akademickiego. W czasach, gdy niknie poczucie porządku, celu i sensu, nasza uczelnia ma stały punkt odniesienia – niezmienne idee Prawdy, Dobra i Piękna. Kiedy coraz mniej j...

Warszawa

Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży Cz-Art

Stowarzyszenie Cz-Art jest pozarządową organizacją młodzieżową non-profit założoną w 2010 roku przez grupę młodych ludzi. Ma swoją siedzibę w Częstochowie. Organizacja jest aktywnie zaangażowana w rozwój i realizację projektó...

Częstochowa

Program Projektor

Łączymy aktywnych studentów, otwartych i zaangażowanych nauczycieli, ekspertów w dziedzinie innowacyjnej edukacji, aby docierać do najmniejszych zakątków Polski z autorskimi zajęciami rozwojowymi dla dzieci. Inicjujemy spotkania stude...

Lublin

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Przez wiele lat głównym obszarem aktywności Fundacji była realizacja programów stypendialnych. Dziś są to programy rozwojowe dla młodych ludzi, których wspólnym celem jest kształtowanie przedsiębiorczych i prospołecznych postaw. O...

Łódź

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Biuro Programu Korpus Solidarności

Korpus Solidarności jest Programem Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030. Jest to inicjatywa której celem jest wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających i zachęcających obywateli do systematy...

Warszawa

Fundacja Edumocni

Fundacja Edumocni założona przez fascynata rozwoju osobistego wychodzi z inicjatywą skierowaną do wszystkich osób, które chcą realnie wpływać na swój rozwój osobisty i zawodowy....

Tarnów

Fundacja Q

Fundac​ja Q to organizacja pozarządowa, która działa wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Jej fundament to: inicjowanie, wspieranie i kreowanie działań na rzecz rozwoju twórczości i kreaty...

Nowa Dęba

Fundacja We are for U

Fundacja We are for U to centrum inspirowania i wspierania działań na rzecz rozwoju kariery osób, które chcą doskonalić swoje pasje i talenty. Nasza działalność oparta jest głównie na organizacji wydarzeń artystycznych realizujący...

Włocławek

KOLEGIUM EUROPY WSCHODNIEJ IM.JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

Fundacja promuje wiedzę na temat spraw międzynarodowych. Jej działalność to wydawanie czasopism New Eastern Europe i Nowa Europa Wschodnia oraz kilkunastu książek literackich i naukowych rocznie. KEW jest również think tankiem i forum...

WOJNOWICE

INSTYTUT KREATYWNYCH DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

Fundacja IKDS jest organizacją młodzieżową, pozarządową, której celem jest napędzanie rozwoju społeczeństwa, przyciągając młodych ludzi w kierunku aktywnego obywatelstwa oraz promując lokalne i narodowe wartości kulturowe....

Warszawa

Instytut Wiedzy i Kompetencji

Celem Fundacji jest działalność promocyjna, terapeutyczna, edukacyjna i kulturalno-oświatowa, ze szczególnym uwzględnieniem następujących obszarów: przeciwdziałanie wszelkim formom i przejawom patologii społecznej, dyskryminacj...

Gdynia

Fundacja Strefa Dorastania

Fundacja Strefa Dorastania to organizacja, która tworzy przestrzeń do budowania pewności siebie u dzieci i młodzieży oraz silne, międzypokoleniowe relacje, które ułatwiają wejście w dorosłość....

Lublin

FUNDACJA "DZIEWCZYŃSKIE NIEDZIELE"

Cele fundacji: integracja kobiet (w tym migrantek) przez sztukę, integracja osób z różnych grup wiekowych, propagowanie czynnego uczestnictwa w kulturze, ułatwianie i zwiększanie dostępu społeczeństwa do kultury, w...

Olkusz

Fundacja "Manufaktura Inicjatyw"

Fundacja prowadzi działania z zakresu:aktywizacji zawodowej, rozwoju zawodowego i osobistego oraz edukacji,aktywizacji społecznej mieszkańców i rozwoju wolontariatu,pomocy psychologicznej, terapeutycznej i pedagogi...

Wrocław

FUNDACJA MUSI BYĆ DOBRZE

Fundacja podpowiada, jak skutecznie zebrać środki na kosztowne leczenie lub realizację marzeń i wspieramy w tym trudnym czasie. Organizacja dzieli się swoim doświadczeniem: w 3 tyg. zebrała 2 mln w zbiórce #SERCEJULKI. Bo #MusiByćDobr...

Bydgoszcz

Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej

Fundacja Atelier Spółdzielczości i Ekonomii Społecznej została powołana by wspierać działalność społecznie użyteczną, przedsiębiorczość społeczną ale też osoby potrzebujące pomocy....

Katowice

Akcja Demokracja

Akcja Demokracja to ruch ludzi zaangażowanych w ważne sprawy. Fundacja działa na rzecz lepszej, bardziej sprawiedliwej Polski....

Warszawa

Fundacja Edukacji Profilaktyki i Psychoterapii DROGA

Fundacja DROGA jest organizacją pozarządową (NGO). Działa od 2005 roku w obszarze celów statutowych związanych ze zdrowiem psychicznym i problemami uzależnień. Projekty, które Fundacja realizuje są adresowane do wszystkich osób...

Dąbrowa Górnicza

Ogólnopolski Operator Oświaty

Priorytetem Fundacji stała się reakcja na, samodzielnie zdiagnozowany w 2004 roku, problem niskiego upowszechnienia edukacji przedszkolnej, który wynikał z warunków ekonomicznych rodzin z dziećmi oraz braku dostępnej oferty w miejscu ic...

Poznań

Fundacja Regionalne Centrum Kompetencji

Działalność Centrum opiera się na rozwijaniu kompetencji wśród nauczycieli, uczniów i absolwentów szkół oraz kadr regionalnej gospodarki. Forma rozwijania kompetencji jest dostosowana do rodzaju i potrzeb danej grupy odbiorców. W Ce...

Białystok

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"

Fundacja jest organizacją pozarządową zajmującą się propagowaniem idei kształcenia ustawicznego, stwarzaniem i zapewnianiem warunków dla krzewienia i propagowania postaw humanistycznych, prospołecznych, przedsiębiorczych i patri...

Lublin

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego

Misją Organizacji jest umożliwienie rozwijania pasji do sportu zarówno zawodników jak i trenerów oraz odkrywanie i szkolenie piłkarskich „diamentów”, które w przyszłości będą mogły kontynuować grę na arenie krajowej i międz...

Kraków

Fundacja Innowacja

Głównymi obszarami zainteresowania Fundacji jest edukacja, rynek pracy, przedsiębiorczość, animacja społeczna. ...

Ełk

Fundacja Bądź Aktywny

Cele Fundacji to:pobudzanie i wspieranie aktywności społeczności lokalnych,nauka, edukacja, oświata i wychowanie dzieci, młodzieży, dorosłych,seniorów,promowanie idei uczenia się przez całe życie, włączając w to szkolnictwo zawod...

Piotrków Trybunalski

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Kreatywnego

Cele FRSK to m.in:1. Popularyzacja dorobku polskiego, europejskiego i światowego dziedzictwa kulturalnego i społecznego.2. Promowanie inicjatyw i przedsięwzięć edukacyjnych, społecznych, kulturalnych, artystycznych i branż kreatywnych.3...

Warszawa

Fundacja Inthinknity

Głównymi obszarami działalności fundacji są:działalność wspierająca dobrostan psychiczny, w tym poradnictwo psychologiczne, terapia indywidualna i grupowa, warsztaty socjoterapeutyczne,praca środowiskowa z wykorzystaniem sztuki (arte...

Gdynia

Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawla II

Celami Fundacji jest materialne wspieranie rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz jego przedsięwzięć w zakresie badań naukowych, kształcenia i wychowania młodzieży oraz upowszechnianie wiedzy o roli, naukowym ...

Lublin

Fundacja Rozwoj i Edukacja

Fundacja szuka i na bieżąco powiększa bazę organizacji i firm, gdzie uczniowie mogą odbywać lokalne praktyki zawodowe, a sięgnięcie po środki w ramach programu ERASMUS + , to kolejny krok w celu zagwarantowania młodzieży o utrudnion...

Mierzyn

Fundacja Kuźnia Talentów

Fundacji Kuźnia Talentów koncentruje swoje działania na wsparciu dzieci i młodzieży. Pracownicy i wolontariusze rozwijają swoje zamiłowania do pasji, talenty oraz zainteresowania....

Rybnik

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Innowacji i MŚP (EISMEA)

Agencja wykonawcza EISMEA zarządza unijnymi programami, które pomagają małym firmom zachować konkurencyjność, a także programami w dziedzinie badań naukowych, ochrony środowiska, energii i rybołówstwa. ...

Fundacja Polacy Polakom

Celem działalności fundacji jest wspieranie rozwoju obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja prowadzi swoją działalność głownie poprzez wspieranie realizacji oddolnych inicjatyw obywateli....

Warszawa

Fundacja Kultury i Krzewienia Polskości za Granicą "Grono Polskości"

Organizacja została stworzona, żeby promować kulturę wśród młodzieży Polskiej, ale też i migrantów. Popularyzacja polskiej kultury wśród migrantów sprawia, że szybciej zachodzi proces integracji z społeczeństwem Polskim i łatw...

Chrzanów

Fundacja na rzecz rozwoju i promocji nauk przyrodniczych GALILEO

Fundacja ma na celu: inicjowanie i wspieranie działań służących rozwojowi i popularyzacji nauk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem astronomii, nauk medycznych, geograficznych i biologii; propagowanie osiągnięć nauki Polskiej...

Łódź

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury działa od roku 2009 w obszarze kulturalno-edukacyjnym.Promowanie i upowszechnianie muzyki klasycznej na terenach zaniedbanych kulturowo, zwiększanie aktywności społecznej i kulturalnej obywateli oraz ks...

Sanok

Kraków Miastem Startupów

Kraków Miastem Startupów to fundacja non-profit, która od 2014 roku wspiera rozwój ekosystemu startupowego w Krakowie. Organizacja działa w bardzo szeroko rozumianym ekosystemie, a czasem na jego obrzeżach. Inspiruje i pomaga stawiać pi...

Kraków

Regionalny Instytut Rozwoju Edukacji

Regionalny Instytut Rozwoju Edukacji to fundacja non-profit, powołana przez TechnoConsulting Sp. z o. o. (zajmującą się wspieraniem projektów technologicznych i społecznych, doradztwem biznesowym oraz wsparciem marketingowym) przy wsparc...

Kraków

Fundacja GrowSpace

Głównymi obszarami działań Fundacji GrowSpace są: troska o zdrowie psychiczne w miejscu pracy i w miejscu nauki, wspieranie systemu edukacji i innowacji edukacyjnych oraz działania na rzecz praw człowieka. Fundacja oferuje bieżące dzi...

Warszawa

Fundacja ARKTUS

Fundacja stale zapewnia przestrzeń na warsztaty artystyczne: taneczne, wokalne w siedzibie organizacji. Fundacja współpracuje z Autorską Szkołą Musicalową Macieja Pawłowskiego, Wydziałem Kultury Miasta Łodzi oraz Studiem Filmowy...

Łódź

Regionalne Centrum Młodzieży

Regionalne Centrum Młodzieży (RCM), jest Fundacją, utworzoną w 2013 roku, działającą na rzecz dzieci i młodzieży.Fundacja realizuje swoje cele poprzez: prowadzenie edukacji szkolnej, szkoleń podnoszących kwalifikacje, kursów, a tak...

Lębork

Fundacja Alternatywnej Edukacji \"ALE\"

Pierwszym punktem w statucie Fundacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju w ciągu całego życia poprzez alternatywną edukację. Nasza misja to obalanie stereotypu „wykluczonych” w tym zakresie Warmii i Mazur. Wyszliśmy z założeni...

Piecki

Fundacja Aktywność

Fundacja Aktywność powstała w październiku 2014 roku z inicjatywy osób chcących działać na rzecz rozwoju młodzieżowego społeczeństwa obywatelskiego w województwie podkarpackim. Do celów statutowych fundacji można zaliczyć ...

Jasło

Fundacja IUS ET CIVIS

Fundacja Ius Et Civis powstała w celu zaspokajania potrzeby organizowania wysokiej jakości przedsięwzięć ukierunkowanych na działalność proobywatelskich i propatriotycznych,mających zasięg zarówno regionalny, jak i lokalny (w ramach...

Katowice

Fundacja Yellow Green

Fundacja Yellow Green powstała z miłości do zielonej i zdrowej Ziemi. Misją organizacji jest ochrona środowiska, poprzez zachęcanie eko-entuzjastycznej młodzieży do pracy w kierunku propagowania eko-życia. Misja fundacji opiera się ...

Wieliczka

Fundacja DKMS

Fundacja DKMS to międzynarodowa organizacja non-profit zajmująca się walką z nowotworami krwi i innymi chorobami układu krwiotwórczego.Misją jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia komór...

Warszawa

Fundacja "Digital Knowledge Observatory"

Fundacja Digital Knowledge Observatory zajmuje się tworzeniem rozwiązań informatycznych z ogólnej dziedziny ICT usprawniających procesy edukacji, prowadzenia biznesu oraz tworzenia standardów zarządzania.Jej ogólnym celem jest promowan...

Warszawa

Fundacja Rozwoju Aktywności Miedzynarodowej i Edukacyjnej - FRAME

Fundacja ma na celu rozwój i promocję współpracy międzynarodowej środowisk lokalnych wspierających edukację, aktywność zawodową i dobrostan obywateli....

Łódź

Rafał Brzoska Foundation

Fundacja Rafała Brzoski została powołana, aby wspierać młodych utalentowanych ludzi na drodze ich dalszego rozwoju. Swoją misję Fundacja będzie realizowała prowadząc programy edukacyjne i rozwojowe. Pierwszym z nich jest Fundusz...

Warszawa

Autorska Szkoła Podstawowa i Przedszkole Creo

Jesteśmy niepubliczną placówką mieszczącą się we Wrocławiu. Pracujemy w autorskim nurcie opierającym się na NVC. Organem prowadzącym placówki jest Fundacja Wielojęzyczne dzieci. Z chęcią przyjmiemy od nowego roku szkolnego wolo...

Wrocław

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Wydział EURES

EURES (European Employment Services – Europejskie Służby Zatrudnienia) jest to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i innych organizacji działających na rynku pracy. Sieć wspiera mobilne zatrudnienie w krajach UE oraz Nor...

Wałbrzych

Lasy Państwowe

Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa.Dbają o różnorodność biologiczną lasów, chronią je przed wieloma zagrożeniami - klęskami żywiołowymi, plagami owad...

Warszawa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) powstała w 1994 r. w celu  wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. ARiMR została wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. ...

Warszawa

Fundacja Grupy ERGO Hestia Integralia

Fundacja Grupy ERGO Hestia Integralia została powołana w 2004 r. Misją fundacji Integralia jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami na drodze do samorealizacji zawodowej. Wypełniamy ją w sposób szczególny, współtworząc przyjaz...

Sopot

Fundacja Świętego Mikołaja

Nasza misja to rozumieć i pomagać. Chcemy pomagać mądrze, tak jak nasz patron - biskup św. Mikołaj, jeden z największych świadków wyobraźni miłosierdzia. Łączymy działalność ytatywną, edukacyjną i naukową. I tak przez ostatn...

Wrszawa

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju

Fundacja PFR to organizacja non-profit powołana w 2018 roku przez Polski Fundusz Rozwoju. Została stworzona, aby realizować projekty społeczne i umożliwić spółce podejmowanie działań odpowiedzialnych społecznie. Fundacja tworzy wła...

Warszawa

Fundacja MARS

Fundacja MARS zajmuje się projektami edukacyjnymi i wspieraniem przedsiębiorczości oraz innowacji w Polsce. Budujemy sieć wsparcia młodzieży w zakresie kreowania kariery zawodowej w oparciu o innowacje i kreatywność....

Płońsk

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

działa od 1991 roku. Jest pozarządową, apolityczną instytucją typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.Fundacja realizuje swoje cele statutowe popr...

Warszawa

Stowarzyszenie Kulturalne "Pocztówka"

Tworzymy art hub artystystyczno-edukacyjno-wolontariacki. Jesteśmy teatrem www.a3teatr.pl Organizujemy Międzynarodowy Festiwal Teatralny Wertep www.wertepfestival.pl Działamy na rzecz lokalnej społeczności w genius loci Puszcza Białowies...

Hajnówka

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) umożliwia spotkania i współpracę młodych Polaków i Niemców. Dofinansowuje i merytorycznie wspiera polsko-niemieckie projekty.17 czerwca 1991 roku, równocześnie z podpisaniem traktatu do...

Warszawa

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1

Technikum Hotelarsko Gastronomiczne nr 10 przy ZSG1 w Krakowie z klasami o profilu turystycznym, kształcącymi młodzież w wieku 16-19 lat w zawodzie technik organizacji turystyki szuka partnerów do przeprowadzenia zagranicznych praktyk zaw...

Kraków

Grupa Kapitałowa DGA

DGA to grupa konsultingowo-inwestycyjna. Podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej jest DGA S.A., która pod dewizą "Wspieramy Wielkich Jutra" kreuje przyszłość firm oferując jako doradca i inwestor profesjonalne i kompleksowe wsp...

Poznań

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT)

Kompleksowo wspiera Beneficjentów w przygotowaniu i realizacji inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich oraz instrumentu finansowego Unii Europejskiej „Łącząc Europę” (CEF).  Celem Centrum jest racjonalne&n...

Warszawa

Fundacja Empiria i Wiedza

Fundacja edukuje młodzież i studentów w zakresie wiedzy ekonomicznej, finansów i bankowości. Propaguje i rozpowszechnia w przystępny sposób specjalistyczną wiedzę ekonomiczną wśród wszystkich grup społecznych. Podnosi poziom eduka...

Warszawa

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uczelnia jest nie tylko liczącym się ośrodkiem badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, ale też jedną z największych szkół ekonomicznych w kraju i odgrywa ważną rolę w kształceniu ekonomistów, w badaniach nauk...

Wrocław

Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych

Realizując swoją misję, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od wielu lat prowadzi działania edukacyjne kierowane do młodzieży, inwestorów i profesjonalistów rynku kapitałowego. Poszukując odpowiedniego narzędzia, któr...

Warszawa

Urząd do Spraw Cudzoziemców

Urząd do Spraw Cudzoziemców rozpoczął działalność 1 lipca 2001 roku jako Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców i następnie w 2007 r. został przekształcony w Urząd do Spraw Cudz...

Warszawa

Fundacja LifeSkills

PRORODZINNA ORGANIZACJA, FINANSUJĄCA PRZEDSIĘWZIĘCIA MIĘDZYPOKOLENIOWE:• Liceum Ogólnokształcące LIFESKILLS Nr 1 w Warszawie wraz z zapleczem biznesowym;• ośrodek mediacji i mentoratu dla właścicielstwa oraz sukcesji;• edukacja...

Warszawa

Rotary Club Warszawa Fryderyk Chopin

Klub, który nosi zaszczytne imię jednego z najwybitniejszych Polaków – Fryderyka Chopina – powstał 20 stycznia 2015 roku. Wspiera:- edukację i rozwój młodych osób (wymiana, stypendia),- walkę z wykluczeniem społecznym (wolon...

Warszawa

PwC Advisory

Sieć firm działająca w 155 krajach. Zatrudnia ponad 284 tys. osób, które dostarczają klientom najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, technologicznego, podatkowo-prawnego oraz audytu.W Polsce PwC posiada biura w 7 ...

Warszawa

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest ogólnopolską organizacją prowadzącą działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji oraz przestrzegania praw człowieka i za...

Kraków

Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+)

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) powstał na mocy traktatu rzymskiego w celu poprawy mobilności pracowników oraz możliwości zatrudnienia.Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) ma pomóc państwom członkowskim przezwyciężyć kryzys...

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Do zadań Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka należy w szczególności:pielęgnowanie polsko-węgierskich tradycji i dziedzictwa oraz ich promocja w życiu publicznym i międzynarodowym;propagowanie nauki języka,...

Warszawa

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest firmą strategiczną dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju.Kluczowym zadaniem GAZ-SYSTEM S.A. jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie ca...

Warszawa

Stowarzyszenie „Międzynarodowe Programy Dziennikarskie“

Międzynarodowe Programy Dziennikarskie (IJP) jest organizacją non-profit, niezależną zarówno ekonomicznie, jak i politycznie, zajmującą się promocją młodych dziennikarzy....

Berlin

Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Cele Stowarzyszenia:działania na rzecz interesów społecznych i ekonomicznych rodzin wychowujących dzieci, w tym rodzin wielopokoleniowych opiekujących się seniorami, a w szczególności dużych rodzin,działania na rzecz solida...

Warszawa

Gedeon Richter

Gedeon Richter to globalna spółka specjalizującą się w opiece zdrowotnej. Znajduje rozwiązania na nieustanie zmieniające się warunki i potrzeby pacjentów na całym świecie. Dostarcza leki i środki farmaceutyczne, które pozwalają l...

Warszawa

Fundacja Ocean Marzeń

Fundacja Ocean Marzeń powstała w maju 2011 roku.Fundacja skupia swoje działania na odkrywaniu wśród chłopców i dziewcząt z Rodzinnych Domów Dziecka, Domów Dziecka, ich silnych stron, tak by w życiu codziennym realizowali swoje marze...

Warszawa

Fundacja Zdrowy Ruch

Fundacja powstała, by dzielić się pasją do sportu i umożliwić uczestnictwo w kulturze fizycznej jak największej liczbie osób w różnym wieku, w różnych miejscach Polski i na najróżniejszym poziomie sportowym. Realizując proj...

Warszawa

Perspektywy Women in Tech

Perspektywy Women in Tech jest częścią Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Jest to organizacja pozarządowa non-profit, działająca od 1998 roku, specjalizująca się we wspieraniu młodych ludzi w podejmowaniu najważniejszych życiowych de...

Warszawa
stopka strony