Organizacje organizations

W bazie znajdziesz ponad 1000 ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych organizacji, instytucji, placówek i innych podmiotów prowadzących działalność młodzieżową i działających na rzecz młodzieży. Można je wyszukiwać według kryteriów geograficznych i kategorii tematycznych.


Fundacja BNP Paribas

Fundacja BNP Paribas istnieje od 2006 roku i realizuje zadania wynikające z odpowiedzialności społecznej Banku BNP Pa...

Warszawa

Fundacja Centrum Aktywności Twórczej

Fundacja Centrum Aktywności Twórczej istnieje od 2008r. Zajmuje się wyrównywaniem szans edukacyjnych młodzieży, p...

Leszno

Fundacja Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości Obywatelskiej

CEPO uczestniczy w realizacji polskich i międzynarodowych projektów związanych z podnoszeniem kompetencji społeczny...

Warszawa

Fundacja Centrum im. Prof. Bronisława Geremka

Celem Fundacji jest dokumentowanie, utrwalanie i promowanie pamięci o dorobku, życiu i działalności prof. Bronisław...

Warszawa

Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych

Fundacja wspiera inicjatywy lokalne oraz zajmuje się animacją środowiska. Współpracuje z lokalnymi organizacjami po...

Zawiercie

Fundacja Citius Altius Fortius

Fundacja Citius Altius Fortius (z łac. SZYBCIEJ, WYŻEJ, MOCNIEJ), założona przez Macieja Jamiołkowskiego i Michała...

Olsztyn

Fundacja Cooperacja

Fundacja opracowuje i organizuje warsztaty, seminaria, konferencje, spotkania i wydarzenia kulturalne zarówno na poziom...

Leszno

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (poprzednio, przez 25 lat: Fundacja Dzieci Niczyje) istnieje po to, aby zapewnić każde...

Warszawa

Fundacja Dialog

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. Jej celem jest wychowywanie i edukowanie dzieci, młodzieży, dorosłyc...

Białystok

Fundacja Dialog-Pheniben

Fundacja prowadzi działalność edukacyjno-oświatową na rzecz Romów i Romek oraz innych grup mniejszościowych. Org...

Kraków

Fundacja Dobra Sieć

Celem Fundacji jest rozwój wiedzy o stypendiach i e-wolontariacie oraz promocja nowych technologii jako narzędzia wzmo...

Warszawa

Fundacja Dobra Wola

Fundacja organizuje zajęcia edukacyjne (wystawy, pokazy audiowizualne, spotkania dyskusyjne, koła zainteresowań), imp...

Kraków

Fundacja Dobry Rozwój

Fundacja Dobry Rozwój jest organizacją zajmującą się promowaniem zrównoważonego rozwoju, ekonomii społeczne...

Siedlce

Fundacja Dobrych Inicjatyw

Fundacja wspiera młodzież z domów dziecka w Polsce. Prowadzi warsztaty edukacyjne, edukację finansową, organizuje s...

Warszawa

Fundacja Dogtor

Fundacja Dogtor prowadzi działalność rehabilitacyjną, terapeutyczną i edukacyjną metodą dogoterapii. Działa...

Gdynia

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej

Fundacja organizuje imprezy kulturalne i edukacyjne oraz obozy szkoleniowe, spotkania integracyjne, plenery artystyczne&...

Wrocław

Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia

Jednym z zasadniczych celów działania Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia jest poprawa sytuacji osób zagrożonych w...

Ożarów

Fundacja Działań Edukacyjnych "KReAdukacja"

Głównym celem Fundacji jest kształtowanie i wspieranie rozwoju osób wrażliwych, aktywnych, kreatywnych i odpowiedzi...

Lublin

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia

Do głównych celów Fundacji należy wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich medi...

Warszawa

Fundacja Edu4You

Fundacja Edu4You skupia się na pracy z dziećmi, młodzieżą i seniorami. Organizuje spotkania międzypokoleniowe o ch...

Łódź

Fundacja Edukacja dla Demokracji

    Fundacja Edukacja dla Demokracji powstała w końcu lat 80-tych z inicjatywy polskich działaczy opozycyjnych i ...

Warszawa

Fundacja Edukacja, Zdrowie, Rozwój

Fundacja Edukacja, Zdrowie, Rozwój realizuje przedsięwzięcia w wymiarze społecznym i gospodarczym, a także regional...

Sucha Beskidzka

Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO

Fundacja powstała w celu wspierania zrównoważonego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Cel ten realizuje poprzez ...

Łódź

Fundacja Edukacji Wizualnej

Fundacja realizuje przedsięwzięcia o charakterze ogólno-kulturalnym oraz edukacyjnym. Najbardziej znaczącym rezultat...

Łódź

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”

Fundacja Edukacyjna Perspektywy są prywatną fundacją non-profit, która od ponad 10 lat wspiera szkolnictwo wyższe w...

Warszawa

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia od 2012r. przyznaje Stypendia Studentom pochodzącym z małych miast lub obsza...

Warszawa

Fundacja Edukacyjna Nausika

Fundacja projektuje i upowszechnia kreatywne metody edukacyjne (m.in. eduLARP, NVC, Teatr Forum, Design Thinking, storyt...

Kraków

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Celem programów Fundacji jest zwiększanie szans edukacyjnych młodych Polaków w kraju i w skali międzynarodowej. Pro...

Łódź

Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia

Fundacja prowadzi działalność projektową (Fundusze UE), szkoleniową (Jarmark Szkoleń), podnosi kompetencje pracown...

Gdańsk

Fundacja Ekorozwoju

Fundacja działa na rzecz ochrony przyrody, krajobrazu i bioróżnorodności, ze szczególnym uwzględnieniem drzew, nat...

Wrocław

Fundacja Eurointegracja

Fundacja wspiera działalności edukacyjne, kulturalne, społeczne, rozwój kontaktów międzykulturowych, promuje ...

Kraków

Fundacja Europejskich Inicjatyw na Śląsku

Fundacja organizuje wymiany młodzieżowe, szkolenia i seminaria. Korzysta z  funduszy takich programów jak Erasmu...

Bytom

Fundacja Forum Dialogu Między Narodami

    Fundacja Forum Dialogu Między Narodami jest organizacją pozarządową zajmującą się działa...

Warszawa

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem"

Fundusz ma na celu stworzenie wspólnego forum organizacji i instytucji działających na rzecz młodzieży w powiecie p...

Słubice

Fundacja General Electronic

Fundacja General ELectronic jest organizacją charytatywną firmy General Electric. Podejmuje inicjatywy służące popr...

Warszawa

Fundacja Go'n'Act

Fundacja wspiera rozwój dzieci i młodzieży w szczególności poprzez działalność edukacyjną, kulturalną i p...

Biestrzyków

Fundacja Gospodarcza Pro Europa

Fundacja ma na celu szeroko pojętą aktywizację gospodarczą, zawodową i społeczno-kulturalną mieszkańców&nb...

Toruń

Fundacja Greenpeace Polska

Greenpeace to niezależna międzynarodowa organizacja pozarządowa, działająca na rzecz ochrony środowiska naturalneg...

Warszawa

Fundacja Grupy Adamed

Grupa Adamed to polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna. Tworzy konsorcja naukowo-badawcze z uczelniami oraz insty...

Warszawa

Fundacja Haller Pro Inventio

Działalność fundacji to między innymi: Promocja nauki polskiej.Wspieranie kreatywności wśród dzieci i młodzież...

Katowice

Fundacja HumanDoc

Fundacja zajmuje się promowaniem poprzez media: sztuki, nowych technologii i działań edukacyjnych, tematów zaan...

Warszawa

Fundacja ICPPC - Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi

    Misja: - Wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego Polski i świata. - Oddziaływan...

Stryszów

Fundacja Identitas

Fundacja Identitas została założona z początkiem 2014 r. z zadaniem wspierania polskich autorów szeroko pojętego o...

Warszawa

Fundacja im. Lesława A.Pagi

Fundacja im. Lesława A. Pagi działa w obszarze rynku kapitałowego realizując projekty szkoleniowo-edukacyjne dla st...

Warszawa

Fundacja im. Stefana Batorego

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Do priorytetowych zadań Fundacji ...

Warszawa

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych współpracuje z osobami podejmującymi liczne działania społeczne na swo...

Warszawa

Fundacja Inicjatyw Twórczych i Społeczno-Edukacyjnych KURDYBANEK

Fundacja działa charytatywnie, np. prowadząc warsztaty dramy dla studentów i studentek kierunków pedagogicznych. Wsp...

Kraków

Fundacja Inkubator Technologiczny

Celem fundacji jest promocja i wspieranie rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Fundacja była zaangażowana w wiele p...

Warszawa

Fundacja Inspiracja

Fundacja stara się przyczyniać do rozwoju miejsc pracy, wzrostu gospodarczego, zmniejszania ubóstwa, konfliktów i pr...

Warszawa

Fundacja Instytut Innowacji

Instytut działa na rzecz rozwoju młodzieży i edukacji seniorów. Pomaga migrantom i bezrobotnym. Wspiera biznes i koo...

Warszawa

Fundacja Instytut Re-Integracji Społecznej

Fundacja Instytut Re-integracji społecznej jako cel główny w swoich działaniach stawia sobie edukację dzieci, młod...

Łódź

Fundacja Instytut Równowagi Społeczno – Ekonomicznej

Misją Instytutu jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi edukacji pozaformalnej i rozpowszechnianie koncep...

Gdynia

Fundacja Integracji Społecznej Prom

Fundacja działa też na na rzecz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, mniejszości romskiej i osób z problemami psychiczn...

Wrocław

Fundacja Inteligentny Start

Cele Fundacji: - ułatwienie polskim studentom i absolwentom zagranicznych uczelni odbywania staży i praktyk lub uzysk...

Wrocław

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

Fundacja chce zachęcić ludzi do budowy wspólnej przyszłości w duchu poszanowania praw człowieka. Dzięki pracy 70 ...

Warszawa

Fundacja Kopalnia Inicjatyw

Fundacja zrzesza młodych i aktywnych ludzi, którzy pragną mieć wpływ na przyszłość Europy oraz swojego regionu. ...

Będzin

Fundacja Kreatywnej Edukacji

Fundacja wdraża autorskie programy edukacyjne w własnych ośrodkach edukacyjnych oraz realizuje projekty w placó...

Bydgoszcz

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy

Fundacja udziela wsparcia stowarzyszeniom i fundacjom, organizacjom skutecznie działającym na rzecz zreformowania eduk...

Warszawa

Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo”

Fundacja działa na rzecz europejskiego dialogu społecznego i poprawy kompetencji interkulturowych młodzieży. Zajmuje...

Wrocław

Fundacja Kulczyk Foundation

Pomaga organizacjom i ludziom efektywnie pomagać. Wspiera projekty infrastrukturalne i inwestycje społeczne w krajach ...

Warszawa

Fundacja Laboratorium Zmiany

Fundacja wspiera kobiety i dziewczyny, tak aby miały siłę do przeciwstawiania się stereotypom dotyczącym płci i re...

Niemodlin

Fundacja Laja

Fundacja organizuje warsztaty, wykłady oraz degustacje herbat z różnych zakątków świata. Poprzez zajęcia, związa...

Cieszyn

Fundacja Learn Co

Fundacja szkoli, doradza i prowadzi coaching dla młodzieży i studentów. Pomaga zdobyć i uzupełnić wiedzę, ro...

Wrocław

Fundacja Lighthouse Gdańsk

Fundacja promuje idee wolontariatu, zachęca młodzież do kreatywnych działań. Organizuje warsztaty i spotkania z wol...

Gdańsk

Fundacja Macte Animo

Celem Fundacji Macte Animo jest edukacja społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w zakres...

Winnica

Fundacja Make a Change

Fundacja prowadzi nieformalny program edukacyjny na rzecz rozwoju osobistego młodzieży w niekorzystnej sytuacji. Organ...

Warszawa

Fundacja mBanku

Misją mFundacji jest wspieranie programów służących podnoszeniu poziomu edukacji i jakości życia społeczeństwa....

Warszawa

Fundacja MI-RO-RO

Głównym celem fundacji jest wszechstronne propagowanie edukacji, podnoszenie poziomu i dostępności kultury i sztuki,...

Kolbudy

Fundacja Ministerstwo Rozwoju Pasji

Fundacja wspiera organizacje pozarządowe i inne podmioty związane z organizacją działalności prospołecznej. Dział...

Łódź

Fundacja Młodzi dla Europy

Fundacja pomaga grupom marginalizowanym oraz wspiera młodzież i dzieci o niższych szansach społeczno-ekonomicznych. ...

Będzin

Fundacja Młodzieży Wiejskiej

 Fundacja realizuje również działania mające na celu promowanie przedsiębiorczości oraz aktywności lokalnej w ś...

Warszawa

Fundacja Mosty Rozwoju

Fundacja organizuje szkolenia, konferencje, sesje i sympozja naukowe, warsztaty i debaty. Współpracuje z samorządami,...

Szczucin

Fundacja Możesz Więcej

Fundacja organizuje warsztaty, szkolenia, seminaria i wykłady dla osób wykluczonych społecznie oraz wspiera rodzi...

Morawica

Fundacja My Future

Głównym celem fundacji jest zatarcie luki pomiędzy światem kariery i edukacji. Używa skandynawskich metod eduk...

Jedlnia-Letnisko

Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

Fundacja prowadzi w Oświęcimiu działalność oświatowo-wychowawczą i kulturalną w oparciu o historię obozu koncen...

Oświęcim

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej jest instytucją typu non-profit. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez: - ...

Warszawa

Fundacja na Rzecz Niematerialnego Dziedzictwa Kultury w Polsce

Fundacja wspiera ważne dla lokalnych społeczności inicjatywy poprzez realizacje przedsięwzięć z zakresu historii, ...

Radom

Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Misją Fundacji jest wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności przedsiębiorczości i...

Warszawa

Fundacja na Rzecz Wsparcia Współpracy Międzynarodowej „Krokus”

Fundacja aktywizuje młodzież z kilku dzielnic Warszawy, głównie na Bielanach, Żoliborzu, Bemowie i Woli. Prowadzi g...

Warszawa

Fundacja Nasza Ziemia

Fundacja Nasza Ziemia została powołana w roku 1994 przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz. Fundacja dąży do podniesi...

Warszawa

Fundacja Nauka i Pasja

Celem Fundacji jest pomoc finansowa osobom pomiędzy 15 a 21 rokiem życia, uzdolnionym w przedmiotach ścisłych i tech...

Warszawa

Fundacja Nieprzetartego Szlaku

Fundacja wspiera osoby niepełnosprawne, instruktorów i wolontariuszy w Polsce, na Białorusi i na Ukrainie. Prowa...

Jabłonna

Fundacja No Shame – Bez Wstydu

Fundacja NO SHAME - BEZ WSTYDU ma na celu prowadzić otwarty dialog na temat łuszczycy i chorób skórnych, związanych...

Łomża

Fundacja Nowe Technologie

Głównymi celami Fundacji są działania na rzecz rozwoju nowych technologii, w tym szczególnie związanych z informat...

Tarnów

Fundacja Ogród Ceramiki

Fundacja promuje ceramikę i inne działania plastyczne jako formę arteterapii w Polsce i na świecie.&n...

Warszawa

Fundacja Okno Na Wschód

Fundacja działa na rzecz budowy dobrosąsiedzkich relacji Polski z krajami Europy Wschodniej oraz rozwoju społecznego ...

Białystok

Fundacja Orange

Fundacja Orange działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Programy realizowane przez Fundację uczą...

Warszawa

Fundacja Orlen - Dar Serca

Misją Fundacji jest prowadzenie działań o dużej wartości dodanej służących wyrównywaniu szans dzieci pozbawiony...

Płock

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

Fundacja działa w ramach Konsorcjum Environmental Partnership for Central Europe, realizującego programy ekologiczne w...

Kraków

Fundacja Plastformers

Misją Fundacji jest ochrona środowiska i zrównoważony rozwój poprzez promocję przyjaznych środowisku zachowań ko...

Wrocław

Fundacja po DRUGIE

Fundacja pomaga młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, patologią, bezradnością. Swoje działania kieruje d...

Warszawa

Fundacja Pociecha

Fundacja wspiera świetlice środowiskowe w ich codziennym funkcjonowaniu. Pomaga w dożywianiu dla dzieci, przeprowadza...

Wrocław

Fundacja Pocztowy Dar

Misją Fundacji jest „Wspieranie działań służących rozwojowi indywidualnemu osób wymagających wsparcia, w szc...

Warszawa

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska"

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich prowadzi siedem Maltańskich Ośrodków Pomocy na terenie kraju, w: ...

Katowice

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska"

Głównym celem statutowym Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego jest promowanie w kraju oraz za granicą produktów, u...

Warszawa

Fundacja Pomocy Człowiek Człowiekowi

Celem Fundacji jest pomoc ludziom znajdującym się w potrzebie, rozwój przedsiębiorczości młodych ludzi, działalno...

Gliwice

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak

Misją Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Według st...

Brzozów