Organizacje organizations

W bazie znajdziesz ponad 1000 ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych organizacji, instytucji, placówek i innych podmiotów prowadzących działalność młodzieżową i działających na rzecz młodzieży. Można je wyszukiwać według kryteriów geograficznych i kategorii tematycznych.


FUNDACJA "Edukacja Razem"

Fundacja wspiera rozwój, wychowanie oraz edukację dzieci i młodzieży z terenów RP, ze szczególnym uwzględnieniem...

Szypliszki

Fundacja "Ekonomisja"

Celem Fundacji jest prowadzenie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego oraz odpowiedzi...

Białystok

Fundacja "Energia dla Europy"

Fundacja działa na rzecz rozwoju współpracy europejskiej i więzi transatlantyckich  oraz edukacji i wychowani...

Warszawa

Fundacja "Euro Event"

Fundacja wspiera i promuje rozwój karier u dzieci, młodzieży i dorosłych, ochronę zdrowia, promowanie postaw proek...

Łódź

Fundacja "Explicatio"

Fundacja ma na celu uświadamiać młodych ludzi jak działa prawo krajowe i międzynarodowe, jak postępować w sytuac...

Dąbrowa Górnicza

Fundacja "Fabryka Muzyki"

Fundacja prowadzi działalność kulturalno-oświatową w zakresie wspierania i rozwoju karier dzieci i młodzieży uzdo...

Warszawa

Fundacja "Global Wave"

Fundacja powstała w celu wspierania samorozwoju młodzieży, inicjatyw i wymian młodzieżowych oraz projektów EVS. F...

Elbląg

Fundacja "Harmonia Kultury"

Misją fundacji jest tworzenie i propagowanie dobrych praktyk ekologicznego stylu życia. Cel ten jest realizowany dzi...

Stara Kamienica

Fundacja "Inkubator Innowacji"

Fundacja działa na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów, migrantów, bezrobotnych, przedsiębiorców i niepełnosprawny...

Warszawa

Fundacja "Just Do It"

Celem fundacji jest działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacji i integracji młodzieży, w...

Stara Kamienica

Fundacja "Kolorowe Sny"

Głównymi celami Fundacji są:- aktywizacja i integracja młodzieży z różnych środowisk oraz wspieranie jej zainte...

Gryfów Śląski

Fundacja "Kompania Kresowa"

Celem fundacji jest wspieranie inicjatyw lokalnych społeczności, promowanie idei samorządności oraz aktywizacja, ed...

Łomża

Fundacja "Krok do przodu"

Działalność fundacji opiera się na trzech filarach : kulturze, rynku pracy i społeczeństwie obywatelskim.  ...

Zgierz

Fundacja "Manus"

Fundacja została założona  z inicjatywy Samorządu Studenckiego Politechniki Wrocławskiej, a jej głównym obs...

Wrocław

Fundacja "Mieć Szansę"

Fundacja udziela pomocy dzieciom i młodzieży w dostępie do edukacji, tworzy społeczeństwo obywatelskie oraz pomaga...

Gdów

Fundacja "Misja Medyczna"

Fundacja prowadzi poradnię dietetyczną dla dzieci i młodzieży z problemami nadwagi i otyłości, gdzie można uzyska...

Łódź

Fundacja "Mój Rozwój"

Fundacja działa na rzecz uzdolnionej młodzieży, której sytuacja materialna nie pozwala na profesjonalne rozwijanie ...

Sanok

Fundacja "Morze Kultury"

Fundacja działa na rzecz podtrzymywania i upowszechniania kultury narodowej i tradycji, promowania polskiej kultury za ...

Szczecin

Fundacja "Możesz ITy"

Fundacja działa na rzecz wyrównywania szans w dostępie do pracy dla młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społec...

Warszawa

Fundacja "Nasza Szkoła"

Fundacja powstała w 2002 roku, a cel, jaki jej przyświecał, to zbudowanie katolickiej szkoły podstawowej.  Ce...

Siedlce

Fundacja "Piaskowy Smok"

Celem fundacji jest prowadzenie działań na rzecz aktywizacji młodzieży, kształtowania świadomości ekologicznej or...

Katowice

Fundacja "Platforma Integracji Młodzieży"

Fundacja wspiera lokalne dzieci, młodzież oraz dialog międzypokoleniowy. Celem organizacji jest rozwój społeczeńst...

Kraków

Fundacja "Pomerdało Mi Się"

Fundacja zajmuje się wspieraniem dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. Prowadzi ona zajęcia...

Zgierz

Fundacja "Poza Schematami"

Celem fundacji jest ochrona zdrowia i pomoc społeczna obejmująca promocję zdrowia psychicznego oraz profilaktykę i ...

Warszawa

Fundacja "Przestrzeń dla Edukacji"

Fundacja została powołana dla poprawy jakości  edukacji, opieki oraz wychowania dzieci na wczesnych etapach rozwoju...

Warszawa

Fundacja "Rodowo"

Fundacja działa na rzecz rozwijania współpracy międzynarodowej, zwłaszcza w młodzieżowym środowisku, edukacji p...

Sorkowity

Fundacja "Serce Afryki"

Fundacja Serce Afryki wspiera działania na rzecz  walki o prawa człowieka i obywatela, a także na rzecz integra...

Warszawa

Fundacja "Sprawni Inaczej"

Misją fundacji jest udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym poprzez tworzenie placówek terapeutycznych, prowadzeni...

Gdańsk

Fundacja "Szczęśliwe Dzieciństwo"

Fundacja zajmuje się niesieniem pomocy dzieciom i młodzieży oraz jej rodzinom w zakresie edukacji i wychowania . Org...

Lublin

Fundacja "Szkoła Przyszłości'

Fundacja została powołana w 197 roku przez członków Akcji  Katolickiej w Archidiecezji Lubelskiej i zajmuje się ...

Stasin

Fundacja "Tu Brzoza"

Nadrzędnym celem Fundacji jest wspieranie rozwoju społeczeństwa polskiego poprzez prowadzenie działalności społecz...

Poddębice

Fundacja "W działaniu"

Fundacja „W działaniu” ma na celu budowę społeczeństwa obywatelskiego wśród młodzieży oraz promowanie samoz...

Nysa

Fundacja "W kole"

Fundacja prowadzi działalność na rzecz dzieci i rodzin, głównie znajdujących się  w trudnej sytuacji życi...

Dąbrowa Chełmińska

Fundacja "Warto Żyć"

Celem Fundacji jest rozwijanie współpracy międzypokoleniowej, opartej na zasadzie "każdy dając może zyskać"- osob...

Zawiercie

Fundacja "Wiatrak"

Działalność fundacji jest skierowana głównie do dzieci i młodzieży, a jej celem jest rozpowszechnianie kultury i...

Bydgoszcz

Fundacja "Wolna Szkoła"

Fundacja prowadzi Wolną Szkołę na warszawskim Ursynowie, a jej głównym celem jest upowszechnianie idei wolnego i d...

Warszawa

Fundacja "Wolny Rynek i Przedsiębiorczość"

Misją Fundacji jest wdrażanie systemów wolnorynkowych i przedsiębiorczości do systemów edukacyjnych w Polsce. Fund...

Kanie

Fundacja "Wspólna Europa"

Fundacja „Wspólna Europa” zrzesza osoby interesujące się sprawami polityki, gospodarki oraz kultury Europy Wscho...

Warszawa

Fundacja „BRAJLÓWKA”

Fundacja ta powstała dla podniesienia jakości usług dla osób niewidomych i słabowidzących oraz ich aktyw...

Łaziska Górne

Fundacja „De Primario”

Fundacja popularyzuje wiedzę historyczną oraz rozwój świadomości obywatelskich wśród młodzieży. Inicjuje i wspi...

Wrocław

Fundacja „hOlendry”

Celem fundacji jest promocja kultury Niderlandzkiej w Polsce oraz działalność oświatowa, rekreacyjno-zdrowotna, spor...

Nowy Tomyśl

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Fundacja „Krzyżowa” działa na rzecz pokojowego współżycia narodów, grup społecznych i pojedynczych osób. Pro...

Grodziszcze

Fundacja „Promyk Słońca”

Fundacja działa na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością, zajmuje się udzielaniem pomo...

Wrocław

Fundacja „W człowieku widzieć brata”

Fundacja została powołana w 2006 r., ma status OPP. Podstawowym celem (par. 15 statutu) Fundacji jest pomoc ludziom zn...

Łódź

Fundacja Absolvent.pl

Celem fundacji jest podejmowanie działalności mającej na celu: - wspieranie społeczności akademickiej, szczególni...

Warszawa

Fundacja Abyss Of Mind

Fundacja działa organizując szkolenia, konferencje, warsztaty oraz projekty międzynarodowe. Koncentruje się na popra...

Podkowa Leśna

Fundacja Active Kids

    Organizacja zwiększa świadomość środowisk lokalnych w zakresie ochrony praw i wolnośc...

Wieliczka

Fundacja ADRA Polska

Fundacja prowadzi działalność dobroczynną w szczególności nakierowaną na pomaganie w rozwoju indywidualnych osób...

Wrocław

Fundacja Adulis

Fundacja organizuje bezpośrednią pomoc dla imigrantów w zakresie doradztwa prawnego, spraw urzędowych i poradnictwa ...

Warszawa

Fundacja Agory

Celami Fundacji są: -prowadzenie działalności na rzecz rozwoju i ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci -real...

Warszawa

Fundacja Akademia Podmiotowego Wspierania Młodzieży

Fundacja wspiera dzieci i młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym i patologiami społecznymi, pochodzących z r...

Police

Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży (FARMa)

Celami FARMa są:- kształtowanie świadomości obywatelskiej oraz postaw aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu ...

Osiek

Fundacja Aktywności Młodzieży "Alternatywa"

Fundacja Aktywności Młodzieży „Alternatywa” powstała w 2006 roku w Łobzie i działa na rzecz młodzieży, a w s...

Łobez

Fundacja Alter Edu

Fundacja promuje tolerancję, otwartość, uważność na potrzeby drugiego człowieka, szacunek do wszystkich isto...

Zagnańsk

Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych

W ramach działalności organizacji: prowadzimy doradztwo prawne i administracyjne dla organizacjiorganizujemy zajęcia ...

Bielsko-Biała

Fundacja Antares

Głównym celem organizacji jest popularyzacja nauk ścisłych, zwłaszcza  astronomii i astrofizyki, wśród dzieci i ...

Kraków

Fundacja Arena i Świat

Fundacja Arena i Świat jest międzynarodową organizacją działającą na rzecz rozwoju lokalnego. Wspiera rozwój (...

Leszno

Fundacja AriAri

Fundacja realizuje projekty edukacyjne, społeczne, pomocowe, dokumentacyjne, badawcze, popularyzatorskie w Polsce i za ...

Bydgoszcz

Fundacja Artchata

Fundacja Artchata zajmuje się rozwojem życia kulturalnego i artystycznego- od edukacji pozaformalnej (warsztaty, szkol...

Kraków

Fundacja ARTE EGO

Fundacja integruje osoby z różnych kultur, środowisk społecznych i grup wiekowych. Inicjuje i wspiera aktywności ...

Łódź

Fundacja Artystyczna PERFORM

Fundacja skoncentrowana na rozwoju i promocji sztuki współczesnej. Powstała z potrzeby stworzenia nowej platformy, na...

Truskaw

Fundacja AUTOKREACJA

Celami fundacji są: tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz postęp ...

Warszawa

Fundacja Aviva

Celem fundacji jest wspieranie ważnych celów społecznych. Ze wsparcia fundacji korzystali polscy sportowcy przygotowu...

Warszawa

Fundacja Bank Żywności SOS

Misją i celem pracy Fundacji jest pozyskiwanie żywności zagrożonej zmarnowaniem, a następnie przekazywanie jej najb...

Piastów

Fundacja Bezpieczna Przystań

Fundacja Bezpieczna Przystań prowadzi działalność w obszarze ochrony zdrowia, edukacji i pracy społecznej nakierowa...

Marcinkowice

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. Jana Kantego Steczkowskiego zajmuje się wsparciem możliwości rozwoju dzieci...

Warszawa

Fundacja Białoruski Dom

Białoruski Dom jest placówką służącą wsparciu społeczeństwu białoruskiemu oraz pełniącą jednocześnie ...

Warszawa

Fundacja BNP Paribas

Fundacja BNP Paribas istnieje od 2006 roku i realizuje zadania wynikające z odpowiedzialności społecznej Banku BNP Pa...

Warszawa

Fundacja Bonae Fidei

Fundacja prowadzi działalność edukacyjną, naukową oraz kulturalną wśród młodzieży, przy pomocy organizacji szk...

Tarnów

Fundacja Centrum Aktywności Twórczej

Fundacja Centrum Aktywności Twórczej powstała 30.12.2008 roku. Działania organizacji koncentrują się wokół:- ws...

Leszno

Fundacja Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości Obywatelskiej

CEPO uczestniczy w realizacji polskich i międzynarodowych projektów związanych z podnoszeniem kompetencji społeczny...

Warszawa

Fundacja Centrum im. Prof. Bronisława Geremka

Celem Fundacji jest dokumentowanie, utrwalanie i promowanie pamięci o dorobku, życiu i działalności prof. Bronisław...

Warszawa

Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych

Fundacja wspiera inicjatywy lokalne oraz zajmuje się animacją środowiska. Współpracuje z lokalnymi organizacjami po...

Zawiercie

Fundacja Citius Altius Fortius

Fundacja Citius Altius Fortius (z łac. SZYBCIEJ, WYŻEJ, MOCNIEJ), założona przez Macieja Jamiołkowskiego i Michała...

Olsztyn

Fundacja Civis Polonus

Fundacja Civis Polonus stawia sobie za cel rozwijanie postaw obywatelskich, które potem mają umożliwić jednostkom ak...

Warszawa

Fundacja Cooperacja

Fundacja opracowuje i organizuje warsztaty, seminaria, konferencje, spotkania i wydarzenia kulturalne zarówno na poziom...

Leszno

Fundacja CREATOR

Fundacja zajmuje się kreowaniem, wspieraniem, promowaniem krajowej i międzynarodowej współpracy edukacyjnej, kultura...

Rzeszów

Fundacja Czwarty Wymiar

Fundacja Czwarty Wymiar promuje kulturę we wszystkich jej obszarach, ułatwia dostęp do niej dla wszystkich grup wieko...

Białystok

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (poprzednio, przez 25 lat: Fundacja Dzieci Niczyje) istnieje po to, aby zapewnić każde...

Warszawa

Fundacja Dialog

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. Jej celem jest wychowywanie i edukowanie dzieci, młodzieży, dorosłyc...

Białystok

Fundacja Dialog-Pheniben

Fundacja prowadzi działalność edukacyjno-oświatową na rzecz Romów i Romek oraz innych grup mniejszościowych. Org...

Kraków

Fundacja dla Somalii

Fundacja działa na rzecz promowania dialogu międzykulturowego oraz integracji imigrantów ze społeczeństwem przyjmuj...

Warszawa

Fundacja dla Wolności

Główną misją Fundacji są działania na rzecz równości wszystkich ludzi, niezależnie od koloru skóry, pochodzeni...

Warszawa

Fundacja Dobra Sieć

Celem Fundacji jest rozwój wiedzy o stypendiach i e-wolontariacie oraz promocja nowych technologii jako narzędzia wzmo...

Warszawa

Fundacja Dobra Wola

Fundacja organizuje zajęcia edukacyjne (wystawy, pokazy audiowizualne, spotkania dyskusyjne, koła zainteresowań), imp...

Kraków

Fundacja Dobry Rozwój

Fundacja Dobry Rozwój jest organizacją zajmującą się promowaniem zrównoważonego rozwoju, ekonomii społeczne...

Siedlce

Fundacja Dobrych Inicjatyw

Fundacja wspiera młodzież z domów dziecka w Polsce. Prowadzi warsztaty edukacyjne, edukację finansową, organizuje s...

Warszawa

Fundacja Dogtor

Fundacja Dogtor prowadzi działalność rehabilitacyjną, terapeutyczną i edukacyjną metodą dogoterapii. Działa...

Gdynia

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej

Fundacja organizuje imprezy kulturalne i edukacyjne oraz obozy szkoleniowe, spotkania integracyjne, plenery artystyczne&...

Wrocław

Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia

Jednym z zasadniczych celów działania Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia jest poprawa sytuacji osób zagrożonych w...

Ożarów

Fundacja Działań Edukacyjnych "KReAdukacja"

Głównym celem Fundacji jest kształtowanie i wspieranie rozwoju osób wrażliwych, aktywnych, kreatywnych i odpowiedzi...

Lublin

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia

Do głównych celów Fundacji należy wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich medi...

Warszawa

Fundacja E-PROGRESS

Fundacja działa na rzecz rozwoju młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawcze...

Warszawa

Fundacja EcoActive

Celem fundacji jest promocja i popularyzacja zdrowego trybu życia, kształtowanie  świadomości ekorozwoju wśród d...

Kroczyce

Fundacja Edu4You

Fundacja Edu4You skupia się na pracy z dziećmi, młodzieżą i seniorami. Organizuje spotkania międzypokoleniowe o ch...

Łódź

Fundacja Edukacja dla Demokracji

    Fundacja Edukacja dla Demokracji powstała w końcu lat 80-tych z inicjatywy polskich działaczy opozycyjnych i ...

Warszawa

Fundacja Edukacja, Zdrowie, Rozwój

Fundacja Edukacja, Zdrowie, Rozwój realizuje przedsięwzięcia w wymiarze społecznym i gospodarczym, a także regional...

Sucha Beskidzka