Organizacje

Fundacja StwardnienieRozsiane.Info

Gdynia, Polska

Wejherowska 23, 81-051

tel.: 609025897
email: p.rydzynski@stwardnienierozsiane.info
www: www.facebook.com/stwardnienierozsiane.info

Fundacja StwardnienieRozsiane.info, założona w 2018 r., wspiera osoby z stwardnieniem rozsianym (SM) i innymi niepełnosprawnościami. Jest członkiem Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta i Forum Organizacji Pacjentów przy NFZ. Organizuje wydarzenia edukacyjne, publikuje materiały dla chorych na SM i osób z niepełnosprawnościami. Wśród najbardziej prestiżowych inicjatyw znajduje się coroczna konferencja "SM - i co z tego?". Ostatnia edycja, w maju 2024 r. w Gdańsku, zgromadziła 500 uczestników i 50 ekspertów, stając się jedną z większych pacjenckich konferencji w Polsce. Od 2022 roku Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego, od 2023 r. realizuje projekt „(Nie)widzialni".
stopka strony