Eurokalendarz

16.11 2019
24.11 2019
Kilka tysięcy imprez w całej Europie – tak w ostatnich latach wyglądał Europejski Tydzień Redukcji Odpadów. Ekologiczna świadomość rośnie, ale wciąż może być większa.
17.11 2019
Święto żaków to jedno z wydarzeń o najdłuższej tradycji. Po raz pierwszy obchodzono je w 1941 r. z inicjatywy Międzynarodowej Rady Studentów.
18.11 2019
Dzień jest europejską inicjatywą w zakresie zdrowia publicznego, której celem jest szerzenie wiedzy o zagrożeniach wynikających z niewłaściwego stosowania antybiotyków.
18.11 2019
24.11 2019
Ta międzynarodowa kampania ma promować świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. To również święto tych, którzy nie boją się ryzyka i przełamują bariery.
20.11 2019
Dzień Ochrony Praw Dziecka przypominać ma o przywilejach najmłodszych. W zależności od kraju obchodzony jest 20 listopada lub 10 grudnia.
25.11 2019
Wydarzenia organizowane w tym dniu mają zwrócić uwagę na los podczas konfliktów wojennych i prześladowanych z przyczyn politycznych.
10.12 2019
Światowe święto praw człowieka obchodzone jest co roku w rocznicę ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Choć od tej chwili minęło już 70 lat, wciąż są kraje, w których godność ludzka nie jest szanowana.
20.12 2019
Z globalnymi wyzwaniami trzeba sobie radzić w taki sposób, by wszelkie koszty i obciążenia rozłożyć w zgodzie z podstawowymi zasadami sprawiedliwości społecznej. Tak brzmi przesłanie święta obchodzonego 20 grudnia.