Granty grant

Nauczyciele i uczniowie, naukowcy i studenci, pracownicy organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych. W bazie grantów Eurodesk Polska każdy znajdzie coś dla siebie. Baza składa się z kilkuset programów wspierających edukację, mobilność, współpracę międzynarodową i działalność młodzieżową. Jest systematycznie aktualizowana. więcej..


lokalne partnerstwa.jpg

Lokalne Partnerstwa PAFW

08.04.2020

Granty dla beneficjentów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację partnerstw lokalnych.... »

Fundator:  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności »
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.jpg

Płatne staże w Trybunale Sprawiedliwości UE

15.04.2020

Trybunał Sprawiedliwości każdego roku, w dwóch terminach, oferuje ograniczoną liczbę płatnych staży dla absolwentów studiów z zakresu prawa, nauk politycznych i tłumaczeń konferencyjnych.. »

Fundator:  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej »
narodowe_centrum_kultury.jpg

Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży

16.04.2020

Granty na polsko-ukraińskie projekty młodzieżowe realizowane na terenie Polski »

Fundator:  Narodowe Centrum Kultury »
pzu.PNG

Praktyki i staże w PZU

17.04.2020

Płatne praktyki i staże w PZU, w różnych obszarach biznesu »

Fundator:  PZU »
European_Commission.svg.png

Program Visiting Fellows

21.04.2020

Krótkoterminowe wizyty wybitnych ekonomistów z całego świata w DG Komisji Europejskiej ds. Spraw Gospodarczych i Finansowych (DG ECFIN). »

Fundator:  Komisja Europejska - Dyrekcja do Spraw Gospodarczych i Finansowych »
GRANT

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe, Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne

23.04.2020

Dofinansowanie partnerstw instytucji szkolnictwa wyższego w ramach programu Erasmus+ »

Fundator:  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury »
aef731a2548ea76f91cfa753570aa6f1.jpg

Erasmus+ Edukacja dorosłych, Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne

23.04.2020

Dofinansowanie realizację międzynarodowych projektów z udziałem zagranicznych partnerów w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych »

Fundator:  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury »
eplus logo.jpg

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodwe, Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne

23.04.2020

Dofinansowanie programu Erasmus+ dla partnerstw w setorze kształcenia zawodowego i szkoleń »

Fundator:  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury »
eplus logo.jpg

Erasmus+ Edukacja szkolna, Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne

23.04.2020

Dofinansowanie partnerstw instytucji działających w obszarze edukacji szkolnej, obejmujących także wyjazdy uczniów i kadry, utworzonych w celu podnoszenia jakości nauczania i wprowadzania innowacji w przedszkolach i szkołach »

Fundator:  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury »
NATO logo.png

Praktyki w NATO

26.04.2020

Sześciomiesięczne płatne staże w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli dla studentów i absolwentów studiów wyższych. . »

Fundator:  NATO »
lekcja-enter.jpg

"Lekcja:Enter" - edukacja cyfrowa dla nauczycieli

28.04.2020

Grant dla placówek doskonalenia nauczycieli, które samodzielnie lub w partnerstwie z innymi podmiotami, zrealizują szkolenia dla nauczycieli ze stosowania TIK w pracy dydaktycznej. »

Fundator:  Fundacja Orange »
Horizon2020.jpg

Działania programu Maria Skłodowska-Curie - Horyzont 2020

28.04.2020

Unijny program na rzecz badań i innowacji oraz wspierania rozwoju kariery zawodowej i szkoleń pracowników naukowych »

Fundator:  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji »
indeks.png

Program Kariera - staże dla studentów i absolwentów

30.04.2020

Program Kariera to elitarny program staży studenckich realizowany przez Polską Radę Biznesu i przeznaczony dla studentów i absolwentów uczelni wyższych. »

Fundator:  Polska Rada Biznesu »
daad_polska.png

Stypendia DAAD na pobyty badawcze dla doktorantów

30.04.2020

Krótkoterminowe stypendia na pobyty badawcze na niemieckich uczelniach i w instytutach badawczych przeznaczone dla doktorantów i młodych naukowców. »

daad_polska.png

Stypendia DAAD na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich

01.05.2020

Stypendia skierowane do grup studentów z wszystkich kierunków na wizyty na niemieckich uczelniach »

Fundator:  DAAD - Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej »
LOGO.JPG

Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach PO WER

04.05.2020

Granty na wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań w różnych obszarach tematycznych (m.in. społecznym i zawodowym), we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju UE »

Koordynator:  Centrum Projektów Europejskich »
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.gif

Studencki program wymiany stażystów (STEP)

04.05.2020

Praktyki zawodowe zagranicą dla studentów prawa i młodych prawników. »

Fundator:  Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA »
eplus logo.jpg

Erasmus+ Młodzież, Akcja 2 – Transnarodowe Inicjatywy Młodzieżowe

07.05.2020

Dotacje na międzynarodowe inicjatywy grup młodzieży z krajów europejskich, realizowane na rzecz lokalnych społeczności »

Fundator:  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury »
eplus logo.jpg

Erasmus+ Młodzież, Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne

07.05.2020

Dofinansowanie partnerstw organizacji młodzieżowych, instytucji działających w obszarze pozaformalnej edukacji młodzieży i grup nieformalnych, utworzonych w celu wprowadzania innowacji i przekazywania dobrych praktyk. »

Fundator:  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury »
eplus logo.jpg

Erasmus+ Młodzież, Akcja 1 - Mobilność osób pracujących z młodzieżą

07.05.2020

Dotacje na międzynarodowe szkolenia, seminaria, współpracę w sieci, wizyty studyjne i staże w organizacjach partnerskich »

Fundator:  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury »
logo eks.png

Europejski Korpus Solidarności - Projekty wolontariatu

07.05.2020

Wolontariat międzynarodowy młodzieży w pełni finansowany przez Europejski Korpus Solidarności »

Fundator:  Komisja Europejska - Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne »
GRANT

Europejski Korpus Solidarności - Projekty solidarności

07.05.2020

Dofinansowanie krajowych projektów młodzieżowych realizowanych na rzecz lokalnych społeczności »

Fundator:  Komisja Europejska - Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne »
eplus logo.jpg

Erasmus+ Młodzież, Akcja 3 – Wsparcie w reformowaniu polityk

07.05.2020

Fundusze na międzynarodowe i krajowe seminaria umożliwiające dialog z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunku polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą. »

Fundator:  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury »
Haller Logo.jpg

Młody Wynalazca

15.05.2020

IX krajowy konkurs na innowacyjne rozwiązanie opracowane przez młodych wynalazców. »

Fundator:  Fundacja Haller Pro Inventio »
fudnacja_orange.jpg

Mega Misja - program edukacji cyfrowej w szkołach

15.05.2020

Program edukacyjny rozwijający kompetencje cyfrowe, przeznaczony dla świetlic szkół podstawowych »

Fundator:  Fundacja Orange »
Program Most logo.JPG

MOST - program mobilności studentów w Polsce

15.05.2020

Program dla studentów zainteresowanych spędzeniem semestru lub roku na innym uniwersytecie w Polsce. »

fundacja_orange.jpg

#SuperKoderzy - nauka programowania dla dzieci

15.05.2020

#SuperKoderzy to program edukacyjny obejmujący naukę programowania i robotyki dla uczniów szkół podstawowych z klas 4-8.... »

Fundator:  Fundacja Orange »
Europa master Logo.jpg

Europa Master. Trójstronne studia magisterskie w Polsce, Niemczech i Francji

15.05.2020

Bezpłatne studia europejskie umożliwiające uzyskanie dyplomów magisterskich trzech uczelni: Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Johannesa Gutenberga (Moguncja, Niemcy), Uniwersytetu Burgundzkiego (Dijon, Francja) »

Koordynator:  Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego »
indeks-400x282.jpg

Indeks Start2Star - stypendia dla maturzystów

17.05.2020

Stypendia dla maturzystów z ubogich rodzin zamierzających podjąć studia na wyższej uczelni »

Fundator:  Fundacja im. Lesława A.Pagi »
LOGO.JPG

Stypendia na studia II i III stopnia oraz pobyty badawcze we Francji

18.05.2020

Stypendia dla studentów szkół wyższych na studia magisterskie i doktoranckie oraz dla badaczy na pobyty naukowe »

Fundator:  Ambasada Republiki Francuskiej »
Fulbright_new_logo.png

Fulbright Junior Research Program

22.05.2020

Stypendia badawcze w USA dla słuchaczy studiów doktoranckich na polskich uczelniach i instytutach naukowych »

Fundator:  Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta »
unnamed.png

Młodzieżowa Stolica Europy 2023

24.05.2020

Konkurs na Młodzieżową Stolicę Europy 2023 - w czasie jednego roku miasto pełniące tę rolę angażuje się w młodzieżowe przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, społecznym i ekonomicznym. »

Fundator:  Europejskie Forum Młodzieży »
GRANT

Erasmus+ Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego

26.05.2020

Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego przyznawana przez KE upoważnia uczelnię do udziału w programie Erasmus+ »

Koordynator:  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury »
1-14116.png

Wsparcie szkoleń i współzawodnictwa sportowego młodzieży - MSiT

31.05.2020

Otwarty konkurs wniosków na dofinansowanie projektów realizowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach wsparcia szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży. »

Fundator:  Ministerstwo Sportu i Turystyki »
DZNT Logo.jpg

Program Stypendialny Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia"

31.05.2020

Program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości. »

Fundator:  Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia »
Ceepus Logo.png

CEEPUS - Środkowoeuropejski program studiów uniwersyteckich

15.06.2020

Program wielostronnej współpracy w dziedzinie edukacji krajów Europy Środkowej. Oferuje udział m.in. w stażach zagranicznych, studiach semestralnych, kursach językowych. »

Fundator:  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej »
ENISA logo.png

Praktyki w Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

18.06.2020

Płatne praktyki (do pięciu miesięcy) w Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, skierowane głównie do młodych absolwentów uczelni wyższych z wykształceniem związanym z działaniami Agencji.. »

Fundator:  Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) »
NT LOGO.JPG

INTEL-PERSPEKTYWY: „Nowe technologie dla dziewczyn”

20.06.2020

Program stypendialny dla studentek, które wybrały kierunki związane z nowymi technologiami oraz maturzystek planujących podjąć naukę na takich kierunkach »

Koordynator:  Intel Corporation »
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.JPG

Study Tours to Poland (STP)

30.06.2020

Wizyty studyjne w Polsce dla zaangażowanych w życie publiczne studentów pierwszych lat studiów z Białorusi, Ukrainy, Mołdawii I wybranych regionów Rosji »

Fundator:  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności »
The_World_Bank_logo.png

Program Młodych Specjalistów Banku Światowego

30.06.2020

Długoterminowy program rozwoju zawodowego w Banku Światowym przeznaczony dla wykwalifikowanych osób, które chcą doskonalić się zawodowo i mają zadatki na przyszłych światowych liderów. »

Fundator:  Bank Światowy (The World Bank) »
GRSPLOGO.jpg

Georgia Rotary Student Program

01.07.2020

Stypendium na roczny pobyt w USA na jednym z uniwersytetów w stanie Georgia. »

Fundator:  Fundacja Rotariańska »
Adenauer Logo.png

Stypendia Fundacji Konrada Adenauera

15.07.2020

Stypendia dla absolwentów i doktorantów planujących naukę w Niemczech. »

Koordynator:  Fundacja Konrada Adenauera w Polsce »
European_Commission.svg.png

LIFE (2014-2020)

14.08.2020

Unijny program LIFE wspiera przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska. »

Fundator:  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Środowiska »
Logo.png

Stypendia muzyczne Jütting

31.08.2020

Fundacja Hans i Eugenia Jütting Stendal przyznaje jednorazowe stypendia dla szczególnie utalentowanych polskich i niemieckich studentów akademii muzycznych. »

logo-ECML.png

Praktyki i stypendia w Europejskim Centrum Języków Nowożytnych (ECML)

31.08.2020

Rekrutację praktykantów ECML prowadzi dwa razy w roku. Praktyki trwają od 3 do 6 miesięcy. ECML funduje też stypendia - ale nie więcej niż 3 na rok.. »

Fundator:  Rada Europy - Europejskie Centrum Języków Nowożytnych »
DBU logo.jpg

Stypendium z ochrony środowiska w Niemczech

16.09.2020

Stypendia dla absolwentów polskich szkół wyższych wszystkich kierunków studiów zawierających w swoim programie tematykę ochrony i zarządzania środowiskiem, ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej. »

Fundator:  Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) »
ECR logo.png

Praktyki w Komitecie Regionów

30.09.2020

Praktyki i staże (krótkoterminowe i długoterminowe) w unijnym Komitecie Regionów dla absolwentów lub studentów uczelni wyższych oraz pracowników sektora publicznego i prywatnego. »

Fundator:  Komitet Regionów »
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv.JPG

Staże w Komitecie Społeczno-Ekonomicznym

30.09.2020

Staże krótkoterminowe i długoterminowe w Komitecie Społeczno-Ekonomicznym. »

Fundator:  Europejski Komitet Ekonomiczno - Społeczny »
DAAD Logo.png

Stypendia DAAD na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych

30.09.2020

Stypendia z różnych dziedzin sztuki dla absolwentów kierunków artystycznych na pobyt studyjny oraz roczne lub dwuletnie uzupełniające studia magisterskie na jednej z niemieckich uczelni »

Fundator:  DAAD - Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej »
Council_of_Europe_logo_.png

Europejska Fundacja Młodzieży - Granty na międzynarodowe działania młodzieżowe

01.10.2020

Europejska Fundacja Młodzieży wspiera międzynarodowe działania realizowane przez krajowe lub międzynarodowe organizacje młodzieżowe. »

Fundator:  Rada Europy (Council of Europe) »
logo_RITA.jpg

RITA - Granty wyjazdowe na działania realizowane w ramach innych programów

15.10.2020

Dofinansowanie wyjazdów do krajów programu RITA – przemiany w regionie, odbywanych w celu rozwijania partnerstwa, udziału w konferencjach, konsultacji wniosków, rozwoju efektów projektu itp. Dofinansowanie może obejmować działania prowadzone w ramach inny »

Fundator:  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności »
European_Commission.svg.png

Juvenes Translatores - konkurs translatorski dla szkół

20.10.2020

Konkurs dla uczniów szkół średnich, którzy chcą się przekonać na czym polega praca tłumacza. »

Fundator:  Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Tłumaczeń »
PNFnRN Logo.jpg

Dotacje na projekty między szkołami wyższymi z Polski i Niemiec

30.10.2020

Dotacje na projekty dwustronne pomiędzy szkołami wyższymi lub innymi instytucjami naukowymi. »

Fundator:  Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki »
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.png

Stypendia artystyczne rządu szwajcarskiego

15.11.2020

Stypendium obejmuje pełny program studiów magisterskich realizowany w Szwajcarii. Przeznaczone jest dla studentów kierunków artystycznych wszystkich specjalności »

Koordynator:  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej »
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.png

Program Fulbrighta USA - UE - Granty dla obywateli UE

01.12.2020

Dofinansowanie dla obywateli państw członkowskich UE na studia, badania i wykłady w USA dotyczące spraw unijnych i dla obywateli USA na studia i badania związane z tematyką unijną. . »

Fundator:  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury »
euroscola-logo.jpg

Euroscola - konkurs dla młodzieży

15.12.2020

Program Parlamentu Europejskiego, którego celem jest zapoznanie uczniów z różnych krajów europejskich z działalnością Parlamentu »

Fundator:  Parlament Europejski »
Przechwytywanie.JPG

SCOPE - Program praktyk wakacyjnych dla studentów medycyny

31.12.2020

Program SCOPE umożliwia studentom wydziałów lekarskich wyjazd na miesięczne praktyki wakacyjne do wielu zakątków świata. »

Fundator:  IFMSA Polska - Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny »
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS.png

Studia doktoranckie na Europejskim Instytucie Uniwersyteckim (EUI)

14.01.2021

Studia doktoranckie o profilu europejskim z zakresu historii i cywilizacji, ekonomii, prawa, nauk politycznych i społecznych. »

Fundator:  Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji »
eujc LOGO.jpg

Vulcanus - praktyki w Japonii

20.01.2021

Praktyki przemysłowe w Japonii dla studentów kierunków inżynierskich i nauk ścisłych z państw członkowskich Unii Europejskiej. »

Koordynator:  Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP »
AIESEC LOGO.png

AIESEC Międzynarodowy Program Wymiany Praktyk

Stały nabór

Program praktyk dla studentów i absolwentów uczelni wyższych interesujących się ekonomią i zarządzaniem.. »

Koordynator:  AIESEC Polska »
OSF Logo.png

Fundacja Sorosa - programy

Stały nabór

Programy grantowe wspierające tworzenie społeczeństw otwartych, przyznawane w różnych dziedzinach. »

Fundator:  Open Society Foundations »
GRANT

Wirtualne Wymiany programu Erasmus+

Stały nabór

Program umożliwiający wzajemne poznanie się i zrozumienie międzykulturowe oraz rozwój kompetencji młodych uczestników z Europy i krajów Basenu Morza Śródziemnego, za pomocą dedykowanej platformy online »

Koordynator:  Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) »
Przechwytywanie.JPG

Global Intern

Stały nabór

Program, w którym młodzi ludzie mają szansę odbyć staż w trzech różnych miejscach globu »

UN logo.png

United Nations Development Programme - wolontariat

Stały nabór

Program wolontariatu organizowany w ramach działań Organizacji Narodów Zjednoczonych »

Koordynator:  Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie »
GRANT

Nagrody "Pokój poprzez Sport”

Czekamy...

Nagrody „Pokój poprzez Sport” przyznawane są inicjatywom sportowym i ludziom sportu, którzy przyczyniają się do budowania pokoju i stabilności społecznej w regionach dotkniętych biedą, następstwami konfliktów oraz brakiem spójności społecznej.. »

Koordynator:  Pokój poprzez Sport »
FNP-Start-950x477.png

START - program stypendiów krajowych dla młodych naukowców

Czekamy...

Stypendia dla naukowców do 30 lat, którzy są pracownikami lub doktorantami w instytucjach lub przedsiębiorstwach, których jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych »

Fundator:  Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej »
GRANT

Edukacja Ekologiczna

Czekamy...

Wsparcie inicjatyw edukacyjnych podnoszących świadomość i kształtujących postawy ekologiczne, a także upowszechniających wiedzę z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju »

Koordynator:  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej »
GRANT

Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom - Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Czekamy...

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o wybitnych uzdolnieniach. . »

Koordynator:  Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci »
sdim-logo-380x214.png

Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

Czekamy...

Celem projektu jest pokazanie uczniom możliwości zaangażowania się w działania na rzecz swojej szkoły oraz zwiększenie wiedzy o szkolnych instytucjach demokratycznych »

Fundator:  Sejm RP »
GRANT

FameLab. Talking science. Międzynarodowy konkurs dla popularyzatorów nauki

Czekamy...

Międzynarodowy konkurs komunikacji naukowej skierowany do badaczy i popularyzatorów nauki. Polską edycję konkursu organizuje Centrum Nauki Kopernik »

Koordynator:  Centrum Nauki Kopernik »
GRANT

Stypendia doktoranckie w Nowej Zelandii

Czekamy...

Wsparcie finansowe dla studentów na studia doktoranckie w Nowej Zelandii »

Koordynator:  Międzynarodowe Nowozelandzkie Stypendia Doktoranckie »
fundacja_pzu.jpg

Młodzi niepełnosprawni - sprawni z Fundacją PZU

Czekamy...

Konkurs dotacyjny przeznaczony dla organizacji pozarządowych »

Fundator:  Fundacja PZU »
fdgdggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg.jpg

Międzynarodowy Wolontariat Kanosjański

Czekamy...

Program pracy w misjach chrześcijańskich w krajach całego świata. »

Koordynator:  Siostry Kanosjanki »
GRANT

Wydarzenia artystyczne

Czekamy...

Promocja, wspieranie i prezentacja najwartościowszych zjawisk i tendencji w polskiej i światowej kulturze artystycznej (w Polsce i za granicą), w obszarze muzyki, teatru, tańca, kinematografii oraz sztuk wizualnych »

Koordynator:  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego »
GRANT

Międzynarodowy młodzieżowy konkurs na esej

Czekamy...

Konkurs Goi Peace Foundation i UNESCO dla młodych ludzi z całego świata. Celem konkursu jest inspirowanie społeczeństw do szukania sposobów na osiągnięcie pokoju na świecie. »

Koordynator:  Fundacja Pokoju Goi »
GRANT

Stypendia Fundszu Natalii Partyki dla młodych zdolnych sportowców

Czekamy...

Stypendia dla młodych, zdolnych sportowców, borykających się z trudnościami w rozwoju kariery. Program dofinansowuje m.in. treningi i udział w zawodach »

Koordynator:  Fundusz Natalii Partyki »
patriotyzm-jutra-logo.jpg

Patriotyzm Jutra

Czekamy...

Program Muzeum Historii Polski realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. »

Fundator:  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego »
EVZ LOGO.JPG

Europejczycy na rzecz pokoju

Czekamy...

Fundusze na wspólne projekty szkół i organizacji z Niemiec, Izraela, Europy Centralnej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej »

Fundator:  Fundacja "Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość" »
fundacja_pzu.jpg

Fundacja PZU z Kulturą

Czekamy...

Konkurs dotacyjny dla trzeciego sektora na rzecz zwiększenia dostępu do kultury dla młodych osób poprzez organizację wyjazdów i warsztatów edukacyjnych »

Fundator:  Fundacja PZU »
logo_pl.png

CEDEFOP - nagroda w dziedzinie fotografii

Czekamy...

Międzynarodowy konkurs fotograficzny dla uczniów dotyczący kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie. »

GRANT

Międzynarodowy konkurs na esej

Czekamy...

Konkurs dla uczniów w wieku od 7 do 17 lat związany z tematem zrównoważonego rozwoju (rozwój miast, edukacja) »

Koordynator:  Living Rainforest »
pluralplus.png

Młodzieżowy Festiwal Filmowy Plural+

Czekamy...

Międzynarodowy festiwal filmowy dla młodych ludzi, którego tematem jest migracja, różnorodność i integracja. »

GRANT

Youth for Understanding (YFU) - wymiany międzynarodowe młodzieży

Czekamy...

Youth for Understanding umożliwia młodzieży wzięcie czynnego udziału w życiu rodziny, szkoły i środowiska w obcym kraju poprzez spędzenie roku u rodziny goszczącej, aby z innej perspektywy móc rozwijać wrażliwość na podobieństwa i różnice kulturowe oraz p »

Koordynator:  Youth for Understanding Poland »
GRANT

Doktorat Cotutelle we Francji

Czekamy...

Stypendia dla pracowników naukowych na studia doktoranckie we Francji »

Koordynator:  Ambasada Republiki Francuskiej »
GRANT

Program Youngster

Czekamy...

Program nauki języka angielskiego dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich. »

Fundator:  Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej »
GRANT

Ogólnopolski Inkubator Innowacji Społecznych TransferHUB

Czekamy...

Granty na dofinansowanie oddolnych inicjatyw społecznych wspierających młodych ludzi we wchodzeniu na rynek pracy »

Koordynator:  Fise Fundacja Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych »
GRANT

Twórcze spotkania: Partnerstwa Kulturowe między Azją a Europą

Czekamy...

Wsparcie dla organizacji z Azji i Europy na realizację wspólnych projektów kulturalnych i artystycznych oraz pogłębienie dialogu międzykulturowego. »

GRANT

Stypendia BAS dla licealistów

Czekamy...

Stypendium na ostatnie dwa lata nauki w brytyjskich szkołach, zakończone maturą w systemie A-level lub międzynarodową »

Koordynator:  British Alumni Society »
GRANT

Równać szanse - Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Czekamy...

Dofinansowanie projektów adresowanych do uczniów z terenów wiejskich i miejscowości do 20 tys. mieszkańców na działania służące rozwojowi umiejętności społecznych młodych ludzi . »

Koordynator:  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności »
GRANT

Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego

Czekamy...

Konkurs dla młodzieży poświęcony wydarzeniom w UE, integracji i kwestiom dotyczącym tożsamości europejskiej. »

Koordynator:  Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego »
GRANT

Staże w Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA)

Czekamy...

Płatne 3-6 miesięczne staże na różnych stanowiskach w Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu. »

Koordynator:  Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA) »
GRANT

Stypendia na studia w College of Europe

Czekamy...

Stypendia rządowe i unijne na studia post-magisterskie na dwóch dwujęzycznych kierunkach, w kampusach Kolegium Europejskiego w Natolinie oraz belgijskiej Brugii. »

logo-psp-a.jpg

Stypendia Pomostowe

Czekamy...

Program socjalnych stypendiów adresowany do uzdolnionych maturzystów z terenów wiejskich oraz małych miasteczek »

Fundator:  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności »
SSSSSSSSSSSSSSSSSSS.JPG

Seniorzy w akcji

Czekamy...

Granty na projekty wspierające działania seniorów oraz promujące współpracę międzypokoleniową »

Fundator:  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności »
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.png

Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej

Czekamy...

Konkurs prac z dziedziny nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, społecznych i ekonomicznych. »

Koordynator:  Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci »
GRANT

FLEX - roczne stypendium dla uczniów na naukę w szkołach średnich w USA

Czekamy...

Program wymiany uczniów, umożliwiający spędzenie roku szkolnego i naukę w szkołach średnich w USA. Cały okres wymiany uczniowie mieszkają u amerykańskich rodzin »

EU flag-Erasmus+_vect_POS [RGB].png

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1 - Projekty mobilności uczniów i absolwentów szkół

Czekamy...

Dofinansowanie wyjazdów uczniów i absolwentów placówek kształcenia zawodowego na odbycie praktyki w innej placówce lub zagranicznym przedsiębiorstwie »

Fundator:  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury »