Granty grant

Nauczyciele i uczniowie, naukowcy i studenci, pracownicy organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych. W bazie grantów Eurodesk Polska każdy znajdzie coś dla siebie. Baza składa się z kilkuset programów wspierających edukację, mobilność, współpracę międzynarodową i działalność młodzieżową. Jest systematycznie aktualizowana. więcej..


sdim-logo-380x214.png

Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

03.04.2020

Celem projektu jest pokazanie uczniom możliwości zaangażowania się w działania na rzecz swojej szkoły oraz zwiększenie wiedzy o szkolnych instytucjach demokratycznych »

Fundator:  Sejm RP »
osce.JPG

Nagroda Maksa van der Stoela

03.04.2020

Nagroda w wysokości 50 tys euro ustanowiona przez państwo holenderskie dla osób indywidualnych, organizacji i instytucji z krajów OBWE, które znacząco przyczyniły się do poprawy mniejszości narodowych w ich kraju.. »

lokalne partnerstwa.jpg

Lokalne Partnerstwa PAFW

08.04.2020

Granty dla beneficjentów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację partnerstw lokalnych.... »

Fundator:  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności »
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.jpg

Płatne staże w Trybunale Sprawiedliwości UE

15.04.2020

Trybunał Sprawiedliwości każdego roku, w dwóch terminach, oferuje ograniczoną liczbę płatnych staży dla absolwentów studiów z zakresu prawa, nauk politycznych i tłumaczeń konferencyjnych.. »

Fundator:  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej »
narodowe_centrum_kultury.jpg

Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży

16.04.2020

Granty na polsko-ukraińskie projekty młodzieżowe realizowane na terenie Polski »

Fundator:  Narodowe Centrum Kultury »
pzu.PNG

Praktyki i staże w PZU

17.04.2020

Płatne praktyki i staże w PZU, w różnych obszarach biznesu »

Fundator:  PZU »
European_Commission.svg.png

Program Visiting Fellows

21.04.2020

Krótkoterminowe wizyty wybitnych ekonomistów z całego świata w DG Komisji Europejskiej ds. Spraw Gospodarczych i Finansowych (DG ECFIN). »

Fundator:  Komisja Europejska - Dyrekcja do Spraw Gospodarczych i Finansowych »
eplus logo.jpg

Erasmus+ Edukacja szkolna, Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne

23.04.2020

Dofinansowanie partnerstw instytucji działających w obszarze edukacji szkolnej, obejmujących także wyjazdy uczniów i kadry, utworzonych w celu podnoszenia jakości nauczania i wprowadzania innowacji w przedszkolach i szkołach »

Fundator:  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury »
GRANT

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe, Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne

23.04.2020

Dofinansowanie partnerstw instytucji działających w obszarze szkolnictwa wyższego, utworzonych w celu podnoszenia jakości studiów i wprowadzania innowacji na uczelniach »

Fundator:  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury »
aef731a2548ea76f91cfa753570aa6f1.jpg

Erasmus+ Edukacja dorosłych, Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne

23.04.2020

Dofinansowanie realizację międzynarodowych projektów z udziałem zagranicznych partnerów w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych »

Fundator:  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury »
eplus logo.jpg

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne - kształcenie zawodowe

23.04.2020

Dofinansowanie partnerstw instytucji działających w obszarze kształcenia zawodowego i szkoleń, utworzonych w celu podnoszenia jakości edukacji i wprowadzania innowacji. »

Fundator:  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury »
NATO logo.png

Praktyki w NATO

26.04.2020

Sześciomiesięczne płatne staże w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli dla studentów i absolwentów studiów wyższych. . »

Fundator:  NATO »
Horizon2020.jpg

Działania programu Maria Skłodowska-Curie - Horyzont 2020

28.04.2020

Unijny program na rzecz badań i innowacji oraz wspierania rozwoju kariery zawodowej i szkoleń pracowników naukowych »

Fundator:  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji »
lekcja-enter.jpg

"Lekcja:Enter" - edukacja cyfrowa dla nauczycieli

28.04.2020

Grant dla placówek doskonalenia nauczycieli, które samodzielnie lub w partnerstwie z innymi podmiotami, zrealizują szkolenia dla nauczycieli ze stosowania TIK w pracy dydaktycznej. »

Fundator:  Fundacja Orange »
eplus logo.jpg

Erasmus+ Młodzież, Akcja 3 – Wsparcie w reformowaniu polityk

30.04.2020

Fundusze na międzynarodowe i krajowe seminaria umożliwiające dialog z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunku polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą. »

Fundator:  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury »
eplus logo.jpg

Erasmus+ Młodzież, Akcja 2 – Transnarodowe Inicjatywy Młodzieżowe

30.04.2020

Dotacje na międzynarodowe inicjatywy grup młodzieży z krajów europejskich, realizowane na rzecz lokalnych społeczności »

Fundator:  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury »
eplus logo.jpg

Erasmus+ Młodzież, Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne

30.04.2020

Dofinansowanie partnerstw organizacji młodzieżowych, instytucji działających w obszarze pozaformalnej edukacji młodzieży i grup nieformalnych, utworzonych w celu wprowadzania innowacji i przekazywania dobrych praktyk. »

Fundator:  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury »
indeks.png

Program Kariera - staże dla studentów i absolwentów

30.04.2020

Program Kariera to elitarny program staży studenckich realizowany przez Polską Radę Biznesu i przeznaczony dla studentów i absolwentów uczelni wyższych. »

Fundator:  Polska Rada Biznesu »
eplus logo.jpg

Erasmus+ Młodzież, Akcja 1 - Mobilność osób pracujących z młodzieżą

30.04.2020

Dotacje na międzynarodowe szkolenia, seminaria, współpracę w sieci, wizyty studyjne i staże w organizacjach partnerskich »

Fundator:  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury »
daad_polska.png

Stypendia DAAD na pobyty badawcze dla doktorantów

30.04.2020

Krótkoterminowe stypendia na pobyty badawcze na niemieckich uczelniach i w instytutach badawczych przeznaczone dla doktorantów i młodych naukowców. »

daad_polska.png

Stypendia DAAD na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich

01.05.2020

Stypendia skierowane do grup studentów z wszystkich kierunków na wizyty na niemieckich uczelniach »

Fundator:  DAAD - Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej »
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.gif

Studencki program wymiany stażystów (STEP)

04.05.2020

Praktyki zawodowe zagranicą dla studentów prawa i młodych prawników. »

Fundator:  Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA »
LOGO.JPG

Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach PO WER

04.05.2020

Granty na wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań w różnych obszarach tematycznych (m.in. społecznym i zawodowym), we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju UE »

Koordynator:  Centrum Projektów Europejskich »
Europa master Logo.jpg

Europa Master. Trójstronne studia magisterskie w Polsce, Niemczech i Francji

15.05.2020

Bezpłatne studia europejskie umożliwiające uzyskanie dyplomów magisterskich trzech uczelni: Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Johannesa Gutenberga (Moguncja, Niemcy), Uniwersytetu Burgundzkiego (Dijon, Francja) »

Koordynator:  Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego »
Haller Logo.jpg

Młody Wynalazca

15.05.2020

IX krajowy konkurs na innowacyjne rozwiązanie opracowane przez młodych wynalazców. »

Fundator:  Fundacja Haller Pro Inventio »
fudnacja_orange.jpg

Mega Misja - program edukacji cyfrowej w szkołach

15.05.2020

Program edukacyjny rozwijający kompetencje cyfrowe, przeznaczony dla świetlic szkół podstawowych »

Fundator:  Fundacja Orange »
fundacja_orange.jpg

#SuperKoderzy - nauka programowania dla dzieci

15.05.2020

#SuperKoderzy to program edukacyjny obejmujący naukę programowania i robotyki dla uczniów szkół podstawowych z klas 4-8.... »

Fundator:  Fundacja Orange »
Program Most logo.JPG

MOST - program mobilności studentów w Polsce

15.05.2020

Program dla studentów zainteresowanych spędzeniem semestru lub roku na innym uniwersytecie w Polsce. »

indeks-400x282.jpg

Indeks Start2Star - stypendia dla maturzystów

17.05.2020

Stypendia dla maturzystów z ubogich rodzin zamierzających podjąć studia na wyższej uczelni »

Fundator:  Fundacja im. Lesława A.Pagi »
LOGO.JPG

Stypendia na studia II i III stopnia oraz pobyty badawcze we Francji

18.05.2020

Stypendia dla studentów szkół wyższych na studia magisterskie i doktoranckie oraz dla badaczy na pobyty naukowe »

Fundator:  Ambasada Republiki Francuskiej »
Fulbright_new_logo.png

Fulbright Junior Research Program

22.05.2020

Stypendia badawcze w USA dla słuchaczy studiów doktoranckich na polskich uczelniach i instytutach naukowych »

Fundator:  Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta »
unnamed.png

Młodzieżowa Stolica Europy 2023

24.05.2020

Konkurs na Młodzieżową Stolicę Europy 2023 - w czasie jednego roku miasto pełniące tę rolę angażuje się w młodzieżowe przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, społecznym i ekonomicznym. »

Fundator:  Europejskie Forum Młodzieży »
1-14116.png

Wsparcie szkoleń i współzawodnictwa sportowego młodzieży - MSiT

31.05.2020

Otwarty konkurs wniosków na dofinansowanie projektów realizowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach wsparcia szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży. »

Fundator:  Ministerstwo Sportu i Turystyki »
DZNT Logo.jpg

Program Stypendialny Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia"

31.05.2020

Program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości. »

Fundator:  Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia »
Ceepus Logo.png

CEEPUS - Środkowoeuropejski program studiów uniwersyteckich

15.06.2020

Program wielostronnej współpracy w dziedzinie edukacji krajów Europy Środkowej. Oferuje udział m.in. w stażach zagranicznych, studiach semestralnych, kursach językowych. »

Fundator:  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej »
ENISA logo.png

Praktyki w Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

18.06.2020

Płatne praktyki (do pięciu miesięcy) w Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, skierowane głównie do młodych absolwentów uczelni wyższych z wykształceniem związanym z działaniami Agencji.. »

Fundator:  Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) »
NT LOGO.JPG

INTEL-PERSPEKTYWY: „Nowe technologie dla dziewczyn”

20.06.2020

Program stypendialny dla studentek, które wybrały kierunki związane z nowymi technologiami oraz maturzystek planujących podjąć naukę na takich kierunkach »

Koordynator:  Intel Corporation »
The_World_Bank_logo.png

Program Młodych Specjalistów Banku Światowego

30.06.2020

Długoterminowy program rozwoju zawodowego w Banku Światowym przeznaczony dla wykwalifikowanych osób, które chcą doskonalić się zawodowo i mają zadatki na przyszłych światowych liderów. »

Fundator:  Bank Światowy (The World Bank) »
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.JPG

Study Tours to Poland (STP)

30.06.2020

Wizyty studyjne w Polsce dla zaangażowanych w życie publiczne studentów pierwszych lat studiów z Białorusi, Ukrainy, Mołdawii I wybranych regionów Rosji »

Fundator:  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności »
GRSPLOGO.jpg

Georgia Rotary Student Program

01.07.2020

Stypendium na roczny pobyt w USA na jednym z uniwersytetów w stanie Georgia. »

Fundator:  Fundacja Rotariańska »
Adenauer Logo.png

Stypendia Fundacji Konrada Adenauera

15.07.2020

Stypendia dla absolwentów i doktorantów planujących naukę w Niemczech. »

Koordynator:  Fundacja Konrada Adenauera w Polsce »
Logo.png

Stypendia muzyczne Jütting

31.08.2020

Fundacja Hans i Eugenia Jütting Stendal przyznaje jednorazowe stypendia dla szczególnie utalentowanych polskich i niemieckich studentów akademii muzycznych. »

logo-ECML.png

Praktyki i stypendia w Europejskim Centrum Języków Nowożytnych (ECML)

31.08.2020

Rekrutację praktykantów ECML prowadzi dwa razy w roku. Praktyki trwają od 3 do 6 miesięcy. ECML funduje też stypendia - ale nie więcej niż 3 na rok.. »

Fundator:  Rada Europy - Europejskie Centrum Języków Nowożytnych »
DBU logo.jpg

Stypendium z ochrony środowiska w Niemczech

16.09.2020

Stypendia dla absolwentów polskich szkół wyższych wszystkich kierunków studiów zawierających w swoim programie tematykę ochrony i zarządzania środowiskiem, ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej. »

Fundator:  Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) »
DAAD Logo.png

Stypendia DAAD na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych

30.09.2020

Stypendia z różnych dziedzin sztuki dla absolwentów kierunków artystycznych na pobyt studyjny oraz roczne lub dwuletnie uzupełniające studia magisterskie na jednej z niemieckich uczelni »

Fundator:  DAAD - Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej »
ECR logo.png

Praktyki w Komitecie Regionów

30.09.2020

Praktyki i staże (krótkoterminowe i długoterminowe) w unijnym Komitecie Regionów dla absolwentów lub studentów uczelni wyższych oraz pracowników sektora publicznego i prywatnego. »

Fundator:  Komitet Regionów »
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv.JPG

Staże w Komitecie Społeczno-Ekonomicznym

30.09.2020

Staże krótkoterminowe i długoterminowe w Komitecie Społeczno-Ekonomicznym. »

Fundator:  Europejski Komitet Ekonomiczno - Społeczny »
Council_of_Europe_logo_.png

Europejska Fundacja Młodzieży - Granty na międzynarodowe działania młodzieżowe

01.10.2020

Europejska Fundacja Młodzieży wspiera międzynarodowe działania realizowane przez krajowe lub międzynarodowe organizacje młodzieżowe. »

Fundator:  Rada Europy (Council of Europe) »
logo_RITA.jpg

RITA - Granty wyjazdowe na działania realizowane w ramach innych programów

15.10.2020

Dofinansowanie wyjazdów do krajów programu RITA – przemiany w regionie, odbywanych w celu rozwijania partnerstwa, udziału w konferencjach, konsultacji wniosków, rozwoju efektów projektu itp. Dofinansowanie może obejmować działania prowadzone w ramach inny »

Fundator:  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności »
European_Commission.svg.png

Juvenes Translatores - konkurs translatorski dla szkół

20.10.2020

Konkurs dla uczniów szkół średnich, którzy chcą się przekonać na czym polega praca tłumacza. »

Fundator:  Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Tłumaczeń »
PNFnRN Logo.jpg

Dotacje na projekty między szkołami wyższymi z Polski i Niemiec

30.10.2020

Dotacje na projekty dwustronne pomiędzy szkołami wyższymi lub innymi instytucjami naukowymi. »

Fundator:  Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki »
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.png

Stypendia artystyczne rządu szwajcarskiego

15.11.2020

Stypendium obejmuje pełny program studiów magisterskich realizowany w Szwajcarii. Przeznaczone jest dla studentów kierunków artystycznych wszystkich specjalności »

Koordynator:  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej »
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.png

Program Fulbrighta USA - UE - Granty dla obywateli UE

01.12.2020

Dofinansowanie dla obywateli państw członkowskich UE na studia, badania i wykłady w USA dotyczące spraw unijnych i dla obywateli USA na studia i badania związane z tematyką unijną. . »

Fundator:  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury »
euroscola-logo.jpg

Euroscola - konkurs dla młodzieży

15.12.2020

Program Parlamentu Europejskiego, którego celem jest zapoznanie uczniów z różnych krajów europejskich z działalnością Parlamentu »

Fundator:  Parlament Europejski »
Przechwytywanie.JPG

SCOPE - Program praktyk wakacyjnych dla studentów medycyny

31.12.2020

Program SCOPE umożliwia studentom wydziałów lekarskich wyjazd na miesięczne praktyki wakacyjne do wielu zakątków świata. »

Fundator:  IFMSA Polska - Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny »
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS.png

Studia doktoranckie na Europejskim Instytucie Uniwersyteckim (EUI)

14.01.2021

Studia doktoranckie o profilu europejskim z zakresu historii i cywilizacji, ekonomii, prawa, nauk politycznych i społecznych. »

Fundator:  Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji »
eujc LOGO.jpg

Vulcanus - praktyki w Japonii

20.01.2021

Praktyki przemysłowe w Japonii dla studentów kierunków inżynierskich i nauk ścisłych z państw członkowskich Unii Europejskiej. »

Koordynator:  Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP »
OSF Logo.png

Fundacja Sorosa - programy

Stały nabór

Programy grantowe wspierające tworzenie społeczeństw otwartych, przyznawane w różnych dziedzinach. »

Fundator:  Open Society Foundations »
UN logo.png

United Nations Development Programme - wolontariat

Stały nabór

Program wolontariatu organizowany w ramach działań Organizacji Narodów Zjednoczonych »

Koordynator:  Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie »
Przechwytywanie.JPG

Global Intern

Stały nabór

Program, w którym młodzi ludzie mają szansę odbyć staż w trzech różnych miejscach globu »

logo eks.png

Europejski Korpus Solidarności - Projekty wolontariatu

Stały nabór

Oferty pracy społecznej umożliwiające młodym Europejczykom zdobywanie nowych umiejętności, kompetencji i doświadczeń oraz rozwój osobisty, społeczny, obywatelski i zawodowy. Realizacja projektów odpowiada na potrzeby społeczności lokalnych, a jednocześnie »

Fundator:  Komisja Europejska - Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne »
AIESEC LOGO.png

AIESEC Międzynarodowy Program Wymiany Praktyk

Stały nabór

Program praktyk dla studentów i absolwentów uczelni wyższych interesujących się ekonomią i zarządzaniem.. »

Koordynator:  AIESEC Polska »
GRANT

Reading Companion - aplikacja do nauki jęz. angielskiego

Czekamy...

Celem aplikacji stowrzonej przez IBM jest poprawa umiejętności w zakresie czytania i mówienia w języku angielskim »

Koordynator:  IBM - Polska »
GRANT

Kreatywna Europa - komponent MEDIA (2014-2020)

Czekamy...

Program Kreatywna Europa rozwija i wspiera konkurencyjność sektorów: audiowizualnego, kultury i kreatywnego. Dofinansowuje projekty, które przyczyniają się do promocji europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa »

Fundator:  Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) »
cropped-logo.png

GFPS - Semestralne stypendia w Niemczech

Czekamy...

Niemiecki program stypendialny dla studentów wyższych lat i doktorantów.. »

Fundator:  Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej »
EU flag-Erasmus+_vect_POS [RGB].png

Erasmus+ Edukacja szkolna, Akcja 1 – Projekty mobilności kadry

Czekamy...

Dofinansowanie wyjazdów nauczycieli i kadry edukacyjnej na nauczanie w partnerskiej szkole lub na uczestnictwo w kursach i szkoleniach – w szkołach, organizacjach i przedsiębiorstwach za granicą »

Fundator:  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury »
IED LOGO.jpg

IED Roczne stypendia dla absolwentów studiów licencjackich

Czekamy...

Konkurs, w którym nagrodami są roczne stypendia zagraniczne (Włochy, Hiszpania, Brazylia) na studia magisterskie w dziedzinach: wzornictwo (design), moda, komunikacja wizualna i zarządzanie.. »

Fundator:  Europejski Instytut Designu »
arp-games-logo-rgb.jpg

Konkurs grantowy ARP Games

Czekamy...

Dofinansowanie oraz wsparcie merytoryczne i biznesowe Akceleratora ARP Games w realizacji projektu gry wideo na dowolną platformę »

Fundator:  ARP Games sp. z o. o. »
fundacja_pzu.jpg

Z Fundacją PZU po lekcjach

Czekamy...

Konkurs przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych, które zrealizują zajęcia pozalekcyjne dla uczniów przy zaangażowaniu szkół i środowiska lokalnego »

Fundator:  Fundacja PZU »
GRANT

Staże w Fundacji im. Anny Lindh

Czekamy...

Staże w Fundacji umożliwiają zdobycie doświadczenia zawodowego i wykorzystania w praktyce wiedzy akademickiej - w obszarach związanych z działalnością Fundacji.. »

Koordynator:  Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu im. Anny Lindh »
GRANT

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Czekamy...

Dotacje na projekty wspierające polsko-litewską współpracę młodzieży. »

Fundator:  Ministerstwo Edukacji Narodowej »
GRANT

Program grantowy „Godność. Wolność. Niepodległość”

Czekamy...

Granty na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości »

Koordynator:  Ministerstwo Edukacji Narodowej »
European_Commission.svg.png

LIFE (2014-2020)

Czekamy...

Unijny program LIFE wspiera przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska. »

Fundator:  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Środowiska »
GRANT

Staże w Banku Światowym

Czekamy...

są okazja dla studentów na podniesienie umiejętności i zdobycie doświadczenia w pracy w środowisku międzynarodowym. »

Koordynator:  Bank Światowy (The World Bank) »
GRANT

Stypendia Atlas Corps dla liderów społecznych

Czekamy...

Roczne stypendia w USA i Ameryce Łacińskiej dla liderów organizacji pozarządowych z całego świata »

Koordynator:  Atlas Service Corps »
GRANT

Gaude Polonia - stypendia

Czekamy...

Półroczne stypendia dla młodych artystów oraz tłumaczy literatury polskiej z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. »

Koordynator:  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego »
BEST LOGO.png

Kursy BEST dla studentów uczelni technicznych

Czekamy...

Międzynarodowe kursy, seminaria, konkursy i inne wydarzenia dla studentów uczelni technicznych w czasie których studenci pogłębiają swoją wiedzę w międzynarodowym środowisku, a przy okazji... dobrze się bawią »

Fundator:  BEST - Sekretariat Międzynarodowy »
dys.JPG

Nagroda Jamesa Dysona

Czekamy...

Międzynarodowa nagroda w dziedzinie projektowania i wzornictwa przemysłowego (design award), przyznawana przez Fundację Jamesa Dysona. »

unnamed.png

Praktyki we Wspólnotowym Centrum Badawczym (JRC)

Czekamy...

Nieodpłatne praktyki przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć doświadczenie w pracy naukowej i wcielić w życie wiedzę zdobytą podczas studiów lub pracy zawodowej. »

Koordynator:  Komisja Europejska - Wspólne Centrum Badawcze »
GRANT

Program Współpracy w Szkolnictwie Wyższym Unii Europejskiej oraz krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku

Czekamy...

Dofinansowanie dla projektów wspierających struktury i efektywność edukacji akademickiej w krajach regionu Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz mobilność i współpracę akademicką UE-AKP. »

GRANT

My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy

Czekamy...

Dofinansowanie inicjatyw szkolnych związanych z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, upowszechniających największe polskie osiągnięcia gospodarcze i ekonomiczne ostatnich 100 lat »

Koordynator:  Narodowy Bank Polski »
GRANT

GLEN - staże w Afryce, działalność edukacyjna w Polsce

Czekamy...

Udział w programie umożliwia młodym ludziom (21-30 lat) wyjazd na trzymiesięczne staże w Afryce, a po powrocie do Polski pracę w charakterze edukatora »

Koordynator:  PAH Polska Akcja Humanitarna »
GRANT

Erasmus+ Sojusze na rzecz wiedzy

Czekamy...

Dofinansowanie na rozwój międzynarodowych, usystematyzowanych i ukierunkowanych na rezultaty projektów, realizowanych w ramach współpracy instytucji szkolnictwa wyższego i organizacji biznesowych »

Koordynator:  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury »
GRANT

Europa dla obywateli (2014-2020)

Czekamy...

Europa dla Obywateli: granty dla organizacji i instytucji działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego »

Koordynator:  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury »
GRANT

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Czekamy...

Dofinansowanie bezpośrednich kontaktów i współpracy młodzieży polskiej i ukraińskiej na rzecz budowania przyjaznych, dobrosąsiedzkich relacji między społeczeństwami obu państw »

Fundator:  Ministerstwo Edukacji Narodowej »
GRANT

Rozwój ekonomii społecznej

Czekamy...

Wsparcie działań edukacyjnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Rozwój społecznie odpowiedzialnego terytorium »

Koordynator:  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej »
GRANT

Staże i praktyki w Parlamencie Europejskim

Czekamy...

Celem staży i praktyk w Parlamencie Europejskim jest uzupełnienie kształcenia młodych obywateli UE i pogłębienie zrozumienia zasad funkcjonowania Parlamentu. »

Koordynator:  Parlament Europejski »
LIDERZY LOGO.JPG

Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Czekamy...

Roczny program rozwojowy dla liderek i liderów społeczeństwa obywatelskiego. »

Fundator:  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności »
unnamed.jpg

Program Pajacyk

Czekamy...

W ramach programu placówki oświatowe mogą starać się o dofinansowanie na dożywianie dzieci.. »

Fundator:  PAH Polska Akcja Humanitarna »
GRANT

Global Study Awards - dotacje na studia za granicą

Czekamy...

Konkurs dotacyjny dla osób, które planują rozpoczęcie za granicą studiów I, II lub III stopnia i w ciągu ostatnich dwóch lat zdały językowy egzamin IELTS »

Koordynator:  StudyPortal »
KE_logo.jpg

Monitorowanie i coaching poprzez działania sportowe skierowane do młodzieży zagrożonej radykalizacją

Czekamy...

Granty na realizację działań związanych z włączaniem społecznym poprzez sport, które mają na celu zapobieganie wykluczeniu i radykalizacji młodych ludzi »

Fundator:  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury »
GRANT

Europejska Nagroda dla Młodzieży

Czekamy...

Europejska Nagroda dla Młodzieży promuje innowacyjność w wykorzystaniu nowych technologii, mającą na celu sprostanie najważniejszym współczesnym wyzwaniom społecznym, cywilizacyjnym i kulturowym. »

European_Commission.svg.png

Wsparcie finansowe dla europejskich organizacji ekologicznych

Czekamy...

Program wspólnotowy wspierający organizacje pozarządowe działające aktywnie na rzecz ochrony środowiska i działające na rzecz realizacji polityki i prawodawstwa wspólnotowego z zakresu ochrony środowiska w różnych regionach Europy. »

Fundator:  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Środowiska »
GRANT

Budowanie wsparcia społecznego

Czekamy...

Granty dla organizacji pozarządowych z Polski, Czech, Słowacji i Węgier na projekty wzmacniające ich potencjał: poprawę komunikacji, poparcia społecznego oraz sposobu pozyskiwania funduszy »

Koordynator:  The Open Society Initiative for Europe (OSIFE) »
GRANT

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Czekamy...

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wspiera projekty w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej organizacji pozarządowych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych kościołów i związków wyznaniowych.. »

Fundator:  Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej »
GRANT

Kreatywna Europa - komponent KULTURA (2014-2020)

Czekamy...

Program Kreatywna Europa rozwija i wspiera konkurencyjność sektorów: audiowizualnego, kultury i kreatywnego. Dofinansowuje projekty, które przyczyniają się do promocji europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa. »

Koordynator:  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury »
Eurofound.JPG

Staże w Europejskiej Fundacji ds. Poprawy Warunków Życia i Pracy

Czekamy...

6-miesięczne staże w Europejskiej Fundacji ds. Poprawy Warunków życia i Pracy EUROFOUND. »

Fundator:  Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy »
GRANT

Granty podróżne

Czekamy...

Granty podróżne dla młodych ludzi, których celem jest odkrywanie Starego Kontynentu. Efektem podróży powienien być raport opisujący doświadczenia. »

GRANT

PO Współpracy Transgranicznej Polska-Czechy

Czekamy...

Dofinansowanie na projekty współpracy społeczno-gospodarczej pogranicza polsko-czeskiego »

Koordynator:  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju »
GRANT

Program grantowy mPotęga

Czekamy...

Dofinansowanie projektów edukacyjnych z zakresu matematyki, skierowanych do uczniów szkół podstawowych i ich rodziców oraz uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zasięg programu obejmuje 9 województw. »

Fundator:  Fundacja mBanku »