Granty grant

Nauczyciele i uczniowie, naukowcy i studenci, pracownicy organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych. W bazie grantów Eurodesk Polska każdy znajdzie coś dla siebie. Baza składa się z kilkuset programów wspierających edukację, mobilność, współpracę międzynarodową i działalność młodzieżową. Jest systematycznie aktualizowana. więcej..


lokalne partnerstwa.jpg

Lokalne Partnerstwa PAFW

08.04.2020

Granty dla beneficjentów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na realizację partnerstw lokalnych.... »

Fundator:  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności »
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.jpg

Płatne staże w Trybunale Sprawiedliwości UE

15.04.2020

Trybunał Sprawiedliwości każdego roku, w dwóch terminach, oferuje ograniczoną liczbę płatnych staży dla absolwentów studiów z zakresu prawa, nauk politycznych i tłumaczeń konferencyjnych.. »

Fundator:  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej »
narodowe_centrum_kultury.jpg

Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży

16.04.2020

Granty na polsko-ukraińskie projekty młodzieżowe realizowane na terenie Polski »

Fundator:  Narodowe Centrum Kultury »
pzu.PNG

Praktyki i staże w PZU

17.04.2020

Płatne praktyki i staże w PZU, w różnych obszarach biznesu »

Fundator:  PZU »
European_Commission.svg.png

Program Visiting Fellows

21.04.2020

Krótkoterminowe wizyty wybitnych ekonomistów z całego świata w DG Komisji Europejskiej ds. Spraw Gospodarczych i Finansowych (DG ECFIN). »

Fundator:  Komisja Europejska - Dyrekcja do Spraw Gospodarczych i Finansowych »
eplus logo.jpg

Erasmus+ Edukacja szkolna, Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne

23.04.2020

Dofinansowanie partnerstw instytucji działających w obszarze edukacji szkolnej, obejmujących także wyjazdy uczniów i kadry, utworzonych w celu podnoszenia jakości nauczania i wprowadzania innowacji w przedszkolach i szkołach »

Fundator:  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury »
eplus logo.jpg

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodwe, Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne

23.04.2020

Dofinansowanie programu Erasmus+ dla partnerstw w setorze kształcenia zawodowego i szkoleń »

Fundator:  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury »
GRANT

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe, Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne

23.04.2020

Dofinansowanie partnerstw instytucji szkolnictwa wyższego w ramach programu Erasmus+ »

Fundator:  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury »
aef731a2548ea76f91cfa753570aa6f1.jpg

Erasmus+ Edukacja dorosłych, Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne

23.04.2020

Dofinansowanie realizację międzynarodowych projektów z udziałem zagranicznych partnerów w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych »

Fundator:  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury »
NATO logo.png

Praktyki w NATO

26.04.2020

Sześciomiesięczne płatne staże w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli dla studentów i absolwentów studiów wyższych. . »

Fundator:  NATO »
Horizon2020.jpg

Działania programu Maria Skłodowska-Curie - Horyzont 2020

28.04.2020

Unijny program na rzecz badań i innowacji oraz wspierania rozwoju kariery zawodowej i szkoleń pracowników naukowych »

Fundator:  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji »
lekcja-enter.jpg

"Lekcja:Enter" - edukacja cyfrowa dla nauczycieli

28.04.2020

Grant dla placówek doskonalenia nauczycieli, które samodzielnie lub w partnerstwie z innymi podmiotami, zrealizują szkolenia dla nauczycieli ze stosowania TIK w pracy dydaktycznej. »

Fundator:  Fundacja Orange »
indeks.png

Program Kariera - staże dla studentów i absolwentów

30.04.2020

Program Kariera to elitarny program staży studenckich realizowany przez Polską Radę Biznesu i przeznaczony dla studentów i absolwentów uczelni wyższych. »

Fundator:  Polska Rada Biznesu »
daad_polska.png

Stypendia DAAD na pobyty badawcze dla doktorantów

30.04.2020

Krótkoterminowe stypendia na pobyty badawcze na niemieckich uczelniach i w instytutach badawczych przeznaczone dla doktorantów i młodych naukowców. »

daad_polska.png

Stypendia DAAD na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich

01.05.2020

Stypendia skierowane do grup studentów z wszystkich kierunków na wizyty na niemieckich uczelniach »

Fundator:  DAAD - Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej »
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.gif

Studencki program wymiany stażystów (STEP)

04.05.2020

Praktyki zawodowe zagranicą dla studentów prawa i młodych prawników. »

Fundator:  Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA »
LOGO.JPG

Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach PO WER

04.05.2020

Granty na wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań w różnych obszarach tematycznych (m.in. społecznym i zawodowym), we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju UE »

Koordynator:  Centrum Projektów Europejskich »
eplus logo.jpg

Erasmus+ Młodzież, Akcja 1 - Mobilność osób pracujących z młodzieżą

07.05.2020

Dotacje na międzynarodowe szkolenia, seminaria, współpracę w sieci, wizyty studyjne i staże w organizacjach partnerskich »

Fundator:  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury »
eplus logo.jpg

Erasmus+ Młodzież, Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne

07.05.2020

Dofinansowanie partnerstw organizacji młodzieżowych, instytucji działających w obszarze pozaformalnej edukacji młodzieży i grup nieformalnych, utworzonych w celu wprowadzania innowacji i przekazywania dobrych praktyk. »

Fundator:  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury »
eplus logo.jpg

Erasmus+ Młodzież, Akcja 2 – Transnarodowe Inicjatywy Młodzieżowe

07.05.2020

Dotacje na międzynarodowe inicjatywy grup młodzieży z krajów europejskich, realizowane na rzecz lokalnych społeczności »

Fundator:  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury »
logo eks.png

Europejski Korpus Solidarności - Projekty wolontariatu

07.05.2020

Wolontariat międzynarodowy młodzieży w pełni finansowany przez Europejski Korpus Solidarności »

Fundator:  Komisja Europejska - Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne »
eplus logo.jpg

Erasmus+ Młodzież, Akcja 3 – Wsparcie w reformowaniu polityk

07.05.2020

Fundusze na międzynarodowe i krajowe seminaria umożliwiające dialog z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunku polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą. »

Fundator:  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury »
GRANT

Europejski Korpus Solidarności - Projekty solidarności

07.05.2020

Dofinansowanie krajowych projektów młodzieżowych realizowanych na rzecz lokalnych społeczności »

Fundator:  Komisja Europejska - Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne »
Program Most logo.JPG

MOST - program mobilności studentów w Polsce

15.05.2020

Program dla studentów zainteresowanych spędzeniem semestru lub roku na innym uniwersytecie w Polsce. »

Haller Logo.jpg

Młody Wynalazca

15.05.2020

IX krajowy konkurs na innowacyjne rozwiązanie opracowane przez młodych wynalazców. »

Fundator:  Fundacja Haller Pro Inventio »
fundacja_orange.jpg

#SuperKoderzy - nauka programowania dla dzieci

15.05.2020

#SuperKoderzy to program edukacyjny obejmujący naukę programowania i robotyki dla uczniów szkół podstawowych z klas 4-8.... »

Fundator:  Fundacja Orange »
Europa master Logo.jpg

Europa Master. Trójstronne studia magisterskie w Polsce, Niemczech i Francji

15.05.2020

Bezpłatne studia europejskie umożliwiające uzyskanie dyplomów magisterskich trzech uczelni: Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Johannesa Gutenberga (Moguncja, Niemcy), Uniwersytetu Burgundzkiego (Dijon, Francja) »

Koordynator:  Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego »
fudnacja_orange.jpg

Mega Misja - program edukacji cyfrowej w szkołach

15.05.2020

Program edukacyjny rozwijający kompetencje cyfrowe, przeznaczony dla świetlic szkół podstawowych »

Fundator:  Fundacja Orange »
indeks-400x282.jpg

Indeks Start2Star - stypendia dla maturzystów

17.05.2020

Stypendia dla maturzystów z ubogich rodzin zamierzających podjąć studia na wyższej uczelni »

Fundator:  Fundacja im. Lesława A.Pagi »
LOGO.JPG

Stypendia na studia II i III stopnia oraz pobyty badawcze we Francji

18.05.2020

Stypendia dla studentów szkół wyższych na studia magisterskie i doktoranckie oraz dla badaczy na pobyty naukowe »

Fundator:  Ambasada Republiki Francuskiej »
Fulbright_new_logo.png

Fulbright Junior Research Program

22.05.2020

Stypendia badawcze w USA dla słuchaczy studiów doktoranckich na polskich uczelniach i instytutach naukowych »

Fundator:  Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta »
unnamed.png

Młodzieżowa Stolica Europy 2023

24.05.2020

Konkurs na Młodzieżową Stolicę Europy 2023 - w czasie jednego roku miasto pełniące tę rolę angażuje się w młodzieżowe przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, społecznym i ekonomicznym. »

Fundator:  Europejskie Forum Młodzieży »
GRANT

Erasmus+ Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego

26.05.2020

Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego przyznawana przez KE upoważnia uczelnię do udziału w programie Erasmus+ »

Koordynator:  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury »
1-14116.png

Wsparcie szkoleń i współzawodnictwa sportowego młodzieży - MSiT

31.05.2020

Otwarty konkurs wniosków na dofinansowanie projektów realizowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach wsparcia szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży. »

Fundator:  Ministerstwo Sportu i Turystyki »
DZNT Logo.jpg

Program Stypendialny Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia"

31.05.2020

Program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości. »

Fundator:  Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia »
Ceepus Logo.png

CEEPUS - Środkowoeuropejski program studiów uniwersyteckich

15.06.2020

Program wielostronnej współpracy w dziedzinie edukacji krajów Europy Środkowej. Oferuje udział m.in. w stażach zagranicznych, studiach semestralnych, kursach językowych. »

Fundator:  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej »
ENISA logo.png

Praktyki w Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

18.06.2020

Płatne praktyki (do pięciu miesięcy) w Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, skierowane głównie do młodych absolwentów uczelni wyższych z wykształceniem związanym z działaniami Agencji.. »

Fundator:  Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) »
NT LOGO.JPG

INTEL-PERSPEKTYWY: „Nowe technologie dla dziewczyn”

20.06.2020

Program stypendialny dla studentek, które wybrały kierunki związane z nowymi technologiami oraz maturzystek planujących podjąć naukę na takich kierunkach »

Koordynator:  Intel Corporation »
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.JPG

Study Tours to Poland (STP)

30.06.2020

Wizyty studyjne w Polsce dla zaangażowanych w życie publiczne studentów pierwszych lat studiów z Białorusi, Ukrainy, Mołdawii I wybranych regionów Rosji »

Fundator:  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności »
The_World_Bank_logo.png

Program Młodych Specjalistów Banku Światowego

30.06.2020

Długoterminowy program rozwoju zawodowego w Banku Światowym przeznaczony dla wykwalifikowanych osób, które chcą doskonalić się zawodowo i mają zadatki na przyszłych światowych liderów. »

Fundator:  Bank Światowy (The World Bank) »
GRSPLOGO.jpg

Georgia Rotary Student Program

01.07.2020

Stypendium na roczny pobyt w USA na jednym z uniwersytetów w stanie Georgia. »

Fundator:  Fundacja Rotariańska »
Adenauer Logo.png

Stypendia Fundacji Konrada Adenauera

15.07.2020

Stypendia dla absolwentów i doktorantów planujących naukę w Niemczech. »

Koordynator:  Fundacja Konrada Adenauera w Polsce »
European_Commission.svg.png

LIFE (2014-2020)

14.08.2020

Unijny program LIFE wspiera przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska. »

Fundator:  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Środowiska »
logo-ECML.png

Praktyki i stypendia w Europejskim Centrum Języków Nowożytnych (ECML)

31.08.2020

Rekrutację praktykantów ECML prowadzi dwa razy w roku. Praktyki trwają od 3 do 6 miesięcy. ECML funduje też stypendia - ale nie więcej niż 3 na rok.. »

Fundator:  Rada Europy - Europejskie Centrum Języków Nowożytnych »
Logo.png

Stypendia muzyczne Jütting

31.08.2020

Fundacja Hans i Eugenia Jütting Stendal przyznaje jednorazowe stypendia dla szczególnie utalentowanych polskich i niemieckich studentów akademii muzycznych. »

DBU logo.jpg

Stypendium z ochrony środowiska w Niemczech

16.09.2020

Stypendia dla absolwentów polskich szkół wyższych wszystkich kierunków studiów zawierających w swoim programie tematykę ochrony i zarządzania środowiskiem, ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej. »

Fundator:  Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) »
ECR logo.png

Praktyki w Komitecie Regionów

30.09.2020

Praktyki i staże (krótkoterminowe i długoterminowe) w unijnym Komitecie Regionów dla absolwentów lub studentów uczelni wyższych oraz pracowników sektora publicznego i prywatnego. »

Fundator:  Komitet Regionów »
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv.JPG

Staże w Komitecie Społeczno-Ekonomicznym

30.09.2020

Staże krótkoterminowe i długoterminowe w Komitecie Społeczno-Ekonomicznym. »

Fundator:  Europejski Komitet Ekonomiczno - Społeczny »
DAAD Logo.png

Stypendia DAAD na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych

30.09.2020

Stypendia z różnych dziedzin sztuki dla absolwentów kierunków artystycznych na pobyt studyjny oraz roczne lub dwuletnie uzupełniające studia magisterskie na jednej z niemieckich uczelni »

Fundator:  DAAD - Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej »
Council_of_Europe_logo_.png

Europejska Fundacja Młodzieży - Granty na międzynarodowe działania młodzieżowe

01.10.2020

Europejska Fundacja Młodzieży wspiera międzynarodowe działania realizowane przez krajowe lub międzynarodowe organizacje młodzieżowe. »

Fundator:  Rada Europy (Council of Europe) »
logo_RITA.jpg

RITA - Granty wyjazdowe na działania realizowane w ramach innych programów

15.10.2020

Dofinansowanie wyjazdów do krajów programu RITA – przemiany w regionie, odbywanych w celu rozwijania partnerstwa, udziału w konferencjach, konsultacji wniosków, rozwoju efektów projektu itp. Dofinansowanie może obejmować działania prowadzone w ramach inny »

Fundator:  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności »
European_Commission.svg.png

Juvenes Translatores - konkurs translatorski dla szkół

20.10.2020

Konkurs dla uczniów szkół średnich, którzy chcą się przekonać na czym polega praca tłumacza. »

Fundator:  Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Tłumaczeń »
PNFnRN Logo.jpg

Dotacje na projekty między szkołami wyższymi z Polski i Niemiec

30.10.2020

Dotacje na projekty dwustronne pomiędzy szkołami wyższymi lub innymi instytucjami naukowymi. »

Fundator:  Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki »
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.png

Stypendia artystyczne rządu szwajcarskiego

15.11.2020

Stypendium obejmuje pełny program studiów magisterskich realizowany w Szwajcarii. Przeznaczone jest dla studentów kierunków artystycznych wszystkich specjalności »

Koordynator:  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej »
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.png

Program Fulbrighta USA - UE - Granty dla obywateli UE

01.12.2020

Dofinansowanie dla obywateli państw członkowskich UE na studia, badania i wykłady w USA dotyczące spraw unijnych i dla obywateli USA na studia i badania związane z tematyką unijną. . »

Fundator:  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury »
euroscola-logo.jpg

Euroscola - konkurs dla młodzieży

15.12.2020

Program Parlamentu Europejskiego, którego celem jest zapoznanie uczniów z różnych krajów europejskich z działalnością Parlamentu »

Fundator:  Parlament Europejski »
Przechwytywanie.JPG

SCOPE - Program praktyk wakacyjnych dla studentów medycyny

31.12.2020

Program SCOPE umożliwia studentom wydziałów lekarskich wyjazd na miesięczne praktyki wakacyjne do wielu zakątków świata. »

Fundator:  IFMSA Polska - Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny »
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS.png

Studia doktoranckie na Europejskim Instytucie Uniwersyteckim (EUI)

14.01.2021

Studia doktoranckie o profilu europejskim z zakresu historii i cywilizacji, ekonomii, prawa, nauk politycznych i społecznych. »

Fundator:  Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji »
eujc LOGO.jpg

Vulcanus - praktyki w Japonii

20.01.2021

Praktyki przemysłowe w Japonii dla studentów kierunków inżynierskich i nauk ścisłych z państw członkowskich Unii Europejskiej. »

Koordynator:  Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP »
Przechwytywanie.JPG

Global Intern

Stały nabór

Program, w którym młodzi ludzie mają szansę odbyć staż w trzech różnych miejscach globu »

UN logo.png

United Nations Development Programme - wolontariat

Stały nabór

Program wolontariatu organizowany w ramach działań Organizacji Narodów Zjednoczonych »

Koordynator:  Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie »
AIESEC LOGO.png

AIESEC Międzynarodowy Program Wymiany Praktyk

Stały nabór

Program praktyk dla studentów i absolwentów uczelni wyższych interesujących się ekonomią i zarządzaniem.. »

Koordynator:  AIESEC Polska »
OSF Logo.png

Fundacja Sorosa - programy

Stały nabór

Programy grantowe wspierające tworzenie społeczeństw otwartych, przyznawane w różnych dziedzinach. »

Fundator:  Open Society Foundations »
GRANT

Wirtualne Wymiany programu Erasmus+

Stały nabór

Program umożliwiający wzajemne poznanie się i zrozumienie międzykulturowe oraz rozwój kompetencji młodych uczestników z Europy i krajów Basenu Morza Śródziemnego, za pomocą dedykowanej platformy online »

Koordynator:  Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) »
GRANT

Tandemowy letni kurs językowy (niemiecki)

Czekamy...

Kurs języka niemieckiego przeznaczony dla studentów młodszych lat studiów posiadających podstawową znajomość języka niemieckiego. »

Koordynator:  GFPS-Polska Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej »
GRANT

Europejska Nagroda dla Młodzieży

Czekamy...

Europejska Nagroda dla Młodzieży promuje innowacyjność w wykorzystaniu nowych technologii, mającą na celu sprostanie najważniejszym współczesnym wyzwaniom społecznym, cywilizacyjnym i kulturowym. »

GRANT

Zasiej ziarno integracji (Seeds for integration)

Czekamy...

Małe, średnie i duże granty OBESSU (Organising Bureau of European School Student Unions) na realizację uczniowskich inicjatyw mających na celu wsparcie i pogłębienie procesu integracji uczniów, których rodzice są imigrantami lub uchodźcami »

GRANT

Generacja 5.0

Czekamy...

Granty na projekty skierowane do osób 50+, przyczyniające się do poprawy sytuacji zawodowej, zdrowotnej oraz większego zaangażowania w życie kulturalne »

GRANT

Staże w Europejskiej Agencji Kolejowej

Czekamy...

Kilkumiesięczne, płatne staże w Europejskiej Agencji Kolejowej, głównie dla młodych absolwentów uczelni wyższych z wykształceniem związanym z działaniami Agencji. »

GRANT

Program RITA „Przemiany w Regionie”

Czekamy...

Program „Przemiany w Regionie” wspiera demokratyczne i systemowe przemiany w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem oraz udział w kształtowaniu nowych elit i liderów zdolnych do działania na rzecz »

Koordynator:  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności »
1-14116.png

Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych

Czekamy...

Granty Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie w zadań z zakresu upowszechniania i rozwijania sportu osób niepełnosprawnych »

Fundator:  Ministerstwo Sportu i Turystyki »
EU flag-Erasmus+_vect_POS [RGB].png

Erasmus+ Edukacja dorosłych, Akcja 1 - Projekty mobilności kadry

Czekamy...

Dofinansowanie wyjazdów kadry placówek kształcenia osób dorosłych w celach nauczania w partnerskiej organizacji lub szkolenia jej pracowników oraz w celach odbycia stażu lub szkolenia »

Fundator:  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury »
GRANT

Google.org Impact Challenge - Bezpieczeństwo w sieci

Czekamy...

Dofinansowanie projektów społecznych, edukacyjnych, mających na celu przeciwdziałaniu nienawiści i ekstremizmowi w sieci oraz zwiększaniu bezpieczeństwa społeczności i rodzin w internecie »

GRANT

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe - Wyjazdy pracowników uczelni: nauczanie i szkolenia

Czekamy...

Stypendia na szkolenia lub prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej. »

Koordynator:  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury »
GRANT

Erasmus+ Sport - Współpraca partnerska

Czekamy...

Unijny, międzynarodowy program współpracy organizacji i instytucji wspierający działania zapobiegające negatywnym zjawiskom w sporcie oraz promujący i upowszechniający pozytywne wartości i aspekty edukacyjne związane ze sportem »

Koordynator:  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury »
GRANT

Szkoły dla ekorozwoju

Czekamy...

Dotacje na projekty ekologiczne dla instytucji edukacyjnych z Dolnego Śląska, Mazowsza, Małopolski, Lublina i Rzeszowa. »

Koordynator:  Fundacja Partnerstwo dla Środowiska »
GRANT

Wspólnie dla dziedzictwa

Czekamy...

Program wspierający identyfikację, dokumentację, upowszechnianie oraz społeczne zaangażowanie w proces ochrony i opieki nad dziedzictwem narodowym »

Koordynator:  Narodowy Instytut Dziedzictwa »
bbc logo.png

Międzynarodowy konkurs BBC na radiową sztukę teatralną

Czekamy...

Konkurs BBC i British Council na teatralną sztukę radiową napisaną w języku angielskim - dla osób powyżej 18 roku życia. »

Fundator:  BBC World Service »
euroopa-keskpank-ecb.png

Staże w Europejskim Banku Centralnym

Czekamy...

Staże w Europejskim Banku Centralnym dla studentów i absolwentów takich kierunków jak ekonomia, finanse, administracja, prawo, zasoby ludzkie czy lingwistyka »

GRANT

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Strategiczne Granty

Czekamy...

Celem programu jest wspieranie długoterminowych projektów instytucji ze wszystkich czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej »

Koordynator:  Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki »
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.png

Filmoteka Szkolna. Akcja!

Czekamy...

Projekt przygotowuje młodzież do obcowania z dziełem filmowym, uczy krytycznego odbioru sztuki filmowej, rozwija aktywność twórczą młodych ludzi, pomaga odkryć własne pasje i talenty. »

Fundator:  Centrum Edukacji Obywatelskiej »
GRANT

Staże i praktyki w Parlamencie Europejskim

Czekamy...

Celem staży i praktyk w Parlamencie Europejskim jest uzupełnienie kształcenia młodych obywateli UE i pogłębienie zrozumienia zasad funkcjonowania Parlamentu. »

Koordynator:  Parlament Europejski »
GRANT

Turniej Innowacji Społecznych

Czekamy...

Celem turnieju organizowanego przez Instytut Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest promowanie i wspieranie innowacyjnych pomysłów i rozwiązań mających duży potencjał społeczny. »

GRANT

Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

Czekamy...

Mobilność umożliwia przedstawicielom szeroko rozumianej kadry edukacyjnej udział w zagranicznych kursach, seminariach, praktykach, stażach, wizytach studyjnych oraz innych formach szkoleń. »

Koordynator:  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ »
logo_pl.png

CEDEFOP - nagroda w dziedzinie fotografii

Czekamy...

Międzynarodowy konkurs fotograficzny dla uczniów dotyczący kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie. »

visegrad_fund_logo_blue_800px.jpg

Rezydencje artystyczne Funduszu Wyszehradzkiego

Czekamy...

Program rezydencji artystycznych Funduszu Wyszehradzkiego wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę artystów sztuk performatywnych krajów z Grupy Wyszehradzkiej »

Fundator:  Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki »
19105924_840629132752790_8064796297863294553_n.png

Discover EU - podróże przez Europę

Czekamy...

Podróż przez Europę jako prezent „od Europy” w roku 18. urodzin to zamysł inicjatywy UE dla młodych mieszkańców Starego Kontynentu. Doświadczenie podróży ma również otworzyć młodzież na przekraczanie granic oraz poznawanie innych »

Fundator:  Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury »
GRANT

Nagrody "Pokój poprzez Sport”

Czekamy...

Nagrody „Pokój poprzez Sport” przyznawane są inicjatywom sportowym i ludziom sportu, którzy przyczyniają się do budowania pokoju i stabilności społecznej w regionach dotkniętych biedą, następstwami konfliktów oraz brakiem spójności społecznej.. »

Koordynator:  Pokój poprzez Sport »
FNP-Start-950x477.png

START - program stypendiów krajowych dla młodych naukowców

Czekamy...

Stypendia dla naukowców do 30 lat, którzy są pracownikami lub doktorantami w instytucjach lub przedsiębiorstwach, których jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych »

Fundator:  Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej »
GRANT

Stypendia Fundacji Bayer Science & Education

Czekamy...

Stypendia na pobyty naukowe w Niemczech dla studentów i absolwentów kierunków biologicznych, chemicznych, farmaceutycznych i fizycznych »

Koordynator:  Fundacja Bayer Science & Education »
GRANT

Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom - Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Czekamy...

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych o wybitnych uzdolnieniach. . »

Koordynator:  Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci »
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff.png

Ericsson Innovation Awards (EIA)

Czekamy...

Globalny konkurs, który daje studentom szansę na rozwijanie innowacyjnych pomysłów ICT we współpracy z ekspertami Ericsson »

Fundator:  Telefonaktiebolaget LM Ericsson »
GRANT

English Teaching Program

Czekamy...

Dotacje na rozwój programów nauczania języka angielskiego poza regularnymi zajęciami szkolnymi »

Koordynator:  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności »
MSZ Logo.jpg

Wsparcie przedsięwzięć humanitarnych na Bliskim Wschodzie

Czekamy...

Zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć humanitarnych na Bliskim Wschodzie ze źródeł innych niż budżet RP. Dofinansowanie dotyczy projektów, które wymagają wkładu własnego, a realizowane są z dotacji unijnych lub ONZ »

Fundator:  Ministerstwo Spraw Zagranicznych »
GRANT

Stypendia doktoranckie w Nowej Zelandii

Czekamy...

Wsparcie finansowe dla studentów na studia doktoranckie w Nowej Zelandii »

Koordynator:  Międzynarodowe Nowozelandzkie Stypendia Doktoranckie »
Ecumenical Youth Service LOGO.jpg

Workcampy w Niemczech - Evangelische Jugend

Czekamy...

Workcampy ekumeniczne w Niemczech dla osób w wieku od 18 (wyjątkowo od 17) do 26 lat: projekty ekologiczne, społeczne lub socjalne »

Fundator:  Ecumenical Youth Services »
fdgdggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg.jpg

Międzynarodowy Wolontariat Kanosjański

Czekamy...

Program pracy w misjach chrześcijańskich w krajach całego świata. »

Koordynator:  Siostry Kanosjanki »