Zaawansowane granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)


Zaawansowane Granty ERC są skierowane do uznanych naukowców-liderów dowolnej narodowości (bez względu na wiek), ich celem jest wsparcie prowadzenia przełomowych projektów badawczych, które wyznaczają nowe kierunki w swoich dziedzinach.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) to europejska inicjatywa utworzenia funduszu, który ma na celu wsparcie najlepszych naukowców, inżynierów i uczonych w Europie. Jej zadaniem jest wspieranie badań najwyższej jakości, badań pionierskich we wszystkich dziedzinach nauki, poprzez przyznawanie grantów (drogą konkursową).

Zaawansowane granty ERC są przeznaczone dla naukowców, którzy samodzielnie uzyskali status niezależnego lidera badań naukowych.

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać propozycję pionierskich badań, w dowolnej dziedzinie nauki, inżynierii i wiedzy.

Kandydaci
Aplikujący badacze muszą być naukowo niezależni i wykazać się udokumentowanymi osiągnięciami naukowymi (z ostatniego okresu) i profilem plasującym ich w gronie liderów w dziedzinie (dziedzinach) badań, w których się specjalizują.

Organizacja goszcząca
Wybrana organizacja goszcząca musi posiadać osobowość prawną, musi być publiczną lub prywatną organizacją badawczą z siedzibą w jednym z krajów UE lub krajów stowarzyszonych, którymi są: Albania, Bośnia i Hercegowina, Islandia, Izrael, Wyspy Owcze, Macedonia, Norwegia, Mołdawia, Czarnogóra, Serbia, Szwajcaria i Turcja.

Finansowanie
maksymalnie 2,5 mln euro w ramach jednej dotacji (w niektórych przypadkach maksymalnie 3,5 mln euro).

Czas trwania: do 5 lat.

Jak złożyć wniosek
Aplikacje na granty ERC powinny być składane ze wsparciem i w imieniu instytucji goszczącej. Można je składać tylko w odpowiedzi na otwarte zaproszenie do składania wniosków publikowane w Internecie przez Electronic Proposal Submision Service (EPSS).

Informacji udzielają krajowe punkty kontaktowe

Więcej informacji na stronie organizatora.

stopka strony