Meet and Code


Granty dla organizacji pozarządowych na wydarzenia online dotyczące kodowania, realizowane dla dzieci i młodzieży.
 

Inicjatywa Meet and Code ma na celu wprowadzenie dzieci i młodzieży w świat technologii oraz programowania. Zorganizowane wydarzenia pokażą młodym ludziom, jak dobrą zabawą może być programowanie oraz jak za pomocą kodowania realizować swoje pomysły. Uczestnicy wydarzeń poznają działanie technologii oraz wpływ IT na ich codzienne życie, a odkrywanie szerokiego wachlarza rozwiązań technologicznych, tematów związanych z cyfryzacją oraz kreatywnego kodowania ma motywować i zachęcać do rozwijania kompetencji cyfrowych.

Wydarzenie mogą mieć formę hakatonu, warsztatu programistycznego, wykładu, wydarzenia filmowego, zawodów, nocy kodowania, kursu robotyki itp.

Wszystkie planowane wydarzenia mają mieć formę online, a udział w nich musi być bezpłatny. Wydarzenia nie mogą być krótsze niż 90 minut, ale czas ten może być podzielony na krótsze sesje. Minimalna liczba uczestników: 10 osób. Wydarzenia muszą mieć formę zakładającą interakcję, może to być webinarium, warsztaty online lub kurs online z sesjami pytań i odpowiedzi na żywo

Na co można przeznaczyć dofinansowanie
Grant można wykorzystać tylko na organizację wydarzenia, a koszty mogą obejmować:
– trenera;
– licencje na narzędzia online;
– materiały naukowe dla uczestników, wliczając w to koszty wysyłki;
– wydatki związane z komunikacją wydarzenia: ulotki, plakaty, marketing online itp.;
– zewnętrzne wsparcie profesjonalistów do spraw technicznych i organizacyjnych;
– wynajem przestrzeni, jeżeli ze względów technicznych jest niezbędna do przeprowadzenia wydarzenia;

Jedna organizacja może przesłać kilka różnych pomysłów i aplikować o kilka różnych grantów. Warunkiem jest odrębna tematyka zgłaszanych projektów.

Kwota dofinansowania jednego grantu
Zazwyczaj jest to kwota 400 euro, ale organizator przewiduje też w pojedynczych przypadkach możliwość zwiększenie lub zmniejszenia dotacji.

Grupa docelowa
Uczestnikami wydarzeń mogą być dzieci i młodzież w wieku od 8 do 24 lat, które zostaną wprowadzone w świat technologii i programowania.

Kto i jak może aplikować
Wydarzenia mogą być zaplanowane i zrealizowane przez różnego rodzaju grupy społeczne, np. działające przy szkołach, ekspertów i przedsiębiorstwa z branży IT lub kluby informatyczne. Jednakże, aby uzyskać dofinansowanie, organizatorem wydarzenia musi być organizacja pozarządowa non profit zarejestrowana w KRS, np. stowarzyszenie sympatyków szkoły lub rodziców i nauczycieli. Organizacje muszą się najpierw zarejestrować, a ich profil non profit zostanie zweryfikowany. Zgłoszeń dokonuje się poprzez formularz rejestracyjny.

Termin realizacji wydarzeń: między 1 września a 31 października 2021 r.

Dodatkowo, w 2021 obowiązują także następujące zasady:

  1. Wszystkie wydarzenia muszą być przeprowadzone wirtualnie.
  2. Wydarzenie nie może być krótsze niż 90 minut. Czas ten może zostać zrealizowany jednorazowo bądź rozbity na kilka, krótszych sesji.
  3. Wydarzenia na żywo muszą być przeprowadzone dla minimum 10 osób.
  4. Formatem wydarzenia może być:
    a) wydarzenie na żywo, np. webinarium bądź warsztaty online z kodowania 
    b) inne przedsięwzięcie z obowiązkową interakcją uczestników, np. złożony kurs online z sesjami FAQ na żywo.

Organizator (jury) wybierze trzech finalistów w każdej kategorii, a spośród nich po jednym zwycięzcy. Wszyscy, finaliści i zwycięzcy, otrzymają zaproszenie na galę zamykającą konkurs, która odbędzie się wirtualnie lub w wyznaczonej wcześniej lokalizacji. W przypadku gali organizowanej fizycznie, zostaną pokryte wszystkie koszty podróży, zakwaterowania, wliczając w to dietę na posiłek (dla maksymalnie dwóch osób z organizacji). Zwycięzcy każdej z kategorii otrzymają dodatkowo nagrodę w wysokości 2000 euro.

Więcej informacji

#meetandcode #codeforeurope #girlsdoIT #codeforplanet #diversity #dziewczynykodują #kodujdlaplanety #kodujdlaEuropy #Społeczność #programowanie #młodzież #techsoup

stopka strony