Organizacje

Fundacja TechSoup

Warszawa, Polska

Bracka 25, 00-028

tel.: (22) 102 21 35
email: kontakt@techsoup.pl
www: http://fundacjatechsoup.pl/

Fundacja dąży do tego, żeby każda organizacja społeczna na świecie miała zaplecze technologiczne i wiedzę, pozwalające na pełne wykorzystanie jej potencjału. Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na świecie.

Fundacja TechSoup prowadzi m.in. Program Technologie.org.pl wspierając organizacje poprzez dystrybucję produktów technologicznych (w tym oprogramowania i sprzętu komputerowego) oraz dostarczanie wiedzy na temat wykorzystania nowych technologii przez organizacje pozarządowe.


stopka strony