Newsletter article

Bądź na bieżąco!

Bądź na bieżąco!

"Eurokursor",  elektroniczny newsletter Eurodesk Polska, to przegląd najciekawszych działań dla uczniów, studentów, wolontariuszy, pracowników młodzieżowych i nauczycieli. Wysyłamy go mniej więcej co dwa tygodnie. Znajdziesz w nim:

  • oferty wolontariatu,
  • inspirujące szkolenia,
  • interesujące konkursy,
  • granty dla osób indywidualnych i organizacji,
  • informacje z dziedziny polityki młodzieżowej.
Sprawdź poprawność danych
@
Sprawdź poprawność danych

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail), które zostały przekazane do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (FRSE) w związku z moją decyzją o chęci otrzymywania informacji typu Newsletter. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez FRSE w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji usługi dostarczania Newslettera.

Mam świadomość, iż (i) przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co będzie równoznaczne z anulowaniem subskrypcji Newslettera, (ii) przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych. W celu rezygnacji z otrzymywania Newslettera proszę o wysłanie maila pod adres iod@frse.org.pl

Administratorem przekazanych do FRSE danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.

Newsletterem są informacje o tematyce młodzieżowej, o działalności FRSE i Eurodesku oraz dotyczące realizowanych inicjatyw i programów na rzecz młodzieży, informacje o wydarzeniach, naborach wniosków, naborach do konkursów, informacje na temat europejskiej polityki młodzieżowej, promocji edukacji przekazywane w postaci okresowych (lub jednorazowych) i usystematyzowanych zbiorów informacyjnych, promocyjnych, marketingowych, zawierających zróżnicowane informacje.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do otrzymywania Newslettera.

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia przez FRSE usługi Newslettera.

FRSE wskazuje kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych a także we wszelkich sprawach związanych z niniejszą treścią: e-mail iod@frse.org.pl

Musisz wyrazić zgodę
Musisz potwierdzić
stopka strony