Newsletter article

Bądź na bieżąco!

Nasze newslettery to błyskawiczny przegląd dostępnych działań, form międzynarodowej aktywności i możliwości rozwoju w Polsce i za granicą. Informujemy w nich o szkoleniach, grantach, projektach, konkursach, ofertach wolontariatu, praktyk i staży, nowościach wydawniczych i internetowych oraz wydarzeniach z dziedziny polskiej i europejskiej polityki młodzieżowej.

Newslettery są dwa: Eurokursor i Eurokursor Młodzież. Pierwszy przeznaczony jest dla osób pracujących z młodzieżą. Drugi skierowany jest bezpośrednio do młodych ludzi. Ukazują się co dwa tygodnie. Liczba ich odbiorców przekracza 30 tysięcy. Z każdym dniem jest ich coraz więcej. Dołącz do nich!

Wybierz kategorię **
Sprawdź poprawność danych
@
Sprawdź poprawność danych

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail), które zostały przekazane do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (FRSE) w związku z moją decyzją o chęci otrzymywania informacji typu Newsletter. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez FRSE w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji usługi dostarczania Newslettera.

Mam świadomość, iż (i) przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co będzie równoznaczne z anulowaniem subskrypcji Newslettera, (ii) przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych. W celu rezygnacji z otrzymywania Newslettera proszę o wysłanie maila pod adres iod@frse.org.pl

Administratorem przekazanych do FRSE danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.

Newsletterem są informacje o tematyce młodzieżowej, o działalności FRSE i Eurodesku oraz dotyczące realizowanych inicjatyw i programów na rzecz młodzieży, informacje o wydarzeniach, naborach wniosków, naborach do konkursów, informacje na temat europejskiej polityki młodzieżowej, promocji edukacji przekazywane w postaci okresowych (lub jednorazowych) i usystematyzowanych zbiorów informacyjnych, promocyjnych, marketingowych, zawierających zróżnicowane informacje.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do otrzymywania Newslettera.

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia przez FRSE usługi Newslettera.

FRSE wskazuje kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych a także we wszelkich sprawach związanych z niniejszą treścią: e-mail iod@frse.org.pl

Musisz wyrazić zgodę
Musisz potwierdzić
* pole obowiązkowe
** wybierz przynajmniej jedną kategorię
stopka strony