O nas

Dostęp do informacji zwiększa potencjał młodzieży

Nowoczesne państwo powinno zapewnić młodemu pokoleniu warunki do wszechstronnego rozwoju. Jednym z nich jest dostęp do informacji i doradztwa we wszystkich dziedzinach interesujących młodych ludzi. Krajowe Biuro Eurodesk Polska postuluje zbudowanie w Polsce profesjonalnego - wykraczającego poza działalność prowadzoną przez Eurodesk - systemu informacji


ksim_0.jpgCzym jest system informacji młodzieżowej? To sieć wyspecjalizowanych punktów informacji młodzieżowej, portale młodzieżowe, bazy danych, kompleksowe metodologie wyszukiwania, weryfikacji i udzielania informacji. To zaawansowany system usług i działań prowadzonych przez wysoce wykwalifikowanych profesjonalistów według wypracowanego na przestrzeni kilkudziesięciu lat know-how.

Takie systemy w większości krajów europejskich funkcjonują od dawna. Korzystają z nich miliony młodych ludzi. W Polsce, choć były takie plany, system informacji młodzieżowej nigdy nie powstał. Dlaczego powinien? Ponieważ tak rekomendują europejskie i międzynarodowe organizacje. Gdyż powinniśmy dążyć do wprowadzania w Polsce europejskich standardów. Bo tego oczekuje od nas młode pokolenie. Nade wszystko jednak system informacji młodzieżowej warto zbudować, gdyż jest to w najlepiej rozumianym interesie państwa polskiego.

Tylko osoby dobrze poinformowane są w stanie korzystać z istniejących możliwości i w pełni wykorzystywać swój potencjał. Dzięki swobodnemu dostępowi do rzetelnej informacji młodzi obywatele stają się bardziej aktywni, bardziej mobilni, bardziej świadomi swoich praw i możliwości. Skuteczniej  wykorzystują istniejące szanse, w większym stopniu realizują swoje aspiracje, lepiej rozumieją zachodzące przemiany cywilizacyjne. Dokonują bardziej racjonalnych wyborów, podejmują przemyślane decyzje – służące im samym i społecznościom w których żyją.


#informacjamlodziezowa

stopka strony