O Eurodesku

Eurodesk to…

Eurodesk to program dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych, wspierany – finansowo i merytorycznie - przez Komisję Europejską, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego w ramach programu "Erasmus+"

Eurodesk to sieć działająca w 35 krajach europejskich. Należą do niej organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą, zajmujące się informacją europejską i/lub młodzieżową. W Eurodesku działa ponad 1000 organizacji, w tym ponad 60 w sieci Eurodesk Polska .

Eurodesk to informacja o możliwościach w Europie - dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Edukacja, szkolenia, mobilność, fundusze – to główne obszary zainteresowania naszych odbiorców. A tym samym i nasze.

Jak działamy

Struktura. Program Eurodesk działa na czterech poziomach – europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. Koordynatorem na poziomie europejskim jest europejskie biuro Eurodesk Brussels Link w Brukseli. Za koordynację Eurodesku w Polsce odpowiada Krajowe Biuro Eurodesk Polska, które mieści się w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Przy instytucjach i organizacjach w większych miastach, działają Regionalne Punkty Eurodesk Polska.  W mniejszych miastach i miejscowościach działają punkty lokalne, większość z nich w ramach sieci regionalnych.

Narzędzia. Konsultanci Eurodesku mają ze sobą stały kontakt online. Dzięki temu błyskawicznie zdobywamy i przekazujemy informacje. Prowadzimy też bazę polskich i europejskich programów grantowych, organizacji i instytucji, szkoleń, projektów, w których możńa wziąć udział i projektów zrealizowanych oraz źródeł informacji.

Know-how – nasze działania poparte są wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu informacją – szukamy informacji, gromadzimy informacje, przetwarzamy informacje, udzielamy informacji. Naszym know-how dzielimy się z pracownikami organizacji i instytucji, które należą do sieci Eurodesk Polska. I vice versa. Konsultanci Eurodesk Polska to niejednokrotnie eksperci w dziedzinach związanych z młodzieżą, edukacją, mobilnością, szkoleniami i Unią Europejską. Swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzielą się z innymi członkami sieci. Istotę eurodeskowego networkingu znakomicie oddaje reportaż o sieci Eurodesk Polska.

Co robimy

Odpowiadamy na pytania. Są ich setki. Np. takie: Dlaczego dzień Europy obchodzi się 9 maja? Jakie są zasady występowania na ulicy w Wielkiej Brytanii? Gdzie szukać kontaktu z młodymi Niemcami? Odpowiadamy na nie telefonicznie, mailowo, osobiście. Masz pytanie? Skontaktuj się z Krajowym Biurem Eurodesk Polska lub jednym z punktów Eurodesk Polska.

Informujemy! Konkursy, granty, projekty, szkolenia - nasze aktualności to przegląd najważniejszych spraw związanych z europejską polityką młodzieżową. Informujemy o najważniejszych wydarzeniach, publikacjach, nowościach w internecie, seminariach, grupach szukających partnerów do projektów. Wszystkie aktualnosci informacje o projektach i szkoleniach wysyłamy co dwa tygodnie elektronicznym newsletterem - Eurokursorem. Raz na miesiąc wysyłamy newsletter Eurokursor–Granty z informacjami o aktualnych programach grantowych. Wydajemy też kwartalnik „Europa dla Aktywnych” ("EdA") wraz z dodatkiem informacyjno-promocyjnym „Twój Eurodesk”. „EdA” i "TE"otrzymuje kilka tysięcy organizacji i instytucji w całej Polsce.

Wydajemy publikacje. Tak, jesteś Europejczykiem! I możesz bez przeszkód wyjechać do innego unijnego kraju - na studia, do pracy, na wolontariat. Od czego zacząć? Od lektury „Na biało”, „Studiowanie to wyzwanie”, „Altruisty w akcji”, czyli naszych publikacji o pracy, studiach i wolontariacie w Europie. Publikacje dostępne są za darmo w punktach Eurodesk Polska. Tylko i wyłącznie.

Prowadzimy eurolekcje i warsztaty. O pracy, studiach, wolontariacie, funduszach, aktywnym obywatelstwie i szansach dla młodzieży w Europie. Scenariuszy lekcji i warsztatów jest pięć. Każdy inny, wszystkie ciekawe. Opracowali je konsultanci Eurodesk Polska. To oni prowadzą lekcje - w szkołach i organizacjach młodzieżowych. Gdzie i na jakich zasadach? Czytaj na stronie eurolekcje.

Odpowiadamy za Europejski Portal Młodzieżowy, na którym znajdują się setki artykułów dla młodzieży. Tworzą je konsultanci krajowi Eurodesku. Europejski Portal Młodzieżowy. Składa się z 9 działów. Trzy najważniejsze to wolontariat, praca i studia. To najbardziej młodzieżowa strona Unii Europejskiej.