SIEĆ

Do sieci Eurodesk Polska należy kilkadziesiąt organizacji i instytucji. Wszystkie prowadzą działalność informacyjną skierowaną do młodzieży i osób pracujących z młodzieżą.

Sieć działa na dwóch poziomach – regionalnym i lokalnym. W większych miastach działają punkty regionalne, w mniejszych – lokalne. Większość punktów lokalnych działa w ramach sieci regionalnych.

Działające przy organizacjach i instytucjach należących do sieci punkty informacyjne Eurodesk Polska udzielają informacji, prowadzą lekcje i warsztaty dla młodzieży, realizują projekty informacyjne, rozpowszechniają publikacje i materiały promocyjne Eurodesku.  Wszystkie punkty mają dostęp do eurodeskowych narzędzi umożliwiających błyskawiczne pozyskiwanie i przekazywanie informacji.  

Legenda

Kolor fioletowy - Krajowe Biura Eurodesku Kolor czerwony - Regionalne Punkty Eurodesk Polska Kolor żółty - Partnerzy Eurodesk Polska
Kolor zielony - Lokalne Punkty Eurodesk Polska Kolor niebieski - Europejskie Biuro Eurodesku

REGIONALNE PUNKTY INFORMACYJNE:

SIECI REGIONALNE

SIEĆ REGIONALNA POMORZE

Koordynator: Stowarzyszenie Morena, ul. Jaśkowa Dolina 7, 80-252 Gdańsk

Lokalne Punkty Informacyjne należące do sieci Eurodesk Pomorze:

SIEĆ REGIONALNA KUJAWSKO-POMORSKIE

Koordynator: Wyższa Szkoła Gospodarki, Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz

Lokalne Punkty Informacyjne należące do sieci Eurodesk Kujawsko-pomorskie:

POZOSTAŁE LOKALNE PUNKTY INFORMACYJNE:

PARTNERZY STRATEGICZNI: