Program TechSoup Polska


Program TechSoup zapewnia polskim organizacjom pozarządowym bezpłatny lub tańszy dostęp do najnowszych oprogramowań, sprzętów komputerowych i szkoleń.

Cel

Celem programu jest zapewnienie polskim organizacjom tańszego bądź bezpłatnego dostępu do rozwiązań cyfrowych. Powstałe oszczędności organizacje mogą przeznaczyć na realizacje swojej misji i celów. 

Kto może aplikować

Aplikować mogą organizacje pozarządowe, a w szczególności:

  • fundacje;
  • stowarzyszenia;
  • organizacje kościelne i inne związki wyznaniowe;
  • biblioteki i muzea publiczne.

Zasady

Z chwilą otrzymania od TechSoup wiadomości o zakwalifikowaniu do programu, można zalogować się na konto organizacji w serwisie www.techsoup.pl, dodać wybrane produkty do tzw. koszyka i potwierdzić zamówienie. Następnie należy opłacić fakturę proformę, którą TechSoup prześle na adres e-mail organizacji.

Formalności aplikacyjne

By przystąpić do programu należy zarejestrować się w systemie. W ciągu od 3 do 7 dni roboczych organizacja otrzyma wiadomość z informacją o wyniku kwalifikacji. 

Dofinansowanie

Rejestracja i uczestnictwo organizacji w programie TechSoup Polska są bezpłatne. Dopiero, gdy organizacja chce zawnioskować o konkretny produkt, należy wnieść opłatę administracyjną przypisaną do produktu.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji.

#Grant #TechSoupPolska #OrganizacjePozarządowe

stopka strony