CyberMACS

2-letnie studia w zakresie cyberbezpieczeństwa i stypendia dla najlepszych w ramach Erasmus Mundus


Międzynarodowy program studiów cyberbezpieczeństwa na 3 uniwersytetach w Niemczech, Turcji i Północnej Macedonii połączony z ofertą staży oraz stypendiami dla najlepszych studentów. Program kładzie nacisk na mobilność i oferuje podwójne dyplomy absolwentom.

Szacuje się, że cyberprzestępczość kosztowała światową gospodarkę około 1 biliona dolarów w 2020 roku. W lutym 2021 roku cyberatak wymierzono w komputer obsługujący stację uzdatniania wody na Florydzie w celu jej skażenia. W maju 2021 roku celem ataku stał się największy rurociąg paliwowy w USA. Cyberataki przejawiają się w różnych formach, dotyczą także ogólnoświatowego naruszenia danych i mają bezpośredni wpływ na firmy i pracujących w nich ludzi. I tak np. cyberatak na aplikację w mediach społecznościowych skutkował wyciekiem danych 1,3 miliona użytkowników. Zmieniający się krajobraz cyberzagrożeń wymaga zastosowania natychmiastowego, kompleksowego i praktycznego podejścia w postaci edukacji wykwalifikowanej kadry profesjonalistów zajmujących się zapobieganiem, łagodzeniem i zarządzaniem zagrożeniami.

Zasady

CyberMACS oferuje 2-letni wspólny europejski program magisterski w pełnym wymiarze godzin (120 ECTS) aby wykształcić przyszłych ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa.

Studenci pierwszego roku zostaną przeszkoleni z podstaw cyberbezpieczeństwa. Na drugim roku następuje wybór specjalizacji, program obejmuje obowiązkową szkołą zimową/letnią oraz staż. Oprócz ścieżki specjalizacyjnej, studenci zostaną przeszkoleni w zakresie umiejętności miękkich, dotyczących przedsiębiorczości i uzyskają tytuł magistra.

Program rozpocznie się jesienią i będzie realizowany na 3 uczelniach:

  • Kadir Has University (KHAS) w Turcji,
  • SRH Berlin University of Applied Sciences (SRH) w Niemczech,
  • Ss.Cyril and Methodius University- Skopje, (UKIM) w Pólnocnej Macedonii.

Kto może aplikować

Wymagania kwalifikacyjne:

1. Oficjalne uznanie poprzedniej uczelni i dyplomu przez Organizatorów. 
2. Osiągnięcie odpowiedniego wyniku testu z języka angielskiego.
3. Złożenie wniosku online i obowiązkowych dokumentów aplikacyjne zgodnie z instrukcją przed upływem terminu składania wniosków (kandydaci na ostatnim roku studiów mogą się ubiegać o przyjęcie, pod warunkiem, że ukończą studia do 17 sierpnia 2023 r.). 

Wpływ na wyniki selekcji będą miały następujące czynniki:

1. Dotychczasowe studia i doświadczenie.
2. Doskonałe wyniki w nauce.
3. Rozpoznawalność i jakość instytucji. 
4. Motywacja i zaangażowanie do uczestnictwa w CyberMACS.
5. Inne istotne osiągnięcia.
6. Znajomość języka angielskiego.

Stypendia i opłaty

Studentom Erasmus Mundus, CyberMACS oferuje stypendia w wysokości 1400 € miesięcznie przez 2 lata i zwolnienie z opłaty rejestracyjnej/lub czesnego. Organizator planuje wybrać maksymalnie 33 studentów, dla których przewidziano stypendium i/lub zwolnienie z opłat. Część z nich otrzyma możliwość uczestnictwa w całym programie za obniżoną stawkę (5175 €.), pokrywającą koszty opłaty rejestracyjnej i czesnego.

Wszyscy studenci stypendialni i samofinansujący się ponoszą koszty transportu, zakwaterowania i utrzymania. Czesne obejmuje międzynarodowe ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe oraz koszty uczestnictwa w kursie. 

#cyberbezpieczeństwo #ErasmusMundus #IT

stopka strony