Organizacje

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA)

Bruksela, Belgia

Rue Joseph II 59, 1000

tel.: +32 2 299 11 11 (centrala telefoniczna Komisji)
www: https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (European Education and Culture Executive Agency - EACEA) z siedzibą w Brukseli, rozpoczęła działalność 1 stycznia 2006 r. Do jej zadań należy:

 • zarządzanie, w ścisłej współpracy z innymi służbami Komisji, unijnymi programami finansowania wymienionych poniżej:
  • „Kreatywna Europa”
  • Erasmus+
  • Europejski Korpus Solidarności
  • Obywatele, Równość, Prawa i Wartości
 • zarządzanie projektami wybranymi podczas realizacji programów finansowania na lata 2014–2020 oraz programów finansowania na lata 2007–2013 oraz siecią Eurydice (analiza i porównywalne dane dotyczące europejskich systemów kształcenia i polityki w dziedzinie edukacji w Europie).
Działalność agencji
 • opracowywanie warunków i wytycznych dotyczących możliwości finansowania
 • ocenianie wniosków
 • wybieranie projektów i podpisywanie umów dotyczących projektów
 • utrzymywanie ścisłych kontaktów z beneficjentami i monitorowanie projektów
 • zapewnianie wnioskodawcom i beneficjentom informacji i wsparcia
 • zapewnianie wsparcia politycznego Komisji Europejskiej

Agencja zajmuje się większością zagadnień związanych z zarządzaniem programami, w tym opracowywaniem zaproszeń do składania wniosków, wyborem projektów, podpisywaniem umów dotyczących projektów, zarządzaniem finansami, monitorowaniem projektów (sporządzaniem sprawozdań okresowych i końcowych), kontaktem z beneficjentami programów i przeprowadzaną na miejscu kontrolą realizacji programów. Wszystkie części składowe programów zarządzane przez Agencję są scentralizowane i wspierają realizację projektów o charakterze technicznym, które nie wymagają podejmowania decyzji politycznych.


stopka strony