DiscoverEU

Podróże przez Europę


Możliwość podróżowania po całej Europie otrzymuje 36 tys. 18-latków, dołączając tym samym do grona 250 tys. osób, które wzięły udział w programie od 2018 r. Celem jest zapewnienie jak największej liczbie młodych ludzi okazji do podróżowania, odkrywania nowych miejsc i zawierania długotrwałych przyjaźni.

Bilet DiscoverEU umożliwia podróż po krajach programu, natomiast koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnicy pokrywają samodzielnie. Samodzielnie również rezerwują sobie noclegi i planują program podróży. W bieżącej rundzie dostępnych będzie prawie 36.000 biletów w podziale na wszystkie państwa. Konkurs jest częścią programu Erasmus+. 

Polska otrzymała w bieżącej rundzie pulę 2.782 biletów.

Kto może się zgłaszać:
Zgłoszenia przyjmowane są od osób, które:

  • są osiemnastolatkami, a więc urodziły się między 1 lipca 2005 r. a 30 czerwca 2006 r.;
  • są obywatelami jednego z państw członkowskich UE, ich terytoriów zamorskich, a także Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Macedonii Północnej, Serbii i Turcji,
  • są gotowe zostać ambasadorami DiscoverEU.

Termin, czas i miejsce odbywania podróży:

  • termin realizacji podróży: między 1 lipca 2024 r. a 30 września 2025 r.;
  • podróż może trwać minimum 1 dzień a maksymalnie 1 miesiąc;
  • na trasie podróży musi się znaleźć co najmniej jeden kraj członkowski UE inny od kraju zamieszkania.

Zasady konkursu
Zgłoszeń dokonuje się online, poprzez formularz zgłoszeniowy. Niezbędne będzie podanie danych osobowych i szczegółów dotyczących podróży (patrz punkt poniżej). Przewidziano udział w quizie, który będzie zawierał pięć pytań wielokrotnego wyboru na temat kultury i różnorodności Europy oraz unijnych inicjatyw skierowanych do młodych osób. Ponadto trzeba będzie udzielić odpowiedzi na pytanie dodatkowe, co ułatwi Komisji Europejskiej wybór uczestników w sytuacji, gdy zgłoszeń będzie zbyt dużo.

Zasady odbywania podróży
Większość trasy laureaci pokonują koleją, ale bilet DiscoverEU umożliwia także, w wyjątkowych przypadkach, podróż autobusem lub promem. Istnieje możliwość zrealizowania podróży w grupie (maksymalnie 5-osobowej), a także wyboru elastycznego lub ustalonego planu podróży. W tym pierwszym można zaplanować dowolną liczbę krajów, które chce się odwiedzić, w tym drugim – tylko dwa. Maksymalna wartość biletu to 283,26 euro (na osobę). Bilety upoważniają do przejazdu 2. klasą lub klasą ekonomiczną.

Karta zniżkowa DiscoverEU
Oprócz biletu uczestnicy otrzymają również kartę zniżkową DiscoverEU (European Youth Card – EYCA). Zapewnia ona dostęp do zniżek na bilety i usługi (kultura, nauka, przyroda, sport, transport lokalny, zakwaterowanie, gastronomia itp.)  dostępne we wszystkich kwalifikujących się krajach.

Dodatkowe wsparcie
Aby zwiększyć wymiar edukacyjny doświadczenia DiscoverEU, agencje krajowe Erasmus+ będą ułatwiać spotkania informacyjne i spotkania w celu przygotowania młodych podróżnych do wyjazdu oraz stworzenia okazji do wzajemnego uczenia się. Podczas tych spotkań DiscoverEU promuje debatę m.in. na temat zrównoważonego rozwoju, kultury i tożsamości europejskiej. W szczególności nacisk kładzie się na włączenie. Uczestnicy niepełnosprawni lub z problemami zdrowotnymi mogą korzystać z pomocy w trakcie podróży. Oprócz kosztów podróży zapewnia się również dodatkową pomoc indywidualną.

Więcej informacji, szczegółowe zasady, najczęściej zadawane pytania i porady dla podróżujących są dostępne na stronie konkursu. Warto także dołączyć do oficjalnej grupy na facebooku.

 

#konkursy #kultura #młodzież #podróże #Europa #discovereu

stopka strony