Granty -

Kreatywna Kultura - Media


Wsparcie dystrybucji kinowej oraz dystrybucji za pośrednictwem platform internetowych oraz pomoc w stawieniu czoła wyzwaniom rewolucji cyfrowej i globalizacji.

Cel

Komponent MEDIA wspiera europejski sektor audiowizualny. Jego głównymi celami są wzmacnianie zdolności sektora i promowanie transnarodowego obiegu europejskich dzieł audiowizualnych. 

W edycji programu Kreatywna Europa 2021-2027 duży nacisk kładziony będzie na wsparcie sektora, który bardzo mocno odczuł skutki pandemii COVID-19, większe znaczenie będzie miała współpraca międzynarodowa, tworzenia sieci współpracy podmiotów aktywnie działających w sektorze audiowizualnym. Ponadto istotna będzie odpowiedź na Europejski Zielony Ład oraz inicjatywy zakładające włączanie społeczne i równowagę płci w sektorze.

Kto może aplikować

Działania Komponentu skierowane są do producentów filmów i gier komputerowych, dystrybutorów, agentów sprzedaży, organizatorów szkoleń i warsztatów, festiwali filmowych, targów branżowych, wydarzeń budujących i rozwijających widownię filmów europejskich oraz inicjatyw edukacyjnych, twórców innowacyjnych narzędzi internetowych przeznaczonych dla profesjonalistów z branży audiowizualnej, inicjatyw sieciujących europejskie platformy VoD oraz kin promujących filmy europejskie.

Komponent MEDIA wspiera sieci profesjonalistów sektora audiowizualnego, ze szczególnym uwzględnieniem przystosowania się do digitalizacji, a także budowanie potencjału firm w zakresie tworzenia większej liczby utworów audiowizualnych przeznaczonych na rynki europejskie i pozaeuropejskie. 

Zasady

W latach 2021–2027 komponent MEDIA będzie wspierał europejski sektor audiowizualny w oparciu o trzy klastry:

 

 • KLASTER WYSOKIEJ JAKOŚCI TREŚCI

Wspieranie współpracy i innowacji w tworzeniu i produkcji wysokiej jakości utworów audiowizualnych. Klaster obejmuje wsparcie projektów audiowizualnych w fazach rozwoju oraz produkcji, które posiadają duży potencjał międzynarodowy.

Schematy dofinansowania:

 • European Co-Development (nabór w 2021 r.: 17.11)
 • European Slate Development (nabór w 2021 r.: 25.08)
 • European Mini-Slate Development (nabór w 2021 r.: 12.08)
 • TV and Online Content (nabór w 2021 r.: 25.08)
 • Video Games and Immersive Content Development

 

 • KLASTER BIZNESOWY

Obejmuje działania dotyczące promowania innowacji biznesowych, konkurencyjności oraz profesjonalizacji w celu wzmocnienia europejskiego sektora audiowizualnego w stosunku do globalnych konkurentów. Klaster ukierunkowany jest na podnoszenie kompetencji europejskich profesjonalistów sektora audiowizualnego, budowanie sieci kontaktów oraz rozwój innowacyjnych narzędzi biznesowych.

Schematy dofinansowania:

 • Fostering European Media Talents and Skills (nabór w 2021 r.: 26.08)
 • Markets & Networking (nabór w 2021 r.: 24.08)
 • European Film Distribution
 • European Film Sales
 • Innovative Tools and Business Models (nabór w 2021 r.: 24.08)
 • MEDIA 360°

 

 • KLASTER PUBLICZNOŚCI

Zwiększenie dostępności i widoczności utworów audiowizualnych dla potencjalnych odbiorców poprzez różne kanały dystrybucji i rozwój widowni. Klaster skupia schematy nakierowane na zwiększanie publiczności europejskich treści audiowizualnych i docieranie przez nie do szerokiej widowni oraz rozwój dystrybucji – zarówno kinowej, jak i z wykorzystaniem platform VoD.

Schematy dofinansowania:

 • Networks of European Cinemas (nabór w 2021 r.: 10.08)
 • European Festivals (nabór w 2021 r.: 24.08)
 • European VoD Networks and Operators (nabór w 2021 r.: 05.10)
 • Films on the Move (nabór w 2021 r.: 24.08)
 • Subtitling of Cultural Content
 • Audience Development & Film Education (nabór w 2021 r.: 05.10)

Formalności aplikacyjne

Proces składania wniosków i załączników do nich odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Proces aplikacji.

Informacje o konkursach są ogłaszane na stronie internetowej Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury, a konkursy wniosków prowadzone są poprzez portal Funding & Tender Opportunities.

Jak złożyć wniosek  na portalu F&T – prezentacja

Zanim wypełni się formularz aplikacyjny, należy zarejestrować się i założyć konto w bazie EU Login, a następnie przy użyciu tego samego loginu i hasła zalogować w portalu Funding&Tender Opportunities. Poniżej przedstawiamy jak to zrobić krok po kroku.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na stronie grantu.

#kreatywnaeuropa #media #klastry #publiczność #kino #sztukaaudiowizualna

stopka strony