Erasmus+ Młodzież, Akcja 3 – Wsparcie w reformowaniu polityk

Projekty dialogu młodzieży


Fundusze na międzynarodowe i krajowe seminaria umożliwiające dialog z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunku polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą.

Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Celem Projektów dialogu młodzieży jest wsparcie reform w obszarze polityki młodzieżowej i edukacji, poprzez dofinansowanie działań realizowanych na poziomie krajowym i międzynarodowym. Program wpiera m.in. spotkania młodych ludzi z decydentami, pracę grup roboczych, debaty, imprezy prezydencjalne, Europejski Tydzień Młodzieży.

Dofinansowywane działania
W ramach tego programu można realizować m.in.:

– krajowe i międzynarodowe seminaria (debaty, wymiana informacji, aktywne uczestnictwo młodzieży, debaty z decydentami);
– wydarzenia powiązane z Europejskim Tygodniem Młodzieży;
– Krajowe spotkania i seminaria transnarodowe przygotowujące grunt pod oficjalne konferencje na temat młodzieży organizowane w trakcie każdego semestru przez państwo członkowskie sprawujące prezydencję w Unii Europejskiej;
– konsultacje z udziałem osób młodych w celu określenia ich potrzeb w kwestiach dotyczących udziału w życiu demokratycznym (konsultacje internetowe, badania opinii itp.).

Projekty mogą być realizowane na poziomie krajowym i międzynarodowym. Na poziomie krajowym w projekt zaangażowana jest jedna organizacja, na poziomie międzynarodowym – minimum dwie, z dwóch różnych krajów, z których jeden musi być Krajem Programu. Projekty muszą odbywać się w kraju wnioskodawcy. Uwaga: to jedyne działanie w programie Erasmus+, które może być realizowane bez udziału partnera z zagranicy (nie licząc aktywności realizowanych w ramach Projektów solidarności, jednego z trzech działań Europejskiego Korpusu Solidarności).

Uwaga: program nie będzie dofinansowywał statutowych spotkań organizacji oraz wydarzeń politycznych.

Uczestnicy
Minimum 30 osób w wieku 13–30 lat (limit wiekowy obowiązuje młodzież biorącą udział w projekcie).

Czas trwania projektu
Od 3 do 24 miesięcy.

Dofinansowanie
Maksymalnie 50 tys. euro na projekt. Dofinansowanie obejmuje:
– koszty podróży (kwota dofinansowania zależy od dystansu);
– koszty organizacyjne (ryczałt na jednego uczestnika, w zależności od kraju;
– wsparcie finansowe może również pokrywać koszty dodatkowe związane z udziałem osób niepełnosprawnych oraz koszty specjalne, np. wizy, pozwolenia pobytowe itp. (w obu przypadkach jest to 100% uprawnionych kosztów).

Państwa uczestniczące w programie
1. Kraje Programu
• 27 krajów członkowskich UE oraz Wielka Brytania
• kraje spoza UE uczestniczące w programie: Macedonia (Republika Macedonii Północnej), Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia.
Do krajów programu zaliczają się również terytoria zamorskie krajów Unii Europejskiej. Ich szczegółowa lista znajduje się tutaj.

2. Sąsiadujące Kraje Partnerskie
• Europa Południowo-Wschodnia: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo
• Europa Wschodnia i Kaukaz: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Ukraina
• Kraje Basenu Morza Śródziemnego: Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Libia, Maroko, Palestyna, Syria, Tunezja

Kto może składać wnioski
Wnioski mogą składać tylko organizacje z Krajów Programu:
– Organizacje non-profit, stowarzyszenia, fundacje
– Europejskie organizacje pozarządowe
– Instytucje publiczne na poziomie lokalnym

Przed złożeniem wniosku

Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF). Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować. Cały proces wyjaśniony jest tutaj.

Więcej informacji znajduje się w Polskim przewodniku po programie Erasmus+ oraz na polskiej stronie programu.

#aktywność #demokracja #młodzież #informacja