Organizacje

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Warszawa, Polska

Al. Jerozolimskie 142a, 02-305

tel.: 22 463 10 00
email: kontakt@frse.org.pl
www: http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) jest fundacją Skarbu Państwa. Pełni rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce. Obsługuje programy wsparcia i współpracy zagranicznej w dziedzinie edukacji, szkoleń zawodowych i działań młodzieżowych.


stopka strony