Erasmus+ Młodzież, Akcja 1 - Mobilność osób pracujących z młodzieżą


Dotacje na międzynarodowe szkolenia, seminaria, współpracę w sieci, wizyty studyjne i staże w organizacjach partnerskich.

Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Projekty Mobilności osób pracujących z młodzieżą mają charakter szkoleniowy. Ich celem jest rozwój zawodowy, realizowany poprzez udział w międzynarodowych seminariach, szkoleniach, wizytach studyjnych i stażach. Efektami działań powinno być podniesienie jakości pracy z młodzieżą, nawiązanie współpracy z organizacjami partnerskimi za granicą oraz wspólne projekty angażujące młodych ludzi.

Dofinansowane działania:

 • seminaria i warsztaty (platforma do dyskusji i wymiany dobrych praktyk),
 • kursy szkoleniowe,
 • wizyty studyjne krótka wizyta ze zorganizowanym programem pozwalającym poznać politykę i działania na rzecz młodzieży w innym kraju,
 • job shadowing: krótki pobyt w organizacji partnerskiej w innym kraju w celu poznania ich sposobu pracy,
 • działania i wydarzenia umożliwiające budowanie partnerstwa: spotkania zorganizowane w celu umożliwienia uczestnikom znalezienia partnerów do współpracy międzynarodowej.

Uczestnicy:

Pracownicy młodzieżowi – osoby pracujące z młodzieżą, trenerzy, liderzy młodzieżowi, bez limitów wiekowych. W jednym projekcie może wziąć udział do 50 osób  z co najmniej dwóch państw, z których co najmniej jedno jest Krajem Programu.

Długość pobytu:

Czas trwania wyjazdu: od dwóch dni do dwóch miesięcy (nie wliczając czasu podróży).

Dofinansowanie:

 • wsparcie organizacyjne (koszty bezpośrednio związane z realizacją działań)- 100 EUR/osobę,
 • koszty podróży (kwota dofinansowania zależy od dystansu). W przypadku wyboru opcji podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu (green travel), takich jak kolej, statki, carpooling, otrzymuje się dodatkowe dofinansowanie,
 • wsparcie indywidualne – 59 EUR/osobę,
 • wsparcie włączenia osób o mniejszych szansach – 100% kosztów kwalifikowalnych,
 • koszty nadzwyczajne- 80% kosztów kwalifikowalnych,
 • możliwa jest realizacja i dofinansowanie wizyty przygotowawczej- 575 EUR/ na uczestnika wizyty.

Kto może składać wnioski:

O granty mogą się ubiegać: organizacje młodzieżowe, stowarzyszenia i fundacje, instytucje działające na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, stowarzyszenia regionów, europejskie grupy współpracy terytorialnej, podmioty gospodarcze działające w sektorze odpowiedzialnego społecznie biznesu.

Osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie z programu Erasmus+.

Państwa uczestniczące w programie:

 • 27 krajów członkowskich UE,
 • Kraje kandydujące do UE: Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej,
 • Kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia,
 • Kraje partnerskie.

Przed złożeniem wniosku
Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF). Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować.

Więcej informacji znajduje się w przewodniku po programie Erasmus+ oraz na polskiej stronie programu.

#aktywność #kultura #ngo #organizacje #osoby

stopka strony