Granty -

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1 - Projekty mobilności kadry


Dofinansowanie wyjazdów kadry placówek kształcenia zawodowego na staż i praktyki zawodowe lub prowadzenie kursów i szkoleń w partnerskiej organizacji za granicą

Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Projekty wsparcia wyjazdów kadry placówek kształcenia zawodowego ma na celu podniesienie jakości i zwiększenie atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie oraz wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących w programie.

Państwa uczestniczące w programie

 • 27 krajów członkowskich UE,
 • kraje kandydujące do UE: Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej,
 • kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia,
 • kraje partnerskie.

Działania:

 • obserwacja pracy (trwająca od 2 do 60 dni),
 • wyjazdy w celu nauczania lub szkoleniowe (trwające od 2 do 365 dni),
 • kursy i szkolenia (trwające od 2 do 30 dni).

Czas trwania projektu: od 6 do 18 miesięcy.

Uczestnicy:

 • Nauczyciele, trenerzy, doradcy zawodowi i inni pracownicy  organizacji  działających w obszarze kształcenia zawodowego,
 • Pracownicy przedsiębiorstw, sektora publicznego na stanowiskach szkoleniowych i trenerskich.

Wyjazdy kadry odbywają się w ramach współpracy organizacji wysyłającej i przyjmującej z co najmniej dwóch krajów.

Rekrutacja uczestników:

Uczestników rekrutuje organizacja kształcenia i szkolenia zawodowego bądź koordynator konsorcjum z kraju uczestniczącego w programie. Na konsorcjum składają się minimum 3 organizacje kształcenia zawodowego.

Miejsce odbywania kursów, szkoleń, obserwacji pracy:

 • publiczne (także społeczne) i prywatne, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa,
 • instytucje publiczne działające na poziomie lokalnym regionalnym lub krajowym,
 • izby przemysłowo-handlowe, związki zawodowe, związki rzemiosła,
 • instytuty badawcze,
 • placówki kształcenia zawodowego, instytuty, centra edukacyjne,
 • organizacje non-profit, stowarzyszenia, fundacje,
 • instytucje i organizacje świadczące usługi w obszarze informacji i doradztwa zawodowego.

Dofinansowanie:

 • koszty podróży- kwota dofinansowania zależy od dystansu. W przypadku wyboru opcji podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu (green travel), takich jak kolej, statki, carpooling, otrzymuje się dodatkowe dofinansowanie,
 • koszty organizacyjne, w skład których może również wchodzić przygotowanie pedagogiczne, kulturowe, językowe (ryczałt na jednego uczestnika, w zależności od liczby uczestników),
 • wsparcie indywidualne (ryczałt, w zależności od kraju i długości pobytu),
 • wsparcie finansowe może również pokrywać koszty dodatkowe związane z udziałem osób niepełnosprawnych – 100% uprawnionych kosztów.


Uwaga: wnioski o granty mogą składać tylko organizacje, instytucje, placówki edukacyjne, przedsiębiorstwa itp. Osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie z programu.
 

Przed złożeniem wniosku
Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF). Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować. Cały proces wyjaśniony jest tutaj.

Więcej informacji znajduje się w przewodniku po programie Erasmus+ oraz na polskiej stronie programu.

#kształcenie #szkoła #nauczyciele #szkolenia

stopka strony